Aleš Klégr

prof. PhDr. Aleš Klégr

Konzultační hodiny
 • ÚT/TUE: 14.00-15.00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Publikace

 • Klégr A.: Šmilauerova slovotvorná a lexikografická práce z pohledu anglisty. Jazykovědné aktuality, 2016, č. • no. 53, s. • p. 41-45. ISSN 1212-5326.
 • Klégr A.: Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 95-103. ISSN 0008-7386.
 • Klégr A.: Geoffrey N. Leech, The Pragmatics of Politeness. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 67-73. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A.: Předmluva. In Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-246-2267-5.
 • Klégr A., Vašků K.: O čem je morfologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 376 s. • p. ISBN 978-80-246-2504-1.
 • Klégr A.: Životní jubileum anglistiky emeritní profesorky Ludmily Urbanové. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 111-115. ISSN 0008-7386.
 • Klégr A.: Concatenative and Non-Concatenative Word-Formation Patterns. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 89-102. ISSN 0862-8432.
 • Klégr A.: Remembering Geoffrey Leech. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 69-71. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Klégr A.: Život jako kořen(í), práce jako cirkumfix. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 74. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 20-33. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Klégr A.: Publisher's descriptions of linguistic books : Comparison of Czech and English discourse strategies. Discourse and Interaction, 2014, č. • no. 7, s. • p. 21-33. ISSN 1802-9930.
 • Klégr A.: In partibus infidelium: Rostislav Kocourek's 85th Birthday. Linguistica Pragensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 171-173. ISSN 0862-8432.
 • Klégr A.: Jaroslav Macháček - jubileum anglisty na horské dráze. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 273-277. ISSN 0008-7386.
 • Klégr A.: Anglista, filolog a lingvista Rostislav Kocourek : Vzpomínky, odpovědi na osm dotazů. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 129-133. ISSN 0008-7386.
 • Klégr A.: Proverbs as speech acts in English and Czech. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 7-29. ISSN 0567-8269.
 • Klégr A.: ...přečtěte si Mathesia. Rozhovor s jubilantkou Jarmilou Tárnyikovou. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 100-105. ISSN 0008-7386.
 • Klégr A.: The limits of polysemy: enantiosemy. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 23, s. • p. 7-23. ISSN 0862-8432.
 • Klégr A.: Proverbs from a Discourse-Function Perspective. In Soares R., Lauhakangas O.: 5. Colloquio Interdisciplinar sobre Proverbios - Actas, 5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Lisbon, AIP-IAP, 2012, s. • p. 349-363. ISBN 978-989-96592-7-8.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Klégr A., Čermák P.: Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí. Akademický bulletin Akademie věd České republiky, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 26-27. ISSN 1210-9525.
 • Klégr A.: Anglista Miroslav Renský. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 93, s. • p. 59-60. ISSN 0862-8459.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
 • Klégr A.: Josef Fronek - medailon. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 142-143. ISSN 0862-8459.
 • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Klégr A.: Paradigmatic Relations between English Proverbs. In Soares R., Lauhakangas O.: Proceedings of 4th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 4th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, International Association of Paremiology, 2011, s. • p. 267-289. ISBN 978-989-96592-6-1.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Klégr A.: Noun Phrases with So-adj Predeterminers: So complicated a matter. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 93-119. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Klégr A.: ‘Corruption’ redux. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. neuveden, s. • p. 153-159. ISSN 0567-8269.
 • Klégr A.: František Čermák (Ed. in Chief) et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-IV [Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics], A Review. International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23, s. • p. 477-486. ISSN 0950-3846.
 • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Malá M., Klégr A.: 'Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface’ : Review. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 113-116. ISSN 0862-8432.
 • Klégr A., Čermák J.: Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure, Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 229-241. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Klégr A.: Introduction. In Malá M., Šaldová P.: ... for thy speech bewrayeth thee : A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 9-10. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.

Závěrečné práce

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Předměty

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Aleš Klégr