Jan Čermák

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Konzultační hodiny
 • PO / MON: 16.00-17.00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Publikace

 • Tichý O., Čermák J.: Consonant cluster reduction and change of language type: structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English. In Kijak A., Łęcki A., Nykiel J.: Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. • p. 307-326. ISBN 978-83-226-3310-6.
 • Čermák F., Čermák J., Obstová Z., Vachková M.: Language Periphery. Monocollocable Words in English, Italian, German and Czech. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016. 108 s. • p. ISBN 978-90-272-1071-5.
 • Čermák J.: Joan Bybee, Language Change. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 77-80. ISSN 0862-8432.
 • Čermák J.: Hodinář, co žil v hodinách. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 297-299. ISSN 0008-7386.
 • Čermák J.: Kalevala Josefa Holečka: překladatel a text. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2014, č. • no. 10, s. • p. 75-82. ISSN 1802-4734.
 • Tichý O., Čermák J.: Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang, 2014, s. • p. 141-160. ISBN 978-3-0343-1326-1.
 • Čermák J.: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Praha, Academia, 2014. 1116 s. • p. ISBN 978-80-200-2291-2.
 • Dlask J., Fárová L., Lindroosová H., Parente Čapková V., Čermák J., Hejkalová M., Piskoř V., Rády A.: Za Janem Petrem Velkoborským. TOP, 2013, č. • no. 24, s. • p. 10-10. ISSN 1210-4159.
 • Čermák J.: Bowern, Claire, Bethwyn Evans & Luisa Miceli (eds.), Morphology and language history. In honour of Harold Koch. Word Structure, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 235-240. ISSN 1750-1245.
 • Čermák J.: Sto let pražských anglo-amerických univerzitních studií. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 80-81. ISSN 0008-7386.
 • Čermák J.: O Anglosasech a aliteraci. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 46-51. ISSN 1802-4734.
 • Čermák J.: Elisabeth Okasha: Womenʼs Names in Old English. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 2012, č. • no. 249, s. • p. 178-180. ISSN 0003-8970.
 • Čermák J.: Vilém Mathesius as a Literary Scholar: the Evidence of his Early Medieval Project. In Vykypěl B.: Contributions to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 8. München, Lincom Europa, 2012, s. • p. 37-47. ISBN 978-3-86288-300-4.
 • Čermák J.: Michael Williama Wordsworthe a Vladimíra Holana. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 187-194. ISSN 0862-8440.
 • Čermák J.: Behēmas þā Hildlatan: Bēowulf and its First Translation into Czech. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 105-116. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Čermák J.: Heaney's Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 301-304. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Čermák P., Čermák J., Poeta C.: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia, 2012. 784 s. • p. ISBN 978-80-200-2097-0.
 • Čermák J.: The Case of Old English N-stem Masculine Derivatives: A typological contribution to categorization in English word-formation. In Malá M., Šaldová P.: …for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. • p. 73-92. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Čermák J.: Ælfric’s homilies and incipient typological change in the 12th century English word-formation. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 109-115. ISSN 0567-8269.
 • Klégr A., Čermák J.: Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure, Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 229-241. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Čermák J.: Pavel Trost a jeho celostní filologie. Časopis pro moderní filologii, 2010, č. • no. 92, s. • p. 5-9. ISSN 0862-8459.

Rozvrh

Závěrečné práce

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Předměty

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Jan Čermák