Markéta Malá

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • PO / MON: 12.30-13.30
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Publikace

 • Šebestová D., Malá M.: English translation counterparts of the Czech particles copak, jestlipak, kdepak. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc, Palacký University, 2017, s. • p. 431-444. ISBN 978-80-244-5172-5.
 • Malá M.: Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 296-299. ISSN 0008-7386.
 • Malá M.: Non-prepositional English correspondences of Czech prepositional phrases. From function words to functional sentence perspective (Chapter 8). In Egan T., Dirdal H.: Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017, s. • p. 199-217. ISBN 978-90-272-5956-1.
 • Brůhová G., Malá M.: On English Locative Subjects. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 19-38. ISSN 0567-8269.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Čapková A., Malá M.: Actuellement jako diskurzní částice? Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 174-180. ISSN 0008-7386.
 • Šebestová D., Malá M.: Anglické překladové protějšky českých vět s částicemi copak a jestlipak. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 228-237. ISSN 0008-7386.
 • Malá M.: Šárka Zikánová et al., Discourse and Coherence. From Sentence Structure To Relations In Text. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 74-76. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Malá M., Šaldová P.: Libuše Dušková - Janusovská tvář české anglistické jazykovědy. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 229-231. ISSN 0008-7386.
 • Malá M., Šaldová P.: English non-finite participial clauses as seen through their Czech counterparts. Nordic Journal of English Studies, 2015, č. • no. 14, s. • p. 232-257. ISSN 1654-6970.
 • Malá M.: Translation counterparts as indicators of the boundaries of units of meaning: A contrastive view of the position of "come V-ing" among the patterns of the verb come. In Oksefjell Ebeling S., Hasselgård H.: Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. • p. 169-191. ISBN 978-1-4438-7808-1.
 • Malá M.: Copular verbs of the become type and the expression of 'resulting' meaning in English and in Czech: A contrastive corpus-supported view. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 99-115. ISSN 0567-8269.
 • Malá M.: English copular verbs: a contrastive corpus-supported view. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 254 s. • p. ISBN 978-80-7308-509-4.
 • Malá M.: Translation counterparts as markers of meaning. The case of copular verbs in a parallel English-Czech corpus. Languages in Contrast, 2013, č. • no. 13, s. • p. 170-192. ISSN 1387-6759.
 • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Malá M.: Renata Povolná: Interactive Discourse Markers in Spoken English. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 52-53. ISSN 0862-8459.
 • Šaldová P., Malá M.: Profesor Aleš Klégr - "the Practical Linguist". Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 63-64. ISSN 0862-8459.
 • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Malá M.: ''Maggie Charles, Diane Pecorari and Susan Hunston (eds): Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse. Review''. Applied Linguistics, 2011, č. • no. 32, s. • p. 118-122. ISSN 0142-6001.
 • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Malá M.: Maggie Charles, Diane Pecorari and Susan Hunston (eds): Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse. Review. Applied Linguistics [online], 2010, č. • no. 31. ISSN 1477-450X.
 • Malá M.: Dvě konference o korpusové lingvistice: Corpus Linguistics a Grammatik und Korpora. Korpus, gramatika, axiologie, 2010, č. • no. 1, s. • p. 92-95. ISSN 1804-137X.
 • Malá M., Klégr A.: 'Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface’ : Review. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 113-116. ISSN 0862-8432.
 • Malá M.: English declarative yes/no questions as seen through their Czech counterparts. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 141-151. ISSN 0567-8269.
 • Malá M.: Copular Verbs Sound and Look and their Czech Counterparts. In Malá M., Šaldová P.: ... for thy speech bewrayeth thee: A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 169-187. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Malá M., Šaldová P.: Discourse-pragmatic Functions of Participial Clauses in Preverbal Position. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 177-189. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.

Rozvrh

Závěrečné práce

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Předměty

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Markéta Malá