Ondřej Tichý

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
Konzultační hodiny
 • ÚT / TUE: 13.30-14.00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Vybrané publikace

 • Tichý, Ondřej. (in print) Automatická morfologická analýza staré angličtiny. Eds. Aleš Klégr a Petr Čermák. Časopis
  pro Moderní Filologii
 • Tichý, Ondřej. (in print). „Lexical obsolescence 1700‐2000“ in Patterns in text: Corpus-driven methods and applications. Kopaczyk, J & Tyrkkö, J (eds). Studies in Corpus Linguistics, John Benjamins
 • Tichý O., Čermák J. (2014) Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang
 • Tichý, Ondřej (2014) „Morphological Analyser of Old English“. Unpublished dissertation. Faculty of Arts, Charles University.
 • Tichy, Ondrej and Jan Cermak. (2008) “An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English” in Proceedings of the XIII Euralex International Congress. ed. Elisenda Bernal and Janet DeCesaris.Institut Universitari de Linguistica Aplicada, Barcelona.

Recenze

 • Tichy, Ondrej (2009) review: Miroslav Černý: Úvod do studia gótštiny. Linguistica Pragensia, 19 (2).

Projekty a granty

Konference a stáže

 • 2017 ICAME 38, Prague, Plenary Keynote (“English Diachronic Corpus Linguistic: Prague Themes”)
 • 2017 Chaucer in Bohemia, Paris Colloqium (“Til at the laste aslaked was his mood: reflections on figurative conceptualisations of anger in medieval English and Czech”)
 • 2016 Využití diachronní korpusové analýzy, kolokvium Lingvistika Praha 2016, („Starší anglická korespondence“)
 • 2016 Digital Britain: ​New Approaches To The Early Middle Ages („Sources of Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“)
 • 2015 SELIM 27, Granada (“Corpus of Old English Lemmatization (COEL) – A Project Proposal”)
 • 2015 Ox-Lex4, Oxford („Lexical obsolescence and loss: two methodological probes“)
 • 2013 a 2014 Lingvistika Praha („Vizualizace vícerozměrných dat z velkých anglických diachronních korpusů“)
 • 2012 ICAME 33, Leuven („Semantic Change Through Corpora: The Case of Collocability“)
 • 2012 Medieval Manuscript Studies in the Digital Age, Cambridge University & King’s College London
 • 2012 4th International Conference on Corpus Linguistics, Jaén („Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora“)
 • 2010 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies
 • 2009 ISAS: St. John’s, Newfoundland
 • 2008 XIII Euralex International Congress in Barcelona („An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English”)
 • 2006-7 výměnný pobyt na University of Kent in Canterbury

Rozvrh

Závěrečné práce

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Úvod > O ústavu > Vyučující > Ondřej Tichý