10. ročník soutěže Student a věda – Lingvistika

Základní informace

11. 5. 2020 se na FF UP Olomouci koná již desátý ročník celostátního kola soutěže Student a věda – Lingvistika. Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány ve sborníku z konference. Celostátního kola se mohou zúčastnit pouze ti studenti FF UK, kteří prošli fakultním kolem (náklady spojené s účastí v celostátním kole hradí fakulta formou stipendia).

Fakultní kolo na FF UK se uskuteční pod záštitou děkana FF UK doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., ve čtvrtek 30. 4. 2020 v místnosti 18 v hlavní budově FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Podrobný program bude zveřejněn po uzávěrce pro zasílání příspěvků. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština nebo slovenština, akceptovány budou také práce psané anglicky a prezentované česky. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a odpovědi v diskuzi. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu (bude vyplacena formou stipendia): 3 000 Kč (1. místo), 2 000 Kč (2. místo) a 1 000 Kč (3. místo).

Pokyny k písemné verzi

Délka textu příspěvku v písemné podobě může být maximálně 15 normostran (včetně seznamu literatury a poznámek pod čarou, formát citačního úzu podle časopisu Slovo a slovesnost; případné přílohy se nezapočítávají do limitu 15 normostran). Elektronickou verzi příspěvku pošlete nejpozději do 27. 4. 2020 do 20:00 na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz, připojte informaci o svém oboru, ročníku studia a základní součásti, katedře (ústavu), kterou reprezentujete. Zasláním svého příspěvku se přihlašujete do soutěže a vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním písemné verze příspěvku před soutěží na těchto webových stránkách. Vytištěné verze příspěvků se neodevzdávají.

Více informací na: https://studentaveda.ff.cuni.cz/

Úvod > Nástěnka > 10. ročník soutěže Student a věda – Lingvistika