Termíny BZK a SZZK 1-2/2023

Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností 1-2/2023

Anglistika – amerikanistika: 31. 1. – 1. 2. 2023

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 7. 12. 2022
kontrola splnění studijních povinností 11. 1. 2023
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 9. 1. 2023

Anglický jazyk: 1. 2. – 2. 2. 2023

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 7. 12. 2022
kontrola splnění studijních povinností 11. 1. 2023
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 9. 1. 2023
Úvod > Nástěnka > Termíny > Termíny BZK a SZZK 1-2/2023