20. kolo soutěže GAUK 2023 – infoseminář

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 20. kola soutěže Grantové agentury UK pro rok 2023. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

V příloze naleznete pro informaci pozvánku na tradiční seminář pro studenty s odkazy na web s podrobnějšími informacemi o soutěži. Pozvánka bude prostřednictvím OIS rozeslána všem studentům Mgr. a Ph.D.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 24. 10. 2022. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Úvod > Nástěnka > 20. kolo soutěže GAUK 2023 – infoseminář