Cena ministryně školství za mimořádné výsledky výzkumu udělena prof. Janu Čermákovi

Prof. Jan Čermák obdržel Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cena byla prof. Čermákovi udělena za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii, zejména v oboru staré, střední a rané moderní angličtině a literatuře staroanglického a středoanglického období.

V rámci předání ceny byl také vyzdvižen také přínos Čermákovy Kalevaly.

Ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015 předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali 1. prosince 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

GRATULUJEME!!!

Úvod > Nástěnka > Cena ministryně školství za mimořádné výsledky výzkumu udělena prof. Janu Čermákovi