PhD Students

Internal PhD Students

PhD Student Grade Dissertation Topic
Mgr. Lucie Jiránková 1.
Mgr. Lucie Malá 1.
Mgr. Veronika Raušová 1.  Non-standard functions of “like” in spoken discourse / Nestandardní funkce slova “like” v mluveném projevu ( školitelka: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.)
Mgr. Denisa Šebestová 1.
Mgr. Kristína Valentínyová 1.
Mgr. Veronika Volná 1.  Lexical Obsolescence and Loss: The Case of Early Modern English (1500 – 1700) / Lexikální mortalita v rané moderní angličtině (1500-1700) (školitel: PhDr. Ondřej Tichý, Ph.D.)
Mgr. Marie Vaňková 2. Letter-sound correspondences in Early Middle English / Vztahy mezi grafémy a fonémy v raně středověké angličtině (školitel: PhDr. Ondřej Tichý, Ph.D.)
Mgr. Helena Filipová 3.  The Czech Translation of Old English Andreas with notes and commentary / Český překlad staroanglického Andrease s poznámkami a komentářem (školitel: prof. PhDr. Jan Čermák)

External PhD Students

Anglický jazyk

PhD Student Grade Dissertation Topic
Mgr. Jaroslav Emmer 2.  English Idioms of Comparison in Corpus Data / Anglická přirovnání v korpusových datech (školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr)
Mgr. Lucie Gillová 4.  Classifying Errors in a Learner Corpus of Spoken English / Klasifikace chyb v žákovském korpusu mluvené angličtiny (školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
Mgr. Anna Kudrnová 4.  English it-cleft constructions and FSP / Vytýkací konstrukce v angličtině z pohledu aktuálního členění (školitelka: prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.)
Mgr. Johana Dittrichová 5.  Requests in The Canterbury Tales / Požadavky v Canterburských povídkách (školitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.)
Mgr. Petra Vašková 5.  Language of deception / Jazyk jako nástroj klamání (školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr)
Mgr. Michal Pištora 5.  Perceptual impact of foreign accent in speech: the case of Czech English / Percepční dopad cizineckého přízvuku s důrazem na českou angličtinu (doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.)
Mgr. Jiřina Popelíková 7.  Syntactic and FSP aspects of tough-constructions in a diachronic and synchronic perspective / Syntaktické a aktuálně-členské aspekty anglických ‘tough-constructions’ v diachronním a synchronním pohledu (školitelka: prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.)
Mgr. Kateřina Vašků 7. (přerušeno)  Lexical idioms in English / Lexikální idiomy v angličtině (školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr)

Didaktika konkrétního jazyka – AJ

PhD Student Grade Dissertation Topic
Mgr. Kateřina Nečasová, M.A. 4.  (přerušeno)
Mgr. Dagmar Vrběcká 7.
PhDr. Jana Němečková 7.
Mgr. Renata Bromová 7.
Mgr. Linda Nepivodová 8.
Ing. Eva Píšová 8.
Úvod > Department > PhD Students