Research

(See personal webpages under the People section for bibliographies.)

Current:

Government Research Projects

  1. “Language Structures and Communication” / MSM 0021620825 Jazykové struktury a komunikace, Subproject: “Studies on an English-Czech Translation Grammar and Applied Research of Communication” / dílčí úkol: “Studie k anglicko-české překladové mluvnici a aplikovanému výzkumu komunikace” (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Aleš Klégr; researchers / spolupracovníci: Prof. Dr. Libuše Dušková, Doc. Dr. Jan Čermák, Markéta Malá, PhD., Pavlína Šaldová, PhD., Doc. Dr. Jarmila Mothejzíková)
  2. “Czech National Corpus and Corpuses of Other Languages” / MSM 0021620823 Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, Subproject “English-Czech and Czech-English Parallel Corpus” / dílčí úkol: “Anglicko-český a česko-anglický paralelní korpus” (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Aleš Klégr; researchers / spolupracovníci: Markéta Malá, PhD., Pavlína Šaldová, PhD., Doc. Dr. Jan Čermák)
  3. “Foundations of the Modern World as Reflected by Literature and Philosophy” / MSM 0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie. Subproject “Traditions and Multiculturalism in English Speaking Countries” / dílčí úkol: “Tradice a multikulturalismus v anglicky mluvících zemích” (sub-coordinator / dílčí řešitel: Prof. Dr. Martin Procházka; researchers / spolupracovníci: Prof. Dr. Martin Hilský, Doc. Dr. Jan Čermák, Ondřej Pilný, PhD., Doc. Justin Quinn, PhD., Louis Armand, PhD., PhDr. Soňa Nováková, CSc., Hana Ulmanová, PhD., PhDr. Zdeněk Beran, Klára Kolinská, PhD., Mgr. Helena Znojemská, Clare Wallace, PhD., Erik Roraback, PhD., Šárka Kühnová, D.Phil.)

Grant Projects

  • ACUME2 (Interfacing Sciences and Humanities), research project of the EU / ACUME (Rozhraní přírodních a himanitních věd), výzkumný projekt Evropské unie (sub-coordinator /dílčí řešitel: Prof. Dr. Martin Procházka, researchers/ spolupracovníci: Louis Armand, PhD., doc. PhDr. Jan Čermák, Markéta Malá, PhD., Pavlína Šaldová, PhD.)
  • 2007-9 An Automatic Morphological Analyzer of Old English, (supported by Charles University Grant Agency, coordinator: Ondřej Tichý, researchers: Jan Čermák, et al.)

Past:

Government Research Projects

Grant Projects

  • 2005-6 Digitization of an Old English dictionary („An Anglo-Saxon Dictionary“ autorů J. Bosworthe a T. N. Tollera, Oxford at Clarendon Press 1898, Supplement 1921) and its implementation in teaching and research (supported by John Hus Educational Fundation; coordinator: Jan Čermák, researchers: Ondřej Tich, Helena Znojemská)
Úvod > Research