Pomozte nám vybudovat korpus VESPA – Výzva studentům magisterského studia Anglický jazyk

 

korpus VESPA – The Varieties of English for Specific Purposes dAtabase 

VESPA je korpus anglických akademických textů, které napsali pokročilí univerzitní studenti, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Je to mezinárodní projekt, který koordinuje
Magali Paquot v Centru anglické korpusové lingvistiky na Université catholique de Louvain (UCL) v Belgii. ( Odkaz zde)

Cílem projektu je shromáždit na univerzitách v různých zemích srovnatelné počty a typy písemných prací, jejichž autory jsou srovnatelně pokročilí univerzitní studenti. Zatím existují korpusy prací studentů, jejichž mateřštinou je francouzština, norština, holandština, němčina, nebo španělština. A protože existuje i srovnatelný korpus prací anglických univerzitních studentů (BAWE), je možné porovnávat jak jazyk různých nerodilých mluvčích navzájem, tak jejich práce s pracemi rodilých Britů.

Všechny texty v korpusu jsou anonymizované. Každému studentovi je přidělen unikátní kód, pod kterým jsou jeho práce zařazeny do korpusu. Pod stejným kódem jsou uloženy také údaje o autorovi textu. Tyto údaje slouží jako metadata, s jejichž pomocí je možné vyhledávání v korpusu zpřesnit (psal text muž nebo žena?, studoval/a autor/ka v zahraničí? apod).
Dá se tak například zkoumat, jaká slovní spojení a jaké frazeologické jednotky (tzv. „phraseological teddy-bears“ si oblíbili začínající lingvisté v různých zemích a v čem (a proč) se jejich preference liší od oblíbených frází rodilých mluvčích, do jaké míry je ve studentských textech „viditelný“ autor, jak (a zda vůbec) vyjadřují autoři v textu svůj vlastní názor (a zda se v tom muži a ženy liší), nebo jak (a jak moc) se v lingvistice cituje na různých univerzitách.

  • Odkaz (publikace a studentské práce využívající korpusy VESPA): zde a zde

Abychom ale takové otázky mohli zkoumat, potřebujeme nejdřív sestavit českou verzi korpusu VESPA. Potřebujeme:

  1. Vaše seminární a písemné práce z lingvistických předmětů, které píšete během magisterského studia.
    V Moodlu byl vytvořen „kurz“ Korpus VESPA. Když dopíšete písemnou nebo seminární lingvistickou práci, odevzdejte ji, prosím, nejen svému učiteli, ale také do Moodlu do korpusu VESPA. Práci nám usnadní, když bude text v dokumentu Word.
  2. Váš souhlas s tím, abychom Vaše práce zařadili do korpusu. Formulář musíte podepsat. Vytiskněte si ho, prosím, odsud nebo si vyzvedněte vytištěný formulář v místnosti 105. Podepsané formuláře odevzdejte, prosím, do krabice VESPA na polici za dveřmi v místnosti 105. Tento formulář stačí vyplnit jen jednou – souhlas se pak vztahuje na všechny práce, které odevzdáte.
  3. Vaše „metadata“ – údaje, které umožní zpřesnit práci s korpusem. Vyplňte, prosím, tabulku, kterou najdete zde. Vyplněnou vložte do Korpusu VESPA v Moodlu. Modré části dotazníku musíte vyplnit zvlášť pro každou odevzdanou práci. Bílé části stačí vyplnit jednou.
Úvod > Nástěnka > Pomozte nám vybudovat korpus VESPA – Výzva studentům magisterského studia Anglický jazyk