Nabídka předmětů latinské medievistiky

ÚŘLS nabízí následující předměty latinské medievistiky:

  • Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile AGLV00080
  • Luciano Micali: Philosophy and Theology in the Middle Ages AGLV00083
  • Iva Adámková: Poutě ve středověku AGLV00089
  • Iva Adámková: Dějiny středověké vzdělanosti AGL500020
  • Lucie Doležalová: Středověká opuscula AGLV00084
    Lucie Doležalová: Středověké rukopisy – od objevu k edici II AGLV00088 (lze chodit i bez první části)

Více informací naleznete v SIS po kliknutí na příslušný kód předmětu.

Úvod > Nástěnka > Nabídka předmětů latinské medievistiky