Lucie Lukešová

Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po dohodě (e-mail)
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 1

Publikace

 • Kováříková D., Kovářík O., Lukešová L.: Víceslovné jednotky typické pro české akademické texty. Časopis pro moderní filologii [online], 2021, č. • no. 103, s. • p. 228-243. ISSN 2336-6591.
 • Milička J., Cvrček V., Lukešová L.: Modelling crosslinguistic n-gram correspondence in typologically different languages. Languages in Contrast, 2021, č. • no. 21, s. • p. 217-249. ISSN 1387-6759.
 • Kováříková D., Škrabal M., Cvrček V., Lukešová L., Milička J.: Lexicographer's Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech. International Journal of Lexicography, 2019, č. • no. 2020, s. • p. 90-103. ISSN 0950-3846.
 • Lukešová L.: Prominent POS-Grams and n-Grams in Translated Czech in the Mirror of the English Source Texts. In Cvrček V., Fidler M.: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 2018, s. • p. 99-117. ISBN 978-3-319-98017-1.
 • Čermáková A., Chlumská L.: Expressing place in children's literature : Testing the limits of the n-gram method in contrastive linguistics. In Egan T., Dirdal H.: Cross-linguistic Correspondences : From Lexis to Genre. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2017, s. • p. 75-95. ISBN 978-90-272-5956-1.
 • Chlumská L.: Překladová čeština a její charakteristiky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 149 s. • p. ISBN 978-80-7422-621-2.
 • Chlumská L.: (Ne)typické slovní kombinace v českých překladech a možnosti jejich zkoumání. In Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 235-266. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Čermáková A., Chlumská L.: Jazyk dětské literatury: kontrastivní srovnání angličtiny a češtiny. In Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 162-187. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Cvrček V., Chlumská L.: Simplification in translated Czech: a new approach to type-token ratio. Russian Linguistics, 2015, č. • no. 39, s. • p. 309-325. ISSN 0304-3487.
 • Chlumská L., Richterová O.: Překladová čeština v korpusech. Naše řeč, 2014, č. • no. 97, s. • p. 259-269. ISSN 0027-8203.
 • Chlumská L.: Překladová literatura u nás a její odraz v korpusech ČNK. In Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 314-321. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Chlumská L.: Není korpus jako korpus. Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii. Casopis pro Moderni Filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 221-232. ISSN 0862-8459.
 • Chlumská L., Richterová O.: Jak zkoumat překladovou češtinu. Výzkum simplifikace na korpusu Jerome. Korpus - gramatika - axiologie, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 16-29. ISSN 1804-137X.
 • Chlumská L.: LSB2013 - When corpus linguistics meets genre studies. Korpus - gramatika - axiologie, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 86-88. ISSN 1804-137X.
 • Chlumská L., Cvrček V., Kováříková D.: What belongs in a dictionary? The Example of Negation in Czech. In Euralex 2012. Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012, s. • p. 822-827. ISBN 978-82-303-2228-4.
 • Chlumská L.: History and Perspective of the World of Lexicography. Korpus - gramatika - axiologie, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 77-85. ISSN 1804-137X.
 • Mácha J., Čermák F., Chlumská L., Cvrček V.: Lexikon korpusu Orální historie (Příběhy). Korpus - gramatika - axiologie, 2011, č. • no. 2, s. • p. 3-26. ISSN 1804-137X.
 • Chlumská L., Richterová O.: Corpus Linguistics 2011 - Discourse and Corpus Linguistics. Korpus - gramatika - axiologie, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 77-82. ISSN 1804-137X.
 • Chlumská L.: "Kdo to přeložil, nebo Kdo to překládal? Několik poznámek ke konkurenci vidů v češtině a jejich anglickým ekvivalentům". In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, 1. InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny,, 2011, s. • p. 207-283. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Chlumská L.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - Za vším hledej korpus. Korpus - gramatika - axiologie, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 83-87. ISSN 1804-137X.
 • Chlumská L.: The Equivalents of English Present Perfect Tense in Czech According to Parallel Corpora. In Zacharov V.: Proceedings of the International Conference Corpus Linguistics 2011. St. Petersburg, St. Petersburg State University, 2011, s. • p. 9-14. ISBN 978-5-8465-0005-5.
 • Chlumská L.: Programovat, či neprogramovat? To je, oč tu běží. Recenze knihy Stefana Th. Griese Quantitative Corpus Linguistics with R. Korpus - gramatika - axiologie, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 71-76. ISSN 1804-137X.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Chlumská L., Kováříková D.: The Reflection of Linguistic Tradition in Translations. In Čermák F.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 146-158. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Chlumská L.: Každý třetí den s češtinou. Naše řeč, 2010, č. • no. 93, s. • p. 155-157. ISSN 0027-8203.
Závěrečné práce

 

 

Úvod > O ústavu > Externisté > Lucie Lukešová