Přednáška PLK: Leona Rohrauer – Srovnání funkčního pojetí u Jana Firbase a Michaela A.K. Hallidaye (18.10.)

Srovnání funkčního pojetí u Jana Firbase a Michaela A.K. Hallidaye 

Leona Rohrauer
Vídeň & Praha

Pozvaná badatelka představí teorii aktuálního členění větného, jak ji z pražské strany rozpracoval br­něnský Jan Firbas, ve srovnání se dvěma přístupy, jež došly velkého rozšíření v lingvistice brit­ské a severoamerické. V centru pozornosti bude informační struktura jazyka co zásadní kritérium sy­sté­mové funkční gramatiky Michaela A.K. Hallidaye (1925–2018), významného lingvisty brit­ského, jenž se k pražským inspiracím otevřeně hlásil; přednášející však vyloží i přístup Wallace L. Chafea (1927–2019), který je populární zejména v USA. Uvidíme, že Firbasova teorie je v tom­to kontextu pro lingvistický výzkum stále aktuální.

Srdečně zveme na zasedání

18. října 2021 v 18h00, posl. 104, nám. Jana Palacha 2

Bude možné připojit se i dálkově
www.cercledeprague.org

 

Úvod > Nástěnka > Přednáška PLK: Leona Rohrauer – Srovnání funkčního pojetí u Jana Firbase a Michaela A.K. Hallidaye (18.10.)