Proběhlo druhé setkání TEFL Clubu

Ve čtvrtek 18. března 2021 proběhlo druhé online setkání TEFL Clubu s názvem “Před kamerou, za kamerou všichni musí stát I”, na kterém byly účastníkům představeny vybrané online aplikace pro výuku angličtiny. Toto téma je pro všechny učitele momentálně mimořádně aktuální, proto se TEFL Club rozhodl připravit workshop, ve kterém by účastníkům nabídl přehled online aplikací, které mohou studenty aktivizovat, ale jejichž příprava zároveň nezabere příliš času. Na základě zájmu členů TEFL Clubu bylo téma zúženo na představení online tabulí, interaktivních aplikací na tvorbu kvízů a nástroj Classroom screen. Teoretické představení jednotlivých aplikací bylo doplňováno praktickými ukázkami.

K naší velké radosti se i tentokrát připojilo 19 účastníků. V prvním bloku zahájil setkání dr. Gráf diskuzí o současných problémech online výuky a efektivních přístupech k online výuce, a to především ve vztahu ke studentům. Zdůrazňoval především lidský faktor – učitelé by se měli snažit pro studenty vytvořit příjemné prostředí a přizpůsobit výuku jejich aktuálním potřebám. Na závěr prvního bloku byl pak představen záměr tohoto setkání a jeho plán. Druhý blok setkání byl zaměřen na interaktivní online tabule, konkrétně Jamboard, Padlet, Collboard a Miro. Proběhlo několik miniinstruktáží s ukázkami využití, porovnáním jednotlivých platforem a představením jejich funkcí. U tabule Padlet se nám dokonce podařilo zjistit, jak velká fyzická vzdálenost od sebe momentálně dělí členy TEFL Clubu – i tak máme ale možnost se každý měsíc společně scházet a pracovat na zlepšení svých učitelských dovedností.

Ve třetím bloku jsme se věnovali interaktivním aplikacím na tvoření kvízů, testů a osmisměrek a jejich různorodému využití v hodinách angličtiny. Konkrétně šlo o platformy Learningapps, Wordwall a Quizizz. Následně byl krátce představen i nástroj Classroom screen, který má široké využití jak pro organizaci hodin, tak na tvorbu  online deskových her, adaptaci cvičení z učebnice a samostatnou práci studentů. Tímto byl uzavřen větší teoretický blok a byl čas na praxi.

Ve čtvrtém bloku byl věnován delší čas na práci s libovolnými nástroji. Účastníci byli rozděleni do skupin a společně vytvářeli aktivity na procvičení anglických slovíček. Jednotlivé tematické okruhy byly skupinám přiděleny pomocí nástroje Picker Wheel. Skupinová práce byla velmi plodná – členové TEFL Clubu si při ní osvojili ovládání jednotlivých aplikací a připravili pro studenty procvičování slovíček k tématům animals, clothing a food. Na závěr jsme si odkazy na všechny aktivity nasdíleli a pomocí aplikace Picker Wheel opět vybrali jednu, kterou jsme si poté i společně zahráli (abychom hru viděli i očima studentů, nejen učitelů). K výsledným aktivitám účastníků se dostanete tudy: skupina 1, skupina 2 a skupina 3. Zde najdete slíbenou myšlenkovou mapu, která Vám usnadní výběr vhodných nástrojů pro různé výukové situace.

Setkání poté přešlo do neformální debaty mezi účastníky. Fotografie ze setkání najdete zde. Moc děkujeme všem za účast a v dubnu se budeme těšit na další setkání – tentokrát s názvem „Před kamerou, za kamerou všichni musí stát II“. To bude zaměřené na tvorbu únikových her v programu Genially a na jejich efektivní zapojení do hodin angličtiny. Na začátku dubna se vám opět ozveme s podrobnostmi a domluvíme se na konkrétní termín setkání cca v polovině dubna. Takže kontrolujte své mailové schránky, aby vám mail od nás neutekl!

A pokud byste se vy sami rádi podíleli na obsahu TEFL Clubu a ukázali svým kolegům něco ze svého zaměření (ať už formou přednášky nebo workshopu), dejte nám vědět zde.

Váš TEFL Club

Úvod > Nástěnka > Setkání > Proběhlo druhé setkání TEFL Clubu