prof. Dušková získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anglický jazyk a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK) získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anglický jazyk a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Dušková patří již několik desítek let k evropské lingvistické špičce na poli anglické syntaxe a hypersyntaxe, teorie funkční větné perspektivy a kontrastivní lingvistiky na základě funkčně-strukturálním. Je zakladatelkou anglických jazykovědných studií po roce 1989 – ve smyslu akademicky-odborném, pedagogickém i organizačním, a to jak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak i v celém českém akademickém prostředí.

Ztělesněním jejího všestranného nasazení je Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, která vychází již od roku 1988 v řadě vydání a která je neustále aktualizována. Jde o jedinou akademickou mluvnici anglického jazyka u nás, kterou využívají lingvisté-akademici i pedagogové na různých typech škol. Profesorka Dušková je nejvýznamnější žačkou a pokračovatelkou práce profesora Bohumila Trnky, která úspěšně propojuje nejnovější trendy v lingvistických anglistických studiích s nejlepšími tradicemi funkčně-strukturální pražské školy jazykovědné a Pražského lingvistického kroužku.

Díky svým odborným znalostem, pedagogickým schopnostem, mravní integritě i zcela výjimečné intelektuální vitalitě zůstává Libuše Dušková odborným i lidským vzorem svým bývalým žákům a mladším kolegům. Její celoživotní službu české vědě a vzdělanosti charakterizují nejen stovky mezinárodních citací, ale i neskonalá ochota být kdykoli k dispozici každému, kdo její odbornou či pedagogickou pomoc potřebuje.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12925&locale=cz 

Úvod > Nástěnka > prof. Dušková získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anglický jazyk a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK