Studenti ÚAJD uspěli v Programu Start

Studenti doktorského studia Anglický jazyk Barbora Bulantová, Iva Hubáčková a Kryštof Beták uspěli v silné konkurenci o získání Programu Start. Gratulujeme jim a přinášíme s nimi krátký rozhovor.

Báro, Ivo, Kryštofe, jste studenti prvního ročníku doktorského studia na ÚAJD a teď se Vám podařil získat tuhle akademickou metu. Mohli byste nám popsat, o co jde?

Podařilo se nám získat finanční podporu v rámci programu START.

K čemu je tenhle grant určen?

Poskytuje doktorandům finanční prostředky na jejich výzkumné aktivity. V rámci projektu studenti také odjíždí na zahraniční stáž, kde mohou nasbírat spoustu cenných zkušeností.

A s jakým konkrétním projektem jste do toho šli vy?

Naším cílem je otestovat vývoj jazykových znalostí u studentů bakalářského programu Anglistika-Amerikanistika.

Konkrétně se zaměřujeme na velikost obecné slovní zásoby a úroveň znalosti pokročilých gramatických jevů a akademické angličtiny.

Pro tyto účely budeme vyvíjet čtyři testy. První dva budou zaměřené na lexikální znalosti z oblasti obecné a akademické angličtiny, další dva budou založené na principu posuzování přijatelnosti. Studenti budou mít za úkol rozhodnout, zda jim dané věty připadají gramaticky správné či jestli odpovídají akademickému stylu.

Testování bude probíhat během roku 2021/2022. Studenty prvního ročníku budeme testovat na začátku i na konci akademického roku. Prváci totiž v rámci povinných předmětů navštěvují jazykový seminář zaměřený na rozvoj slovní zásoby a akademické angličtiny, a my bychom chtěli zjistit, jak se jejich jazyková úroveň posouvá po jeho absolvování.

V následujících dvou letech už se studenti spíše než na rozvoj obecných jazykových kompetencí zaměřují na získávání odborných dovedností; ve druhém a třetím ročníku tedy budeme testovat pouze jednou – na konci letního semestru.

Co z toho tedy vzejde?

Jak už jsme zmiňovali, naším cílem je primárně vyvinout testy, které by spolehlivě měřily úroveň jazykových dovedností studentů. Tyto testy bychom pak rádi zpřístupnili všem, kteří o ně projeví zájem, a to jak v rámci fakulty, tak třeba i v rámci středních škol; pro tento účel plánujeme vytvořit webovou aplikaci.

Jinak pro nás z toho vzejde spousta nových zkušeností, které určitě využijeme nejen při psaní vlastních dizertací.

V čem vám tedy Start vlastně pomůže?

Poskytne nám finance na zahraniční stáže a výjezdy na konference. Naučíme se tvořit robustní jazykové testy, z nichž některé budeme moci použít k výzkumu v rámci našich dizertací. A samozřejmě získáme zkušenosti s organizací grantových projektů.

Více se o Programu Start dozvíte zde:

https://cuni.cz/UK-10538.html

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Studenti ÚAJD uspěli v Programu Start