Studenti učitelství zahájili projekt English for Teachers

Studenti učitelství zahájili projekt English for Teachers

Studenti učitelství z Ústavu anglického jazyka a didaktiky dne 1. 11. 2021 zahájili pod vedením Tomáše Gráfa a doktorandek Barbory Bulantové a Ivy Hubáčkové výuku v projektu English for Teachers. Studenti učitelství v něm vyučují gymnaziální učitele, kteří cítí potřebu dále se zdokonalovat v angličtině. V pilotní fázi projektu byly pro rok 2021/22 otevřeny 3 kurzy pro 36 učitelů. Výměnou za vyučování jim gymnaziální učitelé poskytují zpětnou vazbu k výuce. Sylabus kurzů je navíc zaměřený na témata týkající se nejrůznějších aspektů práce učitele angličtiny i obecná školská témata. Zatímco studenti učitelství vytvářejí prostor pro komunikaci v angličtině, od učitelů získávají cenné zkušenosti z praxe. Studenti učitelství vyučují v týmech a po roční zkušenosti s výukou budou v dalších letech v kurzech vyučovat spolu se svými mladšími spolužáky jako jejich mentoři a budou jim předávat své zkušenosti a nápady a sdílet s nimi dobrou praxi. Studenti zároveň budou zapojeni do administrativy kurzů a vytváření metodických materiálů tak, aby získali co nejvíce dovedností z různých oblastí učitelské profese. Více informací o projektu naleznete na tomto odkazu: English for Teachers_leaflet.

Tomáš Gráf

Úvod > Nástěnka > Studenti učitelství zahájili projekt English for Teachers