Studijní plán

Studijní plány bakalářského studia

Oficiální verze plánů a doporučeného průchodu studiem naleznete na stránkách fakulty.

Plány a doporučené průchody bakalářského studia:

Poznámky

  • Studenti bakalářského studia si nezapisují magisterské předměty zajišťované ÚAJD.
  • K postupu do 2. ročníku je potřeba 50 kreditů, dále je k postupu do n-tého ročníku třeba n*30 kreditů, tedy např. 90 kreditů k postupu do 3. ročníku
    (pozor: pokud si student zapíše v prvním ročníku předměty, jejichž kreditová dotace je vyšší než 75 kreditů, činí minimální počet kreditů pro postup do druhého ročníku 60 kreditů).
  • Kódy předmětů v SIS jsou uváděny pro jednooborové studium a začínají na AAA1, kódy pro dvouoborové studenty začínají na AAA2
  • Změny od 2015/16 schválené proděkankou pro studium:
    • ruší se povinný předmět Frazeologie a idiomatika
    • předmětu Lingvistická propedeutika se mění hodinový rozsah z 1/2 na 2/1

Volitelné předměty:

Ve studijním plánu je pro volitelné předměty prostor ve výši 30 kreditů. Definitivní realizace a volba bloku volitelných předmětů závisí na volbě každého studenta oboru. Studentovi je doporučeno vybírat si především z nabídky předmětů souvisejících s oborovým modulem / skupinou povinně volitelných předmětů, ze kterého si volí povinně volitelné předměty – pro oborové moduly A, B a C z nabídky předmětů Katedry estetiky, Katedry divadelní vědy, Katedry filmových studií, Ústavu české literatury a literární vědy a Ústavu filosofie a religionistiky; pro oborový modul D z nabídky předmětů Fonetického ústavu, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu českého národního korpusu, Ústavu filosofie a religionistiky, Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky, Ústavu teoretické a komputační lingvistiky, Katedry jazyků PF UK a Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plán