Studijní plán

Studijní plány bakalářského studia

Plány a doporučené průchody bakalářského studia:

Obor Anglistika a amerikanistika

Program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Poznámky

  • Studenti bakalářského studia si nezapisují magisterské předměty zajišťované ÚAJD.
  • K postupu do 2. ročníku je potřeba 50 kreditů, dále je k postupu do n-tého ročníku třeba n*30 kreditů, tedy např. 90 kreditů k postupu do 3. ročníku
    (pozor: pokud si student zapíše v prvním ročníku předměty, jejichž kreditová dotace je vyšší než 75 kreditů, činí minimální počet kreditů pro postup do druhého ročníku 60 kreditů).
  • Anglistika a amerikanistika: kódy předmětů v SIS pro jednooborové studium začínají na AAA1, kódy pro dvouoborové studenty začínají na AAA2.
  • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: kódy předmětů v SIS začínají na AAU (v případě specifických požadavků k zápočtu), AAA1 (v případě shodných požadavků mající specifické

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plán