Mathesiova cena

index

Ceny za nejlepší studentské diplomové a bakalářské práce

udělované

 

Nadačním fondem Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze

 

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze a s radostí a vděčně oznamuje, že dne 22.12.2015 přijal velkorysý sponzorský dar z rukou prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., určený zejména k oceňování nejlepších disertačních prací doktorandů Ústavu anglofonních literatur a kultur a Ústavu anglického jazyka a didaktiky.

Dárce svůj dar chápe jako splátku dluhu za šlechetný finanční příspěvek studentů anglistiky po listopadu 1989, jenž byl určen tehdejší Katedře anglistiky a amerikanistiky a jenž vlastně umožnil samo založení Nadačního fondu Viléma Mathesia. Dar je podle prof. Hilského „velmi skromným pokusem přispět ke kontinuitě dobré vůle a k té neviditelné síti dobra, která, jak je přesvědčen, existuje“.

Nadační fond (původně Nadace) Viléma Mathesia vznikl v roce 1992 ve spojitosti s finančním darem, který věnovali Katedře anglistiky a amerikanistiky její tehdejší studenti. Tato řádně registrovaná nadace (IČO 45251789) se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 2, je pojmenována po zakladateli československé vědecké anglistiky a prvním řádném profesoru tohoto oboru na Univerzitě Karlově, Vilému Mathesiovi (1882-1945). Smyslem fondu je financovat aktivity přispívající k rozvoji anglistiky a amerikanistiky, které nelze pokrýt z fakultního rozpočtu pro tyto obory.

Jednou z těchto aktivit je i každoroční udílení cen za nejlepší studentské diplomové práce, které probíhá od roku 2000. V letech 2000-2012 byla cena udílena v kategorii anglický jazyk, anglická literatura a americká literatura. Od roku 2013 jsou udíleny ceny za nejlepší studentské práce v kategorii Anglofonní literatury a kultury a v kategorii Anglický jazyk a didaktika. Cena má nejen symbolickou hodnotu (vyjádřenou diplomem), ale je spojena i s peněžní cenou v každé kategorii a/nebo s věcnou cenou (slovníkem), kterou pravidelně věnuje nakladatelství Oxford University Press. Podle okolností nemusí být cena v každé kategorii udělena každým rokem, naopak v odůvodněných případech může být cena v kategorii rozdělena mezi více studentů. Tradice udělování cen zůstává zachována i po rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky do dvou pracovišť, Ústavu anglického jazyka didaktiky (ÚAJD) a Ústavu anglofonních literatur a kultur (ÚALK). Vzhledem k tomu, že bakalářské studium tvoří nedílnou součást práce obou ústavů a že podíl bakalářských prací se neustále zvyšuje, bylo rozhodnuto zavést od r. 2010 také ceny za nejlepší bakalářské práce ve formě diplomů (a podle možností i věcných cen).

Přehled oceněných studentů (a jejich prací) v jednotlivých letech:

2018

Disertační práce – Cena Martina Hilského

Anglofonní literatury a kultury:

Anglický jazyk a didaktika:

  • Kateřina Vašků: Lexical idioms in English

 

Diplomové práce

Anglofonní literatury a kultury:

Anglický jazyk a didaktika:

 

Bakalářské práce

Anglofonní literatury a kultury:

  • Dominika Kecsöová: Persephone the Wanderer: Myth in the Poetry of Contemporary American Women Poets

Anglický jazyk a didaktika:

 

Cena Jamese Ragana

  • Kristýna Greňová

2017

Diplomové práce

Bakalářské práce

Disertační práce (Cena Martina Hilského)

 

Cena Jamese Ragana

  • Anna Ohlídalová

2016

Předávání Mathesiových cen 2016

Ocenění studenti

Diplomové práce

Bakalářské práce

James Ragan Prize: Arwen Ock

2015

                                                                      Předávání cen 21.10.2015

  Diplomové práce

Bakalářské práce

James Ragan Prize: Anastasija Siljanoska

2014

Diplomové práce

Bakalářské práce

Audio záznam:

2013

Diplomové práce

Bakalářské práce

2012

Diplomové práce

Bakalářské práce

2011

Diplomové práce

Bakalářské práce

2010

Diplomové práce

Bakalářské práce

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Úvod > Studium > Mathesiova cena