Program ERASMUS+

Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře najdete na stránkách zahraničního oddělení

Výběrové řízení do programu Erasmus+ vypisuje ÚAJD společně s ÚALK. Informace k aktuálně vyhlášenému výběrovému řízení naleznete zde. Studenti anglistiky a amerikanistiky se mohou hlásit i do výběrových řízení jiných kateder, v tom případě je však nutné podat zároveň přihlášku i do výběrového řízení na ÚAJD a ÚALK.

S dotazy se prosím obracejte na katederní koordinátory za ÚAJD (Jiřina Popelíková) a ÚALK (Pavla Veselá).

 

Některé obecné pokyny a omezení:

  • student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok
  • během zahraniční stáže není možné studium přerušit
  • student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé
  • finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů
  • studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců
  • doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.)
  • bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně
  • pravidla pro přidělování stipendií jsou upravována Opatřením děkana

 

Přihlášení do výběrového řízení

Pro přihlášení do výběrového řízení ÚAJD a ÚALK je třeba učinit dva kroky:

  • registrovat se do on-line databáze RUK a založit si přihlášku v univerzitní aplikaci (přihlášky je vhodné založit pro všechny univerzity, o něž má student zájem, tedy i pro second- a third-choice universities)
  • odevzdat vyplněný přihlašovací formulář ÚAJD a ÚALK v tištěné i elektronické podobě (ke stažení zde)

Do výběrového řízení ÚAJD a ÚALK je nutné se přihlásit i v případě, že se student chce ucházet o místo jiné katedry.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Program ERASMUS+