Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností 9/2022

Anglický jazyk

SZZK 7. – 8. 9. 2022
přihláška k SZZK do 12. 7. 2022
kontrola splnění studijních povinností do 18. 8. 2022
termín odevzdání diplomové práce do 17. 8. 2022

 

Anglistika-amerikanistika

BZK 5. – 6. 9. 2022
přihláška k BZK do 12. 7. 2022
kontrola splnění studijních povinností do 12. 8. 2022
termín odevzdání bakalářské práce do 15. 8. 2022

 

Úvod > Nástěnka > Termíny > Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností 9/2022