Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností leden 2024

Anglistika-amerikanistika

 

BZK 30. – 31. 1. 2024
přihláška k BZK 6. 12. 2023
kontrola splnění studijních povinností 10. 1. 2024
termín odevzdání BP 10. 1. 2024

 

Anglický jazyk

 

SZZK 31. 1. 2024
přihláška k SZZK 6. 12. 2023
kontrola splnění studijních povinností 10. 1. 2024
termín odevzdání DP 10. 1. 2024
Úvod > Nástěnka > Termíny > Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností leden 2024