Přípravné kurzy

 

ANGLISTIKA  NANEČISTO

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů  a vedení Univerzity Karlovy (zákaz konání přednášek a kurzů) se kurz v sobotu 14.3. NEKONÁO dalším postupu Vás budeme informovat emailem a na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Přípravný modul pro programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK v Praze nabízí následující kurzy:

leták ke stažení ZDE

přihláška ke stažení ZDE

Příručka: Přijímací zkouška na program Anglistika-amerikanistika Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sekretariátu ÚAJD.

·     Přijímací zkouška nanečisto

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu.

NANEČISTO 1: písemný test, termín:    22.2.2020 (9 – 17 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P104

NANEČISTO 2: písemný test + ústní zkouška, termín:    4.4.2020 (9 – 18 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P104, P111

·     Anglo-americká literatura

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture Test a Critical Writing písemného testu i na literární část ústní zkoušky.

 

termíny (vždy 10:45 – 15:30 hod) a témata:

25.1.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Facets of the 1960s American Fiction: J. Cheever, V. Nabokov, J. Baldwin, F. O’Connor

Texty povinné:

Texty nepovinné:

 

8.2.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Development of American Drama: S. Shepard

Texty:

 

14.3. V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů  a vedení Univerzity Karlovy (zákaz konání přednášek a kurzů) se kurz v sobotu 14.3. NEKONÁ.

O dalším postupu Vás budeme informovat emailem a na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení.

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

American Romanticism: W. Irving, E. A. Poe, N. Hawthorne

Texty:

 

28.3.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P215

Scottish Literature in English: R. L. Stevenson

 

18.4.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Irish Literature: J. Joyce

·     Academic  Writing

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing písemného testu.

termíny:   25.1., 8.2., 14.3., 28.3. a 18.4. 2020 (vždy 9 – 10:30 hod)

V návaznosti na rozhodnutí státních orgánů  a vedení Univerzity Karlovy (zákaz konání přednášek a kurzů) se kurz v sobotu 14.3. NEKONÁ. O dalším postupu Vás budeme informovat emailem a na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení.

místo konání: viz Anglo-americká literatura

poznámka: Kurzy Academic Writing a Anglo-americká literatura na sebe časově navazují, lze se zúčastnit obou.

·     Lingvistika

Příprava na jazykovědnou část písemného testu i ústní zkoušky formou praktických cvičení s výkladem.

termín:   25.4.2020 (9 – 14:30 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

 

Těšíme se na vás.

 

CENÍK

Přijímací zkouška nanečisto

Nanečisto 1:                820,- Kč

Nanečisto 2:                 1220,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 1650,- (při současné úhradě obou kurzů)

Anglo-americká literatura         

1 téma:                          820,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 3200,- Kč (při současné úhradě celého kurzu)

Academic Writing    

kurz:                              3200,- Kč (lze objednat pouze celý kurz)

 

ZVÝHODNĚNÁ CENA:

Writing + Literatura:  5500,- (při současné úhradě obou kurzů)

Lingvistika

kurz                               820,- Kč

Celý program

SUPER CENA:                    7.500,- Kč (při současné úhradě celého programu)

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ

Prostory FF UK, nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1

ZÁPIS

Student je na kurz zapsán po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného. Přihlášku si lze stáhnout ZDE

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat naskenovanou e-mailem na nanecisto@ff.cuni.cz spolu s dokladem o úhradě kurzu.

ÚHRADA KURZOVNÉHO

Kurz lze hradit:

  • převodem na účet  85631011/0100 , variabilní symbol: 960105, do poznámky pro příjemce vyplňte jméno a příjmení účastníka kurzu
  • nebo po předchozí domluvě v hotovosti na sekretariátu Ústavu anglického jazyka a didaktiky, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 105.

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH A STORNOVACÍ PODMÍNKY

  • Uzávěrka přihlášek je vždy týden před konáním kurzu.
  • Zájemce je do kurzu zapsán až po vyplnění a odeslání přihlášky a uhrazení kurzovného. Bez platby nelze účast na kurzu zaručit.
  • Zájemcům, kteří se odhlásí z kurzu nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním, bude vráceno 75 % z původní ceny či nabídnuta kompenzace ve formě účasti na jiném kurzu. Po tomto termínu nárok na vrácení kurzovného či jinou formu kompenzace zaniká.
  • V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • Přihláška je nepřenosná na další osoby.

KONTAKT

Ústav anglického jazyka a didaktiky, místnost 105,

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: nanecisto@ff.cuni.cz

telefon: 221 619 277

Pondělí-čtvrtek: 9:30-12 hod.

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy Bc. > Přípravné kurzy