Přípravné kurzy

 

ANGLISTIKA  NANEČISTO

Přípravný modul pro programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK v Praze nabízí cyklus kurzů zaměřených na jednotlivé části přijímacího řízení. Kurzy lze objednat jednotlivě i jako celek.

Kurzy jsou plánovány jako prezenční a budou se konat v budově FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1. V případě výrazného zhoršení epidemiologické situace může dojít k výuce on-line. Sledujte tyto stránky!

leták ke stažení

přihláška ke stažení

Příručka: Přijímací zkouška na program Anglistika-amerikanistika Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) bude k zakoupení na sekretariátu ÚAJD od ledna 2023.

·     Přijímací zkouška nanečisto

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu. V každém termínu řeší uchazeči jiný test, proto pro větší efekt doporučujeme absolvovat oba termíny.

termíny: 25. 2. 2023 a 1. 4. 2023, prezenčně: 9:00 – 17:00

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1, 25. 2.: místnost č. 300 (3. patro, naproti schodům), 1. 4. místnost č. 104 (1. patro, od schodiště vpravo)

·     Anglo-americká literatura

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture Test a Critical Writing.

termíny a témata:

Kurz vždy probíhá prezenčně od 10:45 do 14:30.

28. 1. téma: Late Victorian Literature: R. L. Stevenson, B. Stoker, A. C. Doyle

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104

formát:

požadavky na přípravu: přečtení kratších textů – pro přihlášené účastníky k dispozici na MS Teams

11. 2. téma:American Literature after WWII & Postmodernism: J. D. Salinger, S. Jackson

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104

formát:

požadavky na přípravu: přečtení kratších textů – pro přihlášené účastníky k dispozici na MS Teams

11. 3. téma: Modernism in Literature on the British Isles: J. Joyce

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104

formát:

požadavky na přípravu: přečtení kratších textů – pro přihlášené účastníky k dispozici na MS Teams

25. 3. téma: English Romanticism: W. Wordsworth, S. T. Coleridge, G. G. Byron, P. B. Shelley

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104

formát:

požadavky na přípravu: přečtení kratších textů – pro přihlášené účastníky k dispozici na MS Teams

15. 4. téma: American Women Writers in the late 19th and early 20th centuries: W. Cather, C. Perkins Gilman

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 300

formát:

požadavky na přípravu: přečtení kratších textů – pro přihlášené účastníky k dispozici na MS Teams

·     Academic  Writing

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing. Kurz lze objednat pouze jako celek.

termíny:    28.1., 11.2., 11.3., 25.3. a 15.4. 2023 (vždy 9:00 – 10:30)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104 (28.1., 11.2., 11.3., 25.3.) a místnost 300 (15.4.)

formát: prezenční výuka

požadavky na přípravu: Po každém setkání studenti napíší esej na zadaný citát, který pošlou vyučujícímu.

poznámka: Kurzy Academic Writing a Anglo-americká literatura na sebe časově navazují, lze se zúčastnit obou.

·     Lingvistika

Příprava na jazykovědnou část písemného testu i ústní zkoušky formou praktických cvičení s výkladem.

termín: 29. 4. 2022 (9:00 – 14:30)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, místnost 104

formát: prezenční výuka

požadavky na přípravu: žádné

 

Těšíme se na vás.

 

CENÍK

Přijímací zkouška nanečisto

Nanečisto 1:                1000,- Kč

Nanečisto 2:                 1000,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 1650,- (při současné úhradě obou kurzů)

Anglo-americká literatura         

1 téma:                          820,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 3200,- Kč (při současné úhradě celého kurzu)

Academic Writing    

kurz:                              3200,- Kč (lze objednat pouze celý kurz)

ZVÝHODNĚNÁ CENA:

Writing + Literatura:  5500,- (při současné úhradě obou kurzů)

Lingvistika

kurz                               820,- Kč

Celý program

SUPER CENA:                    7.500,- Kč (při současné úhradě celého programu)

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ

V závislosti na vývoji epidemiologické situace se kurzy budou konat budou konat v prostorách FF UK, nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1 nebo online. Sledujte webové stránky!

ZÁPIS

Student je na kurz zapsán po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného. Přihlášku si lze stáhnout ZDE.

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat naskenovanou e-mailem na nanecisto@ff.cuni.cz spolu s dokladem o úhradě kurzu.

ÚHRADA KURZOVNÉHO

Kurz lze hradit:

  • převodem na účet  85631011/0100 , variabilní symbol: 960105, do poznámky pro příjemce vyplňte jméno a příjmení účastníka kurzu
  • nebo v úředních hodinách pokladny FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 105 (vložení peněz na středisko 960105)

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH A STORNOVACÍ PODMÍNKY

  • Uzávěrka přihlášek je vždy týden před konáním kurzu.
  • Zájemce je do kurzu zapsán až po vyplnění a odeslání přihlášky a uhrazení kurzovného. Bez platby nelze účast na kurzu zaručit.
  • Zájemcům, kteří se odhlásí z kurzu nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním, bude vráceno 75 % z původní ceny či nabídnuta kompenzace ve formě účasti na jiném kurzu. Po tomto termínu nárok na vrácení kurzovného či jinou formu kompenzace zaniká.
  • V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • Přihláška je nepřenosná na další osoby.

KONTAKT

Ústav anglického jazyka a didaktiky, místnost 105,

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: nanecisto@ff.cuni.cz

telefon: 221 619 277

úřední hodiny zde

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy Bc. > Přípravné kurzy