Přípravné kurzy

 

ANGLISTIKA  NANEČISTO

 

Přípravný modul pro programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK v Praze nabízí následující kurzy (v závislosti na vývoji epidemiologické situace se kurzy budou konat buď v prostorách FF UK nebo online). Sledujte tyto stránky!

leták ke stažení

přihláška ke stažení

Příručka: Přijímací zkouška na program Anglistika-amerikanistika Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) bude k zakoupení na sekretariátu ÚAJD od ledna 2021.

·     Přijímací zkouška nanečisto

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu. V každém termínu řeší uchazeči jiný test, proto pro větší efekt doporučujeme absolvovat oba termíny.

termíny: 27.2.2021 a 10.4.2021 (docházková varianta: 9:00 – 17:00 / online varianta: 9:00 – 12:15)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

·     Anglo-americká literatura

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture Test a Critical Writing.

termíny a témata:

30.1. téma: Realism and Naturalism in American Literature: Chopin, Bierce, Dreiser

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

formát:

požadavky na přípravu:

13.2. téma: Late Victorian Literature: Stevenson, Stoker, Doyle

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

formát:

požadavky na přípravu:

13.3. téma: Modernism: Joyce

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

formát:

požadavky na přípravu:

27.3. téma: Poets on Nature: From the Industrial Revolution to the Climate Change: Blake, Dickinson, Whitman, Hughes

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

formát:

požadavky na přípravu:

24.4. téma: American Southern Literature: Faulkner, O’Connor, Williams

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2

formát:

požadavky na přípravu:

Kurz vždy probíhá v docházkové variantě 10:45 – 14:30, v online variantě 10:45 – 12:15.

·     Academic  Writing

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing. Kurz lze objednat pouze jako celek.

termíny: 30.1., 13.2., 13.3., 27.3. a 24.4. 2021 (vždy 9:00 – 10:30)

formát:

požadavky na přípravu: Po každém setkání studenti napíší esej na zadaný citát, který pošlou vyučujícímu.

·     Lingvistika

Příprava na jazykovědnou část testu formou praktických cvičení s výkladem.

termín: 1.5.2021 (9:00 – 14:30)

formát:

požadavky na přípravu:

 

Těšíme se na vás.

 

CENÍK

Přijímací zkouška nanečisto

Nanečisto 1:                1000,- Kč

Nanečisto 2:                 1000,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 1650,- (při současné úhradě obou kurzů)

Anglo-americká literatura         

1 téma:                          820,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 3200,- Kč (při současné úhradě celého kurzu)

Academic Writing    

kurz:                              3200,- Kč (lze objednat pouze celý kurz)

ZVÝHODNĚNÁ CENA:

Writing + Literatura:  5500,- (při současné úhradě obou kurzů)

Lingvistika

kurz                               820,- Kč

Celý program

SUPER CENA:                    7.500,- Kč (při současné úhradě celého programu)

MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ

V závislosti na vývoji epidemiologické situace se kurzy budou konat budou konat v prostorách FF UK, nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1 nebo online. Sledujte webové stránky!

ZÁPIS

Student je na kurz zapsán po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného. Přihlášku si lze stáhnout ZDE.

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat naskenovanou e-mailem na nanecisto@ff.cuni.cz spolu s dokladem o úhradě kurzu.

ÚHRADA KURZOVNÉHO

Kurz lze hradit:

  • převodem na účet  85631011/0100 , variabilní symbol: 960105, do poznámky pro příjemce vyplňte jméno a příjmení účastníka kurzu
  • nebo v úředních hodinách pokladny FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 105 (vložení peněz na středisko 960105)

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH A STORNOVACÍ PODMÍNKY

  • Uzávěrka přihlášek je vždy týden před konáním kurzu.
  • Zájemce je do kurzu zapsán až po vyplnění a odeslání přihlášky a uhrazení kurzovného. Bez platby nelze účast na kurzu zaručit.
  • Zájemcům, kteří se odhlásí z kurzu nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním, bude vráceno 75 % z původní ceny či nabídnuta kompenzace ve formě účasti na jiném kurzu. Po tomto termínu nárok na vrácení kurzovného či jinou formu kompenzace zaniká.
  • V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude kurzovné vráceno v plné výši.
  • Přihláška je nepřenosná na další osoby.

KONTAKT

Ústav anglického jazyka a didaktiky, místnost 105,

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

e-mail: nanecisto@ff.cuni.cz

telefon: 221 619 277

úřední hodiny zde

Úvod > Uchazeč > Přípravné kurzy Bc. > Přípravné kurzy