Úvodní setkání TEFL Clubu

Ve čtvrtek 11. února 2021 proběhlo první online setkání TEFL Clubu s názvem “Máme si co říct” organizované didaktickou sekcí Ústavu anglického jazyka a didaktikyJeho cílem bylo propojit fakultu s praktikujícími učiteli a vytvořit neformální platformu pro naše naše pedagogy, současné studenty učitelství a absolventy didaktiky angličtiny, kteří by si mezi sebou sdíleli zkušenosti z pedagogické praxe. Navázalo tak na historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny, které se konalo v květnu 2019 pod vedením dr. Gráfa.  

K velké radosti organizátorů se i přes online platformu setkání připojilo 19 bývalých a současných studentůV prvním bloku seznámil dr. Gráf účastníky se současným stavem učitelství na FF UK a rozvojem oborové didaktiky na ústavu, zároveň představil záměr vznikajícího TEFL Clubu a plány na budoucí setkávání.  

Během druhého bloku se členové TEFL Clubu společně zamýšleli nad tématy a pedagogickými problémy, které by rádi v rámci společných setkávání řešili a prostřednictvím nichž by fakulta mohla své absolventy dále vzdělávat. Mezi navrhovanými tématy se objevila například distanční výuka a online technologie s ní spojené, psychohygiena, výuka výslovnosti, práce s časem nebo speciální vzdělávací potřeby. 

V rámci třetího bloku se účastníci zamýšleli nad současnými problémy distanční výuky anglického jazyka, řešili přednesenou kazuistiku a sdíleli návrhy na ideální provedení mluvené aktivity v online prostředí.  

Devadesátiminutové setkání bylo zakončeno neformální debatou a posilováním kontaktů s praktikujícími učiteli. Další setkání TEFL Clubu je plánováno na březen 2021. Fotografie ze setkání a více informací o TEFL Clubu najdete na https://theteflclub.epizy.com/.

Úvod > Nástěnka > Setkání > Úvodní setkání TEFL Clubu