Libuše Dušková

prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Konzultační hodiny
 • PO / MON: 11.00-12.00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Publikace

 • Dušková L.: Syntactic and FSP aspects of fronting as a style marker. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 63-89. ISSN 0567-8269.
 • Dušková L.: Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 193-213. ISSN 0008-7386.
 • Dušková L., Klégr A.: Předmluva. In Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-246-2267-5.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2016. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L.: Deviations from the basic distribution of communicative dynamism as a style marker. Brno Studies in English, 2015, č. • no. 41, s. • p. 29-40. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: Prague English Studies from a Historical Perspective. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2015, č. • no. 2, s. • p. 85-100. ISSN 2336-3347.
 • Dušková L.: Textual roles of two forms of rhematic subjects: initial rhematic subjects vs. subjects rhematized by it-clefts. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 49-66. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Czech Approaches to Information Structure: Theory and Applications. In Drápela M.: A Bibliography of Functional Sentence Perspective 1956-2011. Brno, Masaryk University,muniPRES, 2015, s. • p. 9-32. ISBN 978-80-210-7111-7.
 • Dušková L.: From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective. Praha, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. 388 s. • p. ISBN 978-80-246-2879-0.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Dušková L.: Předmluva. In Rozbor nynější spisovné angličtiny. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 7-10. ISBN 978-80-246-2434-1.
 • Dušková L.: English studies at Charles University and the Prague Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle's constitution and linguistic theories. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 93-118. ISSN 0075-966X.
 • Dušková L.: Prague School of Linguistics. In McGee R., Warms R.: Theory in Social and Cultural Antropology, An Encyclopedia, Vol. 2. Los Angeles, SAGE Reference, 2013, s. • p. 654-657. ISBN 978-1-4129-9963-2.
 • Dušková L.: Czech Grammars of English. In Johnová M., Weiss M.: Silesian Studies in English 2012, Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies. Pp. 307. Opava, Slezská Univerzita v Opavě, 2013, s. • p. 33-51. ISBN 978-80-7248-887-2.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny: Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2013. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L.: A Centenary of English Studies at Charles University. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 91-93. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Vzpomínka na PhDr. Eduarda Beneše, CSc. In XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Ústav germánských studií FF UK, 2012, s. • p. 9-11. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: Professor Aleš Klégr Sexagenarian. Linguistica Pragensia, 2012, č. • no. 22, s. • p. 42-44. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Dušková L.: Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 1-17. ISSN 0862-8459.
 • Dušková L.: Aleš Svoboda in My Memories. Ostrava Journal of English Philology, 2011, č. • no. 3, s. • p. 175-177. ISSN 1803-8174.
 • Dušková L.: A Textual View of Noun Modification. In Černý M., Chamonikolasová J., Kavka S., Klímová E.: New Chapters in Functional Syntax. Ostrava, Ostravská univerzita, 2011, s. • p. 18-30. ISBN 978-80-7368-946-9.
 • Dušková L.: Professor Josef Hladký - Posthumous Octagenarian. Discourse and Interaction, 2011, č. • no. 4, s. • p. 89-91. ISSN 1802-9930.
 • Dušková L.: Česká anglistika a Časopis pro moderní filologii. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 93, s. • p. 44-55. ISSN 0862-8459.
 • Dušková L.: A Centenary of Czech Modern Language Association and its Journal of Modern Philology. Linguistica Pragensia, 2011, č. • no. 21, s. • p. 101-106. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Syntactic construction, information structure and textual role: an interface view of the cleft sentence. Brno Studies in English, 2010, č. • no. 36, s. • p. 29-45. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: On Bohumil Trnka’s concept of neutralization and its nature on the higher language levels. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 87-103. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Rozvíjení tématu v akademickém a narativním textu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 253-260. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Dušková L.: K činnosti Kruhu moderních filologů v oblasti lingvistiky. In XXIII. Ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: Foreword by L. Dušková. In Svoboda A., Chamonikolasová J., Urbanová L.: Collected Works of Jan Firbas. Volume 1 (1951-1967). Brno, Masarykova Univerzita, 2010, s. • p. 11-13. ISBN 978-80-210-5128-7.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Göttingen, V & R Unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Noun modification in English and Czech: a contrastive view. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 117-140. ISSN 0567-8269.

Rozvrh

Závěrečné práce

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Libuše Dušková