Ondřej Tichý

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • WhoIs (Agenda) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • Lokální web (Agenda) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • Spisová služba (Agenda) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • předseda (vedoucí) - Komise pro informační zdroje
Konzultační hodiny
 • St 14:00 – 15:00 (kromě 19. 6. a 26. 6.)
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Odborné zaměření

 • Historická a korpusová lingvistika se zaměřením na anglický jazyk, kvantitativní a komputační lingvistika, obecně problematika digitalizace v humanitních vědách
 • Témata: lexikální mortalita a obsolescence víceslovných spojení v historii anglického jazyka, vývoj anglické ortografie, kvantitativní analýza staré, střední a raně moderní angličtiny, strojová morfologická analýza a lematizace staré angličtiny, kvantitativní typologie v historii anglického jazyka, digitální lexikografie (např. Anglo-Saxon Dictionary Online)

Členství a funkce

 • zástupce ředitelky Ústavu anglického jazyka a didaktiky
 • předseda rady Centra pro Digital Humanities FF UK
 • předseda Komise pro Informační zdroje FF UK
 • člen pracovního výboru České asociace pro digitální humanitní vědy.
 • člen redakčního kruhu Akademického slovníku spisovné češtiny
 • V minulosti m.j. předseda Akademického senátu FF UK, proděkan pro informační zdroje FF UK, člen výkonného výboru European Association for Digital Humanities
PublikaceProjekty & GrantyVýukaZávěrečné práce

Připravované:

 • Tichý, Ondřej and Jan Čermák. (forthcoming) “The Story of English Orthography”. In: New Cambridge History of the English Language, Vol. II.: Sources, documentation and modelling. Ed. by Merja Kytö and Erik Smitterberg. Cambridge University Press
 • Tichý, Ondřej and Martin Roček. (forthcoming) Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online.
 • Cvrček, Václav and Ondřej Tichý. (forthcoming), DIACOL: Visualisation and analysis of collocations in diachronic perspective.

Vybrané publikace

  Odrážky:

Konference

 • 2022 SELIM 2022: plenary keynote „Digitizing historical texts: Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“
 • 2021 ICHLL11: 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology („Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“)
 • 2021 Euralex („Lexico-semantic database of Czech“)
 • 2018 ICEHL XX, Edinburg. („Spelling Variation in CEEC: A Quantitative Analysis“)
 • 2018 DGfS 2018: 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Stuttgart („Obsolescence of multi-word expressions in English, 1700-2000“)
 • 2017 ICAME 38, Prague, Plenary Keynote (“English Diachronic Corpus Linguistic: Prague Themes”)
 • 2017 Chaucer in Bohemia, Paris Colloqium (“Til at the laste aslaked was his mood: reflections on figurative conceptualisations of anger in medieval English and Czech”)
 • 2016 Využití diachronní korpusové analýzy, kolokvium Lingvistika Praha 2016, („Starší anglická korespondence“)
 • 2016 Digital Britain: ​New Approaches To The Early Middle Ages („Sources of Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“)
 • 2015 SELIM 27, Granada (“Corpus of Old English Lemmatization (COEL) – A Project Proposal”)
 • 2015 Ox-Lex4, Oxford („Lexical obsolescence and loss: two methodological probes“)
 • 2013 a 2014 Lingvistika Praha („Vizualizace vícerozměrných dat z velkých anglických diachronních korpusů“)
 • 2012 ICAME 33, Leuven („Semantic Change Through Corpora: The Case of Collocability“)
 • 2012 Medieval Manuscript Studies in the Digital Age, Cambridge University & King’s College London
 • 2012 4th International Conference on Corpus Linguistics, Jaén („Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora“)
 • 2010 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies
 • 2009 ISAS: St. John’s, Newfoundland („XML-TEI and the Anglo-Saxon Dictionary“
 • 2008 XIII Euralex International Congress in Barcelona („An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English”)

Projekty a granty

Rozvrh

Vyučované předměty

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Závěrečné práce

 

 

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Ondřej Tichý