Ondřej Tichý

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • WhoIs (Agenda) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • Lokální web (Agenda) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
Konzultační hodiny
 • Út / Tue 14:00-15:00 kromě/ except 1.9. 16:00-17:00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Rozšířené kolegium děkana
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 457

Odborné zaměření

 • Historická a korpusová lingvistika se zaměřením na anglický jazyk, kvantitativní a komputační lingvistika, obecně problematika digitalizace v humanitních vědách
 • Témata: lexikální mortalita a obsolescence víceslovných spojení v historii anglického jazyka, vývoj anglické ortografie, kvantitativní analýza staré, střední a raně moderní angličtiny, strojová morfologická analýza a lematizace staré angličtiny, kvantitativní typologie v historii anglického jazyka, digitální lexikografie (např. Anglo-Saxon Dictionary Online)

Členství a funkce

 • Zástupce ředitelky Ústavu anglického jazyka a didaktiky
 • Předseda Akademického senátu FF UK
 • Člen pracovního výboru České asociace pro digitální humanitní vědy.
 • Člen redakčního kruhu ASSČ
 • V minulosti m.j. proděkan pro informační zdroje FF UK, člen výkonného výboru European Association for Digital Humanities
PublikaceProjekty & GrantyVýukaZávěrečné práce

Připravované:

 • Tichý, Ondřej. (in print) „Corpus driven identification of lexical bundle obsolescence in Late Modern English.“ In Lost in Change. Eds. Tine Breban & Svenja Kranich. John Benjamins, Amsterdam
 • Šaldová, Pavlína a Ondřej Tichý (in print). On the position of some adjectival object complements: synchronic and diachronic quantitative approaches. In Ročenka Kruhu moderních filologů. Ed. Marie Vachková, FF UK
 • Tichý, Ondřej and Zora Obstová, Aleš Klégr. (forthcoming) „Lexico-Semantic Database of Czech“ in Euralex Proceedings
 • Tichý, Ondřej and Jan Čermák. (forthcoming) “The Story of English Orthography”. In: New Cambridge History of the English Language, Vol. II.: Sources, documentation and modelling. Ed. by Merja Kytö and Erik Smitterberg. Cambridge University Press
 • Doležalová, Lucie a Jan Čermák, Andrea Svobodová, Václav Žůrek. (forthcoming) MECZ: MEdieval CZech textual sources in translation. Faculty of Arts, Charles University
 • Tichý Ondřej. (forthcoming) „Spelling Variation in CEEC: A Quantitative Analysis“

Vybrané publikace

  Odrážky:

Konference

 • 2018 ICEHL XX, Edinburg. („Spelling Variation in CEEC: A Quantitative Analysis“)
 • 2018 DGfS 2018: 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Stuttgart („Obsolescence of multi-word expressions in English, 1700-2000“)
 • 2017 ICAME 38, Prague, Plenary Keynote (“English Diachronic Corpus Linguistic: Prague Themes”)
 • 2017 Chaucer in Bohemia, Paris Colloqium (“Til at the laste aslaked was his mood: reflections on figurative conceptualisations of anger in medieval English and Czech”)
 • 2016 Využití diachronní korpusové analýzy, kolokvium Lingvistika Praha 2016, („Starší anglická korespondence“)
 • 2016 Digital Britain: ​New Approaches To The Early Middle Ages („Sources of Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“)
 • 2015 SELIM 27, Granada (“Corpus of Old English Lemmatization (COEL) – A Project Proposal”)
 • 2015 Ox-Lex4, Oxford („Lexical obsolescence and loss: two methodological probes“)
 • 2013 a 2014 Lingvistika Praha („Vizualizace vícerozměrných dat z velkých anglických diachronních korpusů“)
 • 2012 ICAME 33, Leuven („Semantic Change Through Corpora: The Case of Collocability“)
 • 2012 Medieval Manuscript Studies in the Digital Age, Cambridge University & King’s College London
 • 2012 4th International Conference on Corpus Linguistics, Jaén („Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora“)
 • 2010 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies
 • 2009 ISAS: St. John’s, Newfoundland („XML-TEI and the Anglo-Saxon Dictionary“
 • 2008 XIII Euralex International Congress in Barcelona („An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English”)

Projekty a granty

Rozvrh

Vyučované předměty

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Závěrečné práce

 

 

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Ondřej Tichý