Ondřej Tichý

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • předseda (vedoucí) - Akademický senát
Konzultační hodiny
 • Út/Tue: 13:30 - 14:00
Adresa

Ústav anglického jazyka a didaktiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 105

Odborné zaměření

 • Historická a korpusová lingvistika se zaměřením na anglický jazyk, kvantitativní a komputační lingvistika, obecně problematika digitalizace v humanitních vědách
 • Témata: lexikální mortalita a obsolescence víceslovných spojení v historii anglického jazyka, kvantitativní analýza staré, střední a raně moderní angličtiny, strojová morfologická analýza a lematizace staré angličtiny, kvantitativní typologie v historii anglického jazyka, digitální lexikografie (např. Anglo-Saxon Dictionary Online)

Členství a funkce

 • V současnosti zástupce ředitelky Ústavu anglického jazyka a didaktiky, v minulosti proděkanem pro informační zdroje Filozofické fakulty UK a člen akademikcého senátu.
 • Člen výkonného výboru European Association for Digital Humanities a pracovního výboru České asociace pro digitální humanitní vědy
PublikaceProjekty & GrantyVýukaZávěrečné práce

Připravované:

 • Tichý Ondřej. (in print). „Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence“ In Studies in Applied Linguistics.
 • Tichý, Ondřej (2018). Review of Gabriele Stein: Word Studies in the Reneissance. Linguistica Pragensia (28) 1.

Vybrané publikace

  Odrážky:

Konference

 • 2018 DGfS 2018: 40. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Stuttgart („Obsolescence of multi-word expressions in English, 1700-2000“)
 • 2017 ICAME 38, Prague, Plenary Keynote (“English Diachronic Corpus Linguistic: Prague Themes”)
 • 2017 Chaucer in Bohemia, Paris Colloqium (“Til at the laste aslaked was his mood: reflections on figurative conceptualisations of anger in medieval English and Czech”)
 • 2016 Využití diachronní korpusové analýzy, kolokvium Lingvistika Praha 2016, („Starší anglická korespondence“)
 • 2016 Digital Britain: ​New Approaches To The Early Middle Ages („Sources of Bosworth-Toller’s Anglo-Saxon Dictionary Online“)
 • 2015 SELIM 27, Granada (“Corpus of Old English Lemmatization (COEL) – A Project Proposal”)
 • 2015 Ox-Lex4, Oxford („Lexical obsolescence and loss: two methodological probes“)
 • 2013 a 2014 Lingvistika Praha („Vizualizace vícerozměrných dat z velkých anglických diachronních korpusů“)
 • 2012 ICAME 33, Leuven („Semantic Change Through Corpora: The Case of Collocability“)
 • 2012 Medieval Manuscript Studies in the Digital Age, Cambridge University & King’s College London
 • 2012 4th International Conference on Corpus Linguistics, Jaén („Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora“)
 • 2010 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies
 • 2009 ISAS: St. John’s, Newfoundland („XML-TEI and the Anglo-Saxon Dictionary“
 • 2008 XIII Euralex International Congress in Barcelona („An Anglo Saxon Dictionary and a Morphological Analyzer of Old English”)

Projekty a granty

 • 2018-2022: „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World.
 • 2016-18: Medieval Conflicts and Contrasts. A lecture series.
 • 2017: Beyond Editing: Advanced Solutions and Technologies Summer School (co-convenor)
 • 2017-: Migrant Identities: Language, Material Culture, Religion and Ethnicity in Early Medieval Europe (MIndMe).
 • 2014-17: Erasmus+ (2014-1-CZ01-KA203-002015): Digital Editing of Medieval Manuscripts (co-organizer)
 • 2012: investigator of a FRVŠ grant „Anglistická citační databáze“ (English studies citation database)
 • 2009: investigator of a FRVŠ grant „Elektronická mluvnice současné angličtiny“ (An Electronic Grammar of Present-day English)
 • 2007-9: An Automatic Morphological Analyzer of Old English, (supported by Charles University Grant Agency, coordinator: Ondřej Tichý, researchers: Jan Čermák, et al.)
 • 2005‐2007: principal investigator of VNJH grant „Digitalizace staroanglického slovníku Bosworthe‐Tollera“ (Bosworth-Toller Dictionary Digitization Project)
 • 2007: Digital indexing of: Klégr, Aleš, Tezaurus jazyka českého (Thesaurus of Czech), NLN, Praha .
 • 2005: Digitization of: Czech‐English Combinatory dictionary: Noun and Verb.

Rozvrh

Vyučující přijímá bakalářské a diplomové práce z následujících oborů:

Závěrečné práce

 

 

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Ondřej Tichý