Magda Ševčíková

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Publikace

  • Ševčíková M., Hledíková H., Kyjánek L., Staňková A.: Semantics of noun/verb conversion in Czech: lessons learned from corpus data annotation. SKASE: Journal of Theoretical Linguistics, 2023, č. • no. 20, s. • p. 74-92. ISSN 1336-782X.
  • John V., Ševčíková M., Žabokrtský Z.: Identification of root morphs in morphologically segmented data. In 2023: Zagreb, Croatia: DeriMo 2023: The Fourth International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology. Zagreb, Croatia, Croatian Language Technology Society, 2023, s. • p. 23-32. ISBN 978-953-55375-5-7.
  • Ševčíková M.: Action meanings in noun/verb conversion: Native and foreign word-formation in Czech. Linguistica Pragensia, 2022, č. • no. 32, s. • p. 173-197. ISSN 0862-8432.
  • Ševčíková M., Hledíková H.: Paradigms in English and Czech noun/verb conversion: A contrastive study of lexemes with borrowed roots. In Ruz A., Fernández Alcaina C., Lara Clares C.: Paradigms in Word Formation: Theory and Applications. Amsterdam, The Netherlands, John Benjamins Publishing Company, 2022, s. • p. 181-214. ISBN 978-90-272-1158-3.
  • Hlaváčová J., Kyjánek L., Ševčíková M.: Global Variants in the Czech Language. In Ciencialová L., Holeňa M., Jajcay R., Mráz F., et al.: Proceedings of the 22nd Conference Information Technologies – Applications and Theory (ITAT 2022). Košice, Slovakia, 22nd Conference on Information Technologies – Applications and Theory, 2022, s. • p. 122-129. ISBN 0-000-00000-0.
  • Svoboda E., Ševčíková M.: Word Formation Analyzer for Czech: Automatic Parent Retrieval and Classification of Word Formation Processes. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2022, č. • no. Neuveden, s. • p. 55-73. ISSN 0032-6585.
  • Batsuren K., Bella G., Arora A., Martinovic V., Gorman K., Žabokrtský Z., Ganbold A., Dohnalová Š., Ševčíková M., Pelegrinová K., Giunchiglia F., Cotterell R., Vylomova E.: The SIGMORPHON 2022 Shared Task on Morpheme Segmentation. In 19th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in Phonetics, Phonology, and Morphology. Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics, 2022, s. • p. 103-116. ISBN 978-1-955917-82-7.
  • Žabokrtský Z., Bafna N., Bodnár J., Kyjánek L., Svoboda E., Ševčíková M., Vidra J.: Towards Universal Segmentations: UniSegments 1.0. In Calzolari N., Béchet F., Blache P., Choukri K., et al.: Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022). Marseille, France, European Language Resources Association, 2022, s. • p. 1137-1149. ISBN 979-10-95546-72-6.
  • Ševčíková M.: Action nouns vs. nouns as bases for denominal verbs in Czech: A case study on directionality in derivation. Word Structure, 2021, č. • no. 14, s. • p. 97-128. ISSN 1750-1245.
  • Svoboda E., Ševčíková M.: Splitting and Identifying Czech Compounds: A Pilot Study. In Namer F., Hathout N., Lignon S., Ševčíková M., et al.: Proceedings of the Third International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo 2021). Nancy, France, ATILF, 2021, s. • p. 129-138. ISBN 978-2-9580006-0-8.
  • Panevová J., Ševčíková M.: Sonda do české slovotvorby: Substantiva utvořená od sloves nebo slovesa utvořená od substantiv? In Jamborova Lemay D., Pereira C., Šmilauer I.: Des langues calculables à l’homme incalculable. Paris, France, Editions des archives contemporaines, 2021, s. • p. 127-135. ISBN 978-2-8130-0426-0.
  • Ševčíková M.: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves. Slovo a slovesnost, 2021, č. • no. 82, s. • p. 263-288. ISSN 0037-7031.
  • Kolářová V., Ševčíková M.: Substantiva tvořená od sloves se supletivními kořeny: Korpusová studie deverbativ s kořeny klád a lož. In Lingvistika - korpus - empirie. Prague, Czechia, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, s. • p. 165-177. ISBN 978-80-88211-13-6.
  • Žabokrtský Z., Zeman D., Ševčíková M.: Sentence Meaning Representations across Languages: What Can We Learn from Existing Frameworks? Computational Linguistics, 2020, č. • no. 46, s. • p. 605-665. ISSN 0891-2017.
  • Panevová J., Hajičová E., Kettnerová V., Kolářová V., Lopatková M., Mikulová M., Ševčíková M.: Funkční generativní popis - rámec pro konzistentní popis gramatiky. Naše řeč, 2020, č. • no. 103, s. • p. 55-78. ISSN 0027-8203.
  • Lango M., Žabokrtský Z., Ševčíková M.: Semi-Automatic Construction of Word-Formation Networks. Language Resources and Evaluation, 2020, č. • no. 54, s. • p. 1-30. ISSN 1574-020X.
  • Kyjánek L., Žabokrtský Z., Ševčíková M., Vidra J.: Universal Derivations 1.0, A Growing Collection of Harmonised Word-Formation Resources. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2020, č. • no. 115, s. • p. 5-30. ISSN 0032-6585.
  • Ševčíková M.: The suffixes -ismus and -ita in nouns in Czech. In ten Hacken P., Panocová R.: The Interaction of Borrowing and Word Formation. Edinburgh, Great Britain, Edinburgh University Press, 2020, s. • p. 162-195. ISBN 978-1-4744-4820-8.
  • Bodnár J., Žabokrtský Z., Ševčíková M.: Semi-supervised Induction of Morpheme Boundaries in Czech Using a Word-Formation Network. In Sojka P., Kopeček I., Pala K., Horák A.: 23rd International Conference on Text, Speech and Dialogue. Cham, Switzerland, Springer, 2020, s. • p. 189-196. ISBN 978-3-030-58322-4.
  • Kyjánek L., Žabokrtský Z., Ševčíková M., Vidra J.: Universal Derivations Kickoff: A Collection of Harmonized Derivational Resources for Eleven Languages. In Žabokrtský Z., Ševčíková M., Litta E., Passarotti M.: Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo 2019). Praha, Czechia, ÚFAL MFF UK, 2019, s. • p. 101-110. ISBN 978-80-88132-08-0.
  • Vidra J., Žabokrtský Z., Ševčíková M., Kyjánek L.: DeriNet 2.0: Towards an All-in-One Word-Formation Resource. In Žabokrtský Z., Ševčíková M., Litta E., Passarotti M.: Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo 2019). Praha, Czechia, ÚFAL MFF UK, 2019, s. • p. 81-89. ISBN 978-80-88132-08-0.
  • Ševčíková M., Kyjánek L.: Introducing Semantic Labels into the DeriNet Network. Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 412-423. ISSN 0021-5597.
  • Ševčíková M., Panevová J.: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 171-198. ISSN 0037-7031.
  • Ševčíková M.: Modelling Morphographemic Alternations in Derivation of Czech. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 7-42. ISSN 0032-6585.
  • Ševčíková M., Panevová J.: Derivation of Czech verbs and the category of aspect. Linguistica Copernicana, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 79-93. ISSN 2080-1068.
  • Lango M., Ševčíková M., Žabokrtský Z.: Semi-Automatic Construction of Word-Formation Networks (for Polish and Spanish). In Calzolari N., Choukri K., Declerck T., Maegaard B., et al.: Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Paris, France, European Language Resources Association, 2018, s. • p. 1853-1860. ISBN 979-10-95546-00-9.
  • Ševčíková M., Kalužová A., Žabokrtský Z.: Identification of aspectual pairs of verbs derived by suffixation in the lexical database DeriNet. In Litta E., Passarotti M.: Proceedings of the Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Milano, Italy, EDUCatt, 2017, s. • p. 105-116. ISBN 978-88-9335-225-3.
  • Straková J., Straka M., Ševčíková M., Žabokrtský Z.: Czech Named Entity Corpus. In Ide N., Pustejovsky J.: Handbook of Linguistic Annotation. Netherlands, Springer Netherlands, 2017, s. • p. 855-873. ISBN 978-94-024-0879-9.
  • Ševčíková M., Žabokrtský Z., Vidra J., Straka M.: Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 62-76. ISSN 0008-7386.
  • Ševčíková M., Limburská A.: Enrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms. In Book of Abstracts. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Naples, Italy, University of Naples Federico II, 2016, s. • p. 714-715. ISBN 0-000-00000-0.
  • Žabokrtský Z., Ševčíková M., Straka M., Vidra J., Limburská A.: Merging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech. In Calzolari N., Choukri K., Declerck T., Grobelnik M., et al.: Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Paris, France, European Language Resources Association, 2016, s. • p. 1307-1314. ISBN 978-2-9517408-9-1.
  • Ševčíková M.: Morphology within the Multi-Layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank. In Systems and Frameworks for Computational Morphology, Fourth International Workshop, SFCM 2015, Stuttgart, Germany, September 17-18, 2015. Proceedings. Berlin / Heidelberg, Springer, 2015, s. • p. 1-26. ISBN 978-3-319-23978-1.
  • Ševčíková M.: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností. Naše řeč, 2014, č. • no. 97, s. • p. 228-240. ISSN 0027-8203.
  • Ševčíková M.: Kvalitativní a nekvalitativní význam substantiv s příponou -ost. Korpus – gramatika – axiologie, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 41-55. ISSN 1804-137X.
  • Panevová J., Hajičová E., Kettnerová V., Lopatková M., Mikulová M., Ševčíková M.: Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha, Czechia, Karolinum Praha, 2014. 291 s. • p. ISBN 978-80-246-2497-6.
  • Ševčíková M., Žabokrtský Z.: Word-Formation Network for Czech. In Calzolari N., Choukri K., Declerck T., Loftsson H., et al.: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavík, Iceland, European Language Resources Association, 2014, s. • p. 1087-1093. ISBN 978-2-9517408-8-4.
  • Panevová J., Ševčíková M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In Gerdes K., Hajičová E., Wanner L.: Dependency Linguistics. Recent advances in linguistic theory using dependency structures. Amsterdam, The Netherland, John Benjamins Publishing Company, 2014, s. • p. 33-52. ISBN 978-90-272-5598-3.
  • Ševčíková M.: Building a database of Czech derived words. In SLE - 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Poznań, Poland, Societas Linguistica Europaea, 2014, s. • p. 132-133. ISBN 0-000-00000-0.
  • Ševčíková M.: Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu. In Múcsková G.: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava, Slovakia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2013, s. • p. 365-374. ISBN 978-80-223-3562-1.
  • Panevová J., Ševčíková M.: The Role of Grammatical Constraints in Lexical Component in Functional Generative Description. In Apresjan V., Iomdin B., Ageeva E.: Proceedings of the 6th International Conference on Meaning-Text Theory, Prague, August 30–31, 2013. Praha, Czechia, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 134-143. ISBN 978-3-86688-405-2.
  • Ševčíková M.: Deadjektivní deriváty v češtině jako deriváty syntaktické vs. lexikální. In Gramatika a korpus / Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové, Czechia, Gaudeamus, 2013, s. • p. 1-8. ISBN 978-80-7435-243-0.
  • Ševčíková M.: Productivity of selected deadjectival suffixes in Czech. In SLE - 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Split, Croatia, Societas Linguistica Europaea, 2013, s. • p. 338-339. ISBN 0-000-00000-0.
  • Bejček E., Panevová J., Popelka J., Straňák P., Ševčíková M., Štěpánek J., Žabokrtský Z.: Prague Dependency Treebank 2.5 -- a revisited version of PDT 2.0. In Kay M., Boitet C.: Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2012). Mumbai, India, Coling 2012 Organizing Committee, 2012, s. • p. 231-246. ISBN 0-000-00000-0.
  • Ševčíková M., Mírovský J.: Sentence Modality Assignment in the Prague Dependency Treebank. Lecture Notes in Computer Science, 2012, č. • no. 7499, s. • p. 56-63. ISSN 0302-9743.
  • Ševčíková M.: Predikativum v gramatickém popisu češtiny. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Klímová J.: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha, Czechia, Karolinum, 2012, s. • p. 597-602. ISBN 978-80-246-2121-0.
  • Panevová J., Ševčíková M.: Delimitation of information between grammatical rules and lexicon. In Gerdes K., Hajičová E., Wanner L.: Proceedings of the International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2011). Barcelona, Spain, Universitat Pompeu Fabra, 2011, s. • p. 173-182. ISBN 978-84-615-1834-0.
  • Panevová J., Ševčíková M.: Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost, 2011, č. • no. 72, s. • p. 163-176. ISSN 0037-7031.
  • Nguy G., Ševčíková M.: Unstated Subject Identification in Czech. In Šafránková J., Pavlů J.: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I. Praha, Czechia, Matfyzpress, 2011, s. • p. 149-154. ISBN 978-80-7378-184-2.
  • Ševčíková M., Panevová J., Smejkalová L.: Specificity of the number of nouns in Czech and its annotation in Prague Dependency Treebank. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2011, č. • no. Neuveden, s. • p. 27-47. ISSN 0032-6585.
  • Ševčíková M., Panevová J., Žabokrtský Z.: Grammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation. In Dickinson M., Müürisep K., Passarotti M.: Proceedings of the Ninth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. Tartu, Estonia, Northern European Association for Language Technology, 2010, s. • p. 211-222. ISBN 0-000-00000-0.
  • Ševčíková M.: Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí. Korpus – gramatika – axiologie, 2010, č. • no. 1, s. • p. 41-62. ISSN 1804-137X.
  • Panevová J., Ševčíková M.: Annotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Valletta, Malta, European Language Resources Association, 2010, s. • p. 1491-1498. ISBN 2-9517408-6-7.

  Závěrečné práce

   
  Úvod > O ústavu > Externisté > Magda Ševčíková