Bakalářské studium

Zájemci si mohou vybírat ze dvou studijních programů. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 naleznete níže:

Obecné informace o programech a přijímacím řízení na FF UK naleznete zde.

Přijímací zkouška

 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • přijímací zkouška je jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky:
– doba trvání: 120 minut; celkem bodů: 100; písemná zkouška má pět částí:

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů)
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů)
3) lingvistický test (max. 20 bodů)
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů)
5) esej na literární téma (max. 20 bodů)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Další informace k přijímací zkoušce na studijní program Anglistika – amerikanistika, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde:

Další informace k přijímací zkoušce na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, včetně odkazu na přihlášku naleznete zde:

Modelový test

 • Modelový test naleznete zde.
 • Na sekretariátu ÚAJD je možné zakoupit příručku Přijímací zkouška na studijní program Anglistika-amerikanistika, která obsahuje základní informace o programu včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením. Příručky budou k dispozici od ledna 2024.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří FF UK 2024 se z pietních důvodů ruší. Více informací naleznete zde.

Přípravné kurzy

Anglistika nanečisto je program, který nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do bakalářského studia pro studijní programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Podrobné informace naleznete zde.

Doporučená studijní literatura

 • Alexander, M. (2007) A History of English Literature. London: Palgrave Macmillan.
 • Barnard, R. (1997) Stručné dějiny anglické literatury. Praha: Brána.
 • Bradbury, M.; Ruland, R. (1997) Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta.
 • Carter, R.; McRae, J. (2013) The Penguin Guide to Literature in English: Britain and Ireland. London: Penguin Books.
 • Crystal, D. (1990) The English Language /kap. 1-8, 12-14/. London: Penguin Books.
 • Dušková, L.; Bubeníková, L.; Caha, J. (2006) Stručná mluvnice angličtiny. Praha: Academia.
 • Fox, Kate (2014) Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder & Stoughton.
 • Hais, K. (1991) Anglická mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Jenkins, Simon (2018) A Short History of England. Profile Books.
 • Lacey, Robert (2007) Great Tales From English History: Cheddar Man to DNA: A Treasury of True Stories of the Extraordinary People Who Made Britain Great. Abacus.
 • Morgan, Kenneth O. (2010) The Oxford history of Britain. Oxford: Oxford University Press.
 • Murphy, R. (2015) English Grammar in Use /intermediate/. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oakland, J. (1998) British Civilization. London: Routledge.
 • Swan, M. (2017) Practical English Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tindall, G. B.; Shi, D. (2008) Dějiny Spojených států amerických. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Veselý, K. (1981) Anglo-americké reálie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • kolektiv autorů (1996) Slovník spisovatelů (Anglická literatura, …). Praha: Libri.

Další informace o programech

Charakteristika programu, profil absolventa a studijní plány:

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium