Digital Methodologies and the Study of the Past

The guest lecture series The Digital Methodologies and the Study of the Past attempts to bring scholars working in the emerging field of Digital Humanities with the focus on Medieval or Early Modern topics to both local and international audience at the Faculty of Arts.
We hope to cover a number of a wide field of approaches and angles through presentations of successful digital projects or notable works in progress.

Více informací

Debate – Romanticism, nationalism and nationhood: Literary perspectives on politics

Centre for Political Philosophy, Ethics and Religion cordially invites you to round-table debate „Romanticism, nationalism and nationhood: Literary perspectives on politics.“
Our speakers are Sir Drummond Bone (Professor of English Literature and Master of Balliol College, Oxford) and Martin Hilský (Professor of English Literature, Charles University)

Více informací

Vítejte na webu ÚAJD

Ústav zajišťuje výuku anglistiky v jedno- i dvouoborovém programu bakalářském (s ÚALK), navazujícím jedno- i dvouoborovém oboru magisterském a ve studiu doktorském (PhD). Ústav je zaměřen jednak na současný anglický jazyk a jeho celkový popis na všech rovinách (gramatické, lexikální, fonologické, textové a diskurzní), uplatňující pražský kontrastivní přístup porovnávající angličtinu a češtinu, jednak na historický vývoj angličtiny od nejstaršího období až po ranou moderní angličtinu.

Více informací

Jak a kde publikovat

Stát se respektovaným autorem ve společenských a humanitních vědách vám správné užívání pojmů kauzalita, diskurz nebo juxtapozice nezaručí. S budováním jména vám pomůže publikování v hodnotných časopisech a vystupování na kvalitních konferencích.
V následujícím odkazu se dozvíte, jakých zásad byste se měli držet, na co si dávat pozor a podle čeho se rozhodovat při výběru periodik a konferencí.

Více informací