clueless

Průvodce prvním ročníkem

pro bakalářské studium Anglistika-amerikanistika

a navazující magisterské studium Anglický jazyk

Více informací
IMG_2459-ANIMATION_small

Vítejte na webu ÚAJD

Ústav zajišťuje výuku anglistiky v jedno- i dvouoborovém programu bakalářském (s ÚALK), navazujícím jedno- i dvouoborovém oboru magisterském a ve studiu doktorském (PhD). Ústav je zaměřen jednak na současný anglický jazyk a jeho celkový popis na všech rovinách (gramatické, lexikální, fonologické, textové a diskurzní), uplatňující pražský kontrastivní přístup porovnávající angličtinu a češtinu, jednak na historický vývoj angličtiny od nejstaršího období až po ranou moderní angličtinu.

Více informací
thompson-paul-square
Levy
cestovani
661664_636396_mzv_cz
fond
SCC