mathesius banner

Mathesiovy ceny

Předání se uskuteční ve středu 12. října ve 14:15 v místnosti č. 104 v hlavní budově Filozofické fakulty.
Při této příležitosti bude předána také každoroční Cena Jamese Ragana za poezii.
Srdečně zveme studenty, kolegy i absolventy, aby se přišli seznámit s výsledky mimořádné badatelské práce a pogratulovat jejich autorům.

Více informací
583x250xpx (1)

Open Square 2016

V pořadí již třetí ročník festivalu proběhne v sobotu 1. října 2016. Festival společně pořádají instituce sídlící na náměstí Jana Palacha. Pro návštěvníky budou připraveny koncerty, komentované prohlídky, přednášky a mnoho dalšího.

Více informací
clueless

Průvodce prvním ročníkem

pro bakalářské studium Anglistika-amerikanistika

a navazující magisterské studium Anglický jazyk

Více informací
IMG_2459-ANIMATION_small

Vítejte na webu ÚAJD

Ústav zajišťuje výuku anglistiky v jedno- i dvouoborovém programu bakalářském (s ÚALK), navazujícím jedno- i dvouoborovém oboru magisterském a ve studiu doktorském (PhD). Ústav je zaměřen jednak na současný anglický jazyk a jeho celkový popis na všech rovinách (gramatické, lexikální, fonologické, textové a diskurzní), uplatňující pražský kontrastivní přístup porovnávající angličtinu a češtinu, jednak na historický vývoj angličtiny od nejstaršího období až po ranou moderní angličtinu.

Více informací
index
SCC