Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. převzala ocenění nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

V den předcházejícímu Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva 16. listopadu 2023 nadace udělila Medaili Josefa Hlávky prof. Libuši Duškové z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK.

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc., byla oceněna za celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je zakladatelkou a hybnou silou nové éry anglických jazykovědných studií po roce 1989. Odborný přínos prof. Libuše Duškové překračuje i hranice České republiky a má významný vliv na vývoj oboru v celé Evropě. Ve svém výzkumu spojuje nejnovější trendy v lingvistických anglistických studiích s tradicemi Pražské lingvistické školy jazykovědné a Pražského lingvistického kroužku, a to ji činí výjimečnou osobností v oboru. „Paní profesorka Libuše Dušková zanechala výraznou stopu v oblasti anglistické lingvistiky a jazykovědných studií. Je vzorem pro všechny, kteří se věnují jazykovědnému výzkumu a vzdělávání. Její mravní integrita a schopnost vést a inspirativně vychovávat mladší kolegy a studenty jsou nepřehlédnutelné,“ popsala vědecký a společenský význam oceněné profesorky prorektorka UK doc. Markéta Martínková.

Více informací naleznete na webu Filozofické fakulty.

 

Úvod > Nástěnka > Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. převzala ocenění nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových