Pedagogické minimum

Informace pro studenty, kteří chtějí získat úplnou učitelskou kvalifikaci

Ústav anglického jazyka a didaktiky zajišťuje:

  • povinnou výuky oborové didaktiky (předměty Didaktika AJ I, Didaktika AJ II – viz rozvrh)
  • povinnou zkoušku z oborové didaktiky (detailní popis viz níže)
  • a povinnou pedagogickou praxi

Pedagogicko-psychologickou přípravu zajišťují Katedra pedagogiky FF UK a Katedra psychologie FF UK.
Podrobné informace viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly/
Podrobné informace k pedagogickým praxím viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly/informace-pro-realizaci-pedagogicke-praxe/.

 

Oborová zkouška z didaktiky AJ v rámci CŽV

Zkouška z didaktiky anglického jazyka pro učitelství v CŽV

Zkouška je ústní. Má čtyři části:
1) obecné základy didaktiky cizích jazyků (např. principy akvizice cizího jazyka a jak se promítají do vyučování; vztah lingvistiky/psychologie/pedagogiky k didaktice CJ);
2) rozprava nad vyučováním konkrétní řečové dovednosti nebo formy (obecné zásady při vyučování, faktory atp.);
3) rozprava nad vámi zvolenou odbornou publikací vztahující se k vyučování AJ;
4) prezentace vámi připraveného plánu 45minutové hodiny + zdůvodnění, proč jste jej takto sestavil(a).

Zkouška je v angličtině a trvá přibližně 45 minut.

Povinná literatura:
1) Common European Framework of Reference for Languages, Companion volume with new descriptor, Council of Europe 2018 (dostupné z https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages)
2) Richards, J. C. and W. A. Renandya (2004) Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press
nebo Hall, G. (ed.) (2016) The Routledge Handbook of English Language Teaching. New York: Routledge.
3) Lightbown, P. & Spada, N. (2013) How languages are learned. Oxford: Oxford University Press

4) jedna z následující čtveřice knih:
Richards, J.C. (2015) Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press
Harmer, J. (2015) The Practice of English Language Teaching. Pearson
Scrivener, J. (2011) Learning Teaching. Macmillan
Ur, P. (2012) A Course in Language Teaching. Cambridge University Press

5) Jedna z následující dvojice knih:
Larsen-Freeman, D. (2011) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Cambridge University Press
Richards, C. and T. S. Rogers (2001) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP

6) monografie (týkající se vyučování CJ či akvizice) zcela dle vaší volby, např. How vocabulary is learned (Webb & Nation, 2016), Pronunciation fundamentals (Derwing & Munro, 2015) atp.

Před zkouškou mi prosím pošlete seznam četby.

Zkoušku je nutno domluvit mailem alespoň v týdenním předstihu. Mail: tomas.graf@ff.cuni.cz

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Úvod > Studium > Pedagogické minimum