Pedagogické minimum

Informace pro studenty, kteří chtějí získat úplnou učitelskou kvalifikaci

Ústav anglického jazyka a didaktiky zajišťuje povinnou výuky oborové didaktiky (předměty Didaktika AJ I, Didaktika AJ II), povinnou zkoušku z oborové didaktiky a povinnou pedagogickou praxi.
Pedagogicko-psychologickou přípravu zajišťují Katedra pedagogiky FF UK a Katedra psychologie FF UK.
Podrobné informace viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly/
Podrobné informace k pedagogickým praxím viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ucitelstvi-pro-stredni-skoly/informace-pro-realizaci-pedagogicke-praxe/.

Úvod > Studium > Pedagogické minimum