Student a věda – lingvistika

Do soutěže se mohou přihlásit studenti Bc. a NMgr. programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky.
Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskusi. Studenti postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. 5. 2024 na FF UP. Více info na https://studentaveda.ff.cuni.cz/

Více informací

Studentský spolek Schwa

Schwa je studentský spolek při oboru Anglistika – amerikanistika. Cílem spolku je sdružit studenty a poskytnout jim oporu při organizování tvůrčích projektů a akcí, které mohou obohatit ostatní jak vědomostně, tak i společensky. Ve spolku jsou vítáni i mimooboroví studenti FFUK s neuhasitelnou vášní pro anglický jazyk.

Více informací