Setkání absolventů didaktiky angličtiny

Ve středu 29. 5. 2019 od 18.00 se v č. 104 koná první setkání absolventů didaktiky angličtiny. Vítáni jsou nejen absolventi didaktiky, ale všichni, pro které je toto téma důležité či zajímavé. V neposlední řadě z této akce plyne jistě milá možnost setkat se s bývalými spolužáky a učiteli.

Studentské hodnocení LS 2018/19

Zhodnoťte kurzy letního semestru do 9. června 2019.

Více informací