Cena Viléma Mathesia a Martina Hilského

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní předání cen Viléma Mathesia a cen Martina Hilského. Při této příležitosti bude předána také každoroční Cena Jamese Ragana.
Předání se uskuteční ve středu 3. října ve 14:10 v místnosti č. 104

Více informací

Prague Workshop on Bilingualism

The Prague workshop on bilingualism flags the start of a 3 year collaboration between the University of Cambridge and Charles University on the study of bilingualism. The workshop will host a plenary from Prof. Ianthi Tsimpli, from the University of Cambridge, and one from Dr Tomas Graf, from Charles University.

Více informací

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2019

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 16. kola Grantové agentury UK pro rok 2019. Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2018. Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK

Více informací

Vítejte na webu ÚAJD

Ústav zajišťuje výuku anglistiky v jedno- i dvouoborovém programu bakalářském (s ÚALK), navazujícím jedno- i dvouoborovém oboru magisterském a ve studiu doktorském (PhD). Ústav je zaměřen jednak na současný anglický jazyk a jeho celkový popis na všech rovinách (gramatické, lexikální, fonologické, textové a diskurzní), uplatňující pražský kontrastivní přístup porovnávající angličtinu a češtinu, jednak na historický vývoj angličtiny od nejstaršího období až po ranou moderní angličtinu.

Více informací

Jak a kde publikovat

Stát se respektovaným autorem ve společenských a humanitních vědách vám správné užívání pojmů kauzalita, diskurz nebo juxtapozice nezaručí. S budováním jména vám pomůže publikování v hodnotných časopisech a vystupování na kvalitních konferencích.
V následujícím odkazu se dozvíte, jakých zásad byste se měli držet, na co si dávat pozor a podle čeho se rozhodovat při výběru periodik a konferencí.

Více informací