Zora Obstová, Aleš Klégr, Ondřej Tichý: Najdislovo.cz

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK zve na přednášku o webové aplikaci zpřístupňující dva české onomaziologické slovníky z cyklu Kruhu přátel českého jazyka, která se uskuteční 25. října 2023 v místnosti P018 v hlavní budově FF UK.

Anotace

Pro češtinu existují pouze dva všeobecné onomaziologické slovníky (a tedy slovníky, které nejsou uspořádány abecedně, nýbrž tematicky, a tím, že vedou uživatele od významu k formě, jsou velmi užitečnou pomůckou pro tvorbu textů), Hallerův Český slovník věcný a synonymický a Klégrův Tezaurus jazyka českého. V rámci projektu Lexikálně-sémantická databáze češtiny (TL02000041 TAČR) byly tyto dva slovníky, v tištěné podobě dnes již dostupné pouze v knihovnách a antikvariátech, převedeny do podoby volně přístupné elektronické aplikace, určené širší veřejnosti, profesionálním uživatelům (spisovatelům, publicistům, překladatelům ap.) a specialistům v oblasti NLP. Přednáška blíže představí oba slovníky i možnosti práce s elektronickou databází.

Podrobnosti události

Začátek události: 25. 10. 2023 18:00
Místo konání: FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (místnost č. 18)
Organizátor: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Úvod > Nástěnka > Zora Obstová, Aleš Klégr, Ondřej Tichý: Najdislovo.cz