Program ERASMUS+

Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře najdete na stránkách zahraničního oddělení

Výběrové řízení do programu Erasmus+ vypisuje ÚAJD společně s ÚALK.

Informace k aktuálně vyhlášenému výběrovému řízení

Deadline pro odevzdání všech materiálů je 29. 2. 2024 v 10:00.

S dotazy se prosím obracejte na katederní koordinátory za ÚAJD (Kateřina Vašků) a ÚALK (Pavla Veselá).

 

Některé obecné pokyny a omezení:

 • Pro přihlášení do výběrového řízení na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
 • Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
 • Každý student má nárok na 12 měsíců na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 12 měsíců.
 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.).
 • Student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok.
 • Během zahraniční stáže není možné studium přerušit.
 • Student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé.
 • Finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů.
 • Studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců
 • Doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.)
 • Bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně
 • Pravidla pro přidělování stipendií jsou upravována Opatřením děkana

 

Požadavky pro výběrové řízení

 1. registrace v databázi RUK (https://is.cuni.cz/webapps)
 2.  odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře ÚAJD a ÚALK, jehož součástí je:
  • krátký životopis
  • popis projektu (motivační dopis)
 3. Všechny části formuláře musí být vyplněné v anglickém jazyce.
  výpis studijních výsledků (generovaný ze SIS)
 4. doklad o jazykové způsobilosti (kromě studentů ÚAJD a ÚALK, u nichž se předpokládá, že jsou v angličtině na úrovni C1)

 

Do výběrového řízení ÚAJD a ÚALK je nutné se přihlásit i v případě, že se student chce ucházet o místo jiné katedry.

 

Výběr předmětů na zahraniční univerzitě

Při výběru předmětů na zahraniční univerzitě je třeba se řídit co největší kompatibilitou se studijním plánem na FF. Aktuální požadavek na studijní plán v zahraničí pro studenty vyjíždějící v bakalářském nebo magisterském cyklu je splnění minimálně 5 předmětů za semestr bez ohledu na počet kreditů nebo 30 ECTS kreditů bez ohledu na počet předmětů (tyto nároky se snižují, pokud student plánuje v průběhu svého pobytu na zahraničí univerzitě vypracovat svou bakalářskou či diplomovou práci).

Po dobu pobytu v zahraničí se na vyjíždějícího studenta zároveň vztahují i všechny kreditové požadavky na FF. Zejména při delších výjezdech je tedy třeba dbát nejen splnění výše uvedených požadavků na partnerské univerzitě, ale zároveň i na získání minimálního počtu kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku na domovské fakultě.

 

Zápis předmětů v SIS

 • Předměty, které bude chtít student uznat jako ekvivalentní předmětům povinným

Zda bude být moci předmět studentovi uznán je nutné konzultovat s příslušným katederním koordinátorem i vyučujícími daného předmětu. Pro konzultaci je třeba dodat sylabus předmětu na zahraniční univerzitě (ten může být studentovi znám až po příjezdu na partnerskou univerzitu – v předběžném studijním plánu je proto možné ještě během pobytu provádět úpravy). Tyto povinné předměty si pak student musí zapsat do IS, a to v semestru, ve kterém vyjíždí.

 • Předměty, které bude chtít student zapsat jako povinně volitelné

Tyto předměty je třeba si do SISu zapsat pod následujícími kódy:

Bakalářské studium (každý předmět je ohodnocen 4 kredity):

AAA132101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Literatury na Britských ostrovech I

AAA132102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Literatury na Britských ostrovech II

AAA132103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Literatury na Britských ostrovech III

AAA133101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Americká a kanadská literatura I

AAA133102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Americká a kanadská literatura II

AAA133103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Americká a kanadská literatura III

AAA134101 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Srovnávací kulturní studia I

AAA134102 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Srovnávací kulturní studia II

AAA134103 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Srovnávací kulturní studia III

AAA111104 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Anglický jazyk a didaktika I

AAA111105 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Anglický jazyk a didaktika II

AAA111106 Povinně volitelný předmět na zahraniční stáži – Anglický jazyk a didaktika III

Je možné zapsat si předměty i z více modulů. Je rovněž možné zapsat si předměty z modulu i v případě, že máte již v tomto modulu na FF dostatek kreditů k jeho splnění.

 

Magisterské navazující studium – anglický jazyk (každý předmět je ohodnocen 5 kredity):

AAA5E0151 Anglická lingvistika/didaktika na zahraniční stáži I

AAA5E0152 Anglická lingvistika/didaktika na zahraniční stáži II

AAA5E0153 Anglická lingvistika/didaktika na zahraniční stáži III

AAA5E0154 Anglická lingvistika/didaktika na zahraniční stáži IV

AAA5E0155 Anglická lingvistika/didaktika na zahraniční stáži V

 

Magisterské navazující studium – anglofonní literatury a kultury(každý předmět je ohodnocen 5 kredity):

 

AAA500851 Literatura a kulturní studia – předmět v rámci specializace (Erasmus)

AAA500852 Literatura a kulturní studia – předmět v rámci specializace (Erasmus)

AAA500853 Literatura a kulturní studia – předmět v rámci specializace (Erasmus)

AAA500854 Literatura a kulturní studia – předmět v rámci specializace (Erasmus)

AAA500855 Literatura a kulturní studia – předmět v rámci specializace (Erasmus)

AAA500861 Literatura a kulturní studia – seminář volitelný napříč specializacemi (Erasmus)

AAA500862 Literatura a kulturní studia – seminář volitelný napříč specializacemi (Erasmus)

AAA500863 Literatura a kulturní studia – seminář volitelný napříč specializacemi (Erasmus)

 

 • Předměty, které nelze ve studijním plánu přiřadit k povinným ani povinně volitelným předmětům lze uznat jako volitelné.

Zápis těchto předmětů do IS provádí referentka studijního oddělení na základě doporučení katedry po návratu studenta ze studijního pobytu.