Publikační činnost

Major Publication Projects

The Department has been involved in systematic long-term cooperation with the Institute of the Czech National Corpus in a joint project of parallel corpora, Intercorp, which is part of the research plan The Czech National Corpus and Corpora of Other Languages; these activities result in regular series published by the Lidové Noviny Publishing House, Prague, including (collective) monographs in contrastive linguistics (Czech-English Studies in Syntax, Morphology and Lexicology).

Members of our Department contribute as chief editors or members of editorial boards in renowned linguistic series and journals published by Charles University and the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic as well abroad: major publications include Prague Studies in English, Linguistica Pragensia, Brno Studies in English and Časopis pro moderní filologii (Journal of Modern Philology), Studia Anglica Posnaniensia, European Journal of English Studies and Working Papers in Early English Lexicology and Lexicography (WPEELEX).

 • Čermák, J. (2012) „Behēmas þā Hildlatan: Bēowulf and its First Translation into Czech“ and „Heaney’s Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable“ In: P. E. Szarmach and J. K. Schulman, eds. Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 105–116 and 301–304.
 • Klégr A., Malá, M., P. Šaldová (2012) Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek, Praha: Karolinum.
 • Malá, Markéta (2014) English Copular Verbs: A contrastive corpus supported view. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
 • Čermák, Jan (2003) Béowulf, Praha: Torst.
 • Klégr, A. (2007) Tezaurus jazyka českého. Praha: NLN.
 • Dušková, L. (2015) From Syntax to Text: the Janus face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum.

As part of its publication activities, the Department has also been involved in critical reassessment of the Prague School heritage, focussing principally on the history of the Prague Linguistic Circle and the works of Vilém Mathesius, Bohumil Trnka and Vladimír Skalička.

 • Dušková, L., Jan Čermák (2009): Život a dílo Viléma Mathesia, str. 9 – 53, In Vilém Mathesius, Paměti a jiné rukopisy, Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum.
 • Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds) (2012) A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
 • Dušková, L. (2013) Prague School Linguistics, In: R. Jon McGee and Richard L. Warms (eds.), Theory in Social and Cultural Anthropology, An Encyclopedia, Vol. 2., pp. 654-657, SAGE Reference, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
 • Dušková, L. (2014) English studies at Charles University and the Prague Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle’s constitution and linguistic theories, La Linguistique,Revue de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, Journal of the International Society for Functional Linguistics, Volume 50, 2014-1, pp. 93-118, Presses Universitaires de France, Paris, 2014.
 • Mathesius,V. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Ed. Libuše Dušková and Aleš Klégr. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014.
 • Trnka, B. (2014) Rozbor nynější spisovné angličtiny. Introd. Libuše Dušková. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Publications of Individual Members of the Department:

Gabriela Brůhová

 • Brůhová G., Malá M.: On English Locative Subjects. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 19-38. ISSN 0567-8269.
 • Raušová V., Brůhová G.: Nestandardní funkce slova like v mluveném projevu. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 45-61. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G.: Marta Chromá: Právní překlad v teorii a praxi. Nový občanský zákoník. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 94-97. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G.: Passivization of ditransitive verbs from the FSP point of view. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 27-36. ISSN 0862-8432.
 • Brůhová G.: Ditransitive complementation from the FSP point of view. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 61-83. ISSN 0567-8269.
 • Brůhová G.: František Čermák: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 117-120. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Brůhová G.: The position of reason clauses. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 35-55. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Brůhová G.: Supplement to the Publications of Professor Libuše Dušková 2005-2010. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 108-110. ISSN 0862-8432.

Jan Čermák

 • Tichý O., Čermák J.: Consonant cluster reduction and change of language type: structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English. In Kijak A., Łęcki A., Nykiel J.: Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. • p. 307-326. ISBN 978-83-226-3310-6.
 • Čermák F., Čermák J., Obstová Z., Vachková M.: Language Periphery. Monocollocable Words in English, Italian, German and Czech. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016. 108 s. • p. ISBN 978-90-272-1071-5.
 • Čermák J.: Joan Bybee, Language Change. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 77-80. ISSN 0862-8432.
 • Čermák J.: Hodinář, co žil v hodinách. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 297-299. ISSN 0008-7386.
 • Tichý O., Čermák J.: Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang, 2014, s. • p. 141-160. ISBN 978-3-0343-1326-1.
 • Čermák J.: Kalevala Josefa Holečka: překladatel a text. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2014, č. • no. 10, s. • p. 75-82. ISSN 1802-4734.
 • Čermák J.: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Praha, Academia, 2014. 1116 s. • p. ISBN 978-80-200-2291-2.
 • Dlask J., Fárová L., Lindroosová H., Parente Čapková V., Čermák J., Hejkalová M., Piskoř V., Rády A.: Za Janem Petrem Velkoborským. TOP, 2013, č. • no. 24, s. • p. 10-10. ISSN 1210-4159.
 • Čermák J.: Bowern, Claire, Bethwyn Evans & Luisa Miceli (eds.), Morphology and language history. In honour of Harold Koch. Word Structure, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 235-240. ISSN 1750-1245.
 • Čermák J.: Sto let pražských anglo-amerických univerzitních studií. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 80-81. ISSN 0008-7386.
 • Čermák J.: O Anglosasech a aliteraci. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 46-51. ISSN 1802-4734.
 • Čermák J.: Elisabeth Okasha: Womenʼs Names in Old English. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 2012, č. • no. 249, s. • p. 178-180. ISSN 0003-8970.
 • Čermák J.: Vilém Mathesius as a Literary Scholar: the Evidence of his Early Medieval Project. In Vykypěl B.: Contributions to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 8. München, Lincom Europa, 2012, s. • p. 37-47. ISBN 978-3-86288-300-4.
 • Čermák J.: Michael Williama Wordsworthe a Vladimíra Holana. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 187-194. ISSN 0862-8440.
 • Čermák J.: Behēmas þā Hildlatan: Bēowulf and its First Translation into Czech. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 105-116. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Čermák J.: Heaney's Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 301-304. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Čermák P., Čermák J., Poeta C.: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia, 2012. 784 s. • p. ISBN 978-80-200-2097-0.
 • Klégr A., Čermák J.: Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure, Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 229-241. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Čermák J.: The Case of Old English N-stem Masculine Derivatives: A typological contribution to categorization in English word-formation. In Malá M., Šaldová P.: …for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. • p. 73-92. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Čermák J.: Ælfric’s homilies and incipient typological change in the 12th century English word-formation. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 109-115. ISSN 0567-8269.
 • Čermák J.: Pavel Trost a jeho celostní filologie. Časopis pro moderní filologii, 2010, č. • no. 92, s. • p. 5-9. ISSN 0862-8459.

Libuše Dušková

 • Dušková L.: Syntactic and FSP aspects of fronting as a style marker. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 63-89. ISSN 0567-8269.
 • Dušková L.: Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 193-213. ISSN 0008-7386.
 • Dušková L., Klégr A.: Předmluva. In Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-246-2267-5.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2016. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L.: Deviations from the basic distribution of communicative dynamism as a style marker. Brno Studies in English, 2015, č. • no. 41, s. • p. 29-40. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: Prague English Studies from a Historical Perspective. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2015, č. • no. 2, s. • p. 85-100. ISSN 2336-3347.
 • Dušková L.: Textual roles of two forms of rhematic subjects: initial rhematic subjects vs. subjects rhematized by it-clefts. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 49-66. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Czech Approaches to Information Structure: Theory and Applications. In Drápela M.: A Bibliography of Functional Sentence Perspective 1956-2011. Brno, Masaryk University,muniPRES, 2015, s. • p. 9-32. ISBN 978-80-210-7111-7.
 • Dušková L.: From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective. Praha, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. 388 s. • p. ISBN 978-80-246-2879-0.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Dušková L.: Předmluva. In Rozbor nynější spisovné angličtiny. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 7-10. ISBN 978-80-246-2434-1.
 • Dušková L.: English studies at Charles University and the Prague Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle's constitution and linguistic theories. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 93-118. ISSN 0075-966X.
 • Dušková L.: Prague School of Linguistics. In McGee R., Warms R.: Theory in Social and Cultural Antropology, An Encyclopedia, Vol. 2. Los Angeles, SAGE Reference, 2013, s. • p. 654-657. ISBN 978-1-4129-9963-2.
 • Dušková L.: Czech Grammars of English. In Johnová M., Weiss M.: Silesian Studies in English 2012, Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies. Pp. 307. Opava, Slezská Univerzita v Opavě, 2013, s. • p. 33-51. ISBN 978-80-7248-887-2.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny: Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2013. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L.: A Centenary of English Studies at Charles University. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 91-93. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Vzpomínka na PhDr. Eduarda Beneše, CSc. In XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Ústav germánských studií FF UK, 2012, s. • p. 9-11. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: Professor Aleš Klégr Sexagenarian. Linguistica Pragensia, 2012, č. • no. 22, s. • p. 42-44. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Dušková L.: Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 1-17. ISSN 0862-8459.
 • Dušková L.: Aleš Svoboda in My Memories. Ostrava Journal of English Philology, 2011, č. • no. 3, s. • p. 175-177. ISSN 1803-8174.
 • Dušková L.: A Textual View of Noun Modification. In Černý M., Chamonikolasová J., Kavka S., Klímová E.: New Chapters in Functional Syntax. Ostrava, Ostravská univerzita, 2011, s. • p. 18-30. ISBN 978-80-7368-946-9.
 • Dušková L.: Professor Josef Hladký - Posthumous Octagenarian. Discourse and Interaction, 2011, č. • no. 4, s. • p. 89-91. ISSN 1802-9930.
 • Dušková L.: Česká anglistika a Časopis pro moderní filologii. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 93, s. • p. 44-55. ISSN 0862-8459.
 • Dušková L.: A Centenary of Czech Modern Language Association and its Journal of Modern Philology. Linguistica Pragensia, 2011, č. • no. 21, s. • p. 101-106. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Syntactic construction, information structure and textual role: an interface view of the cleft sentence. Brno Studies in English, 2010, č. • no. 36, s. • p. 29-45. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: On Bohumil Trnka’s concept of neutralization and its nature on the higher language levels. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 87-103. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Rozvíjení tématu v akademickém a narativním textu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 253-260. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Dušková L.: K činnosti Kruhu moderních filologů v oblasti lingvistiky. In XXIII. Ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: Foreword by L. Dušková. In Svoboda A., Chamonikolasová J., Urbanová L.: Collected Works of Jan Firbas. Volume 1 (1951-1967). Brno, Masarykova Univerzita, 2010, s. • p. 11-13. ISBN 978-80-210-5128-7.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Göttingen, V & R Unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Noun modification in English and Czech: a contrastive view. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 117-140. ISSN 0567-8269.

Tomáš Gráf

 • Gráf T.: The Story of the Learner Corpus LINDSEI_CZ. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 22-35. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Verb errors in advanced learner English. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 131-149. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: Repeats in advanced spoken English of learners with Czech as L1. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 65-78. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: Terminologický slovník osvojování a vyučování druhého či cizího jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 169-171. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Götz, Sandra, Fluency in Native and Nonnative English Speech. International Journal of Learner Corpus Research, 2015, č. • no. 1, s. • p. 178-181. ISSN 2215-1478.
 • Gráf T.: K tabuizaci mateřštiny ve výuce anglického jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 151-155. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Up the Garden Path. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 85-98. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: How advanced is advanced when it comes to speaking? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 65-77. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Henry Sweet. Cizí jazyky, 2013, č. • no. 56, s. • p. 17-23. ISSN 1210-0811.
 • Gráf T.: English as a Medium of Instruction - Methodological Challenges. In Kaščáková E., Mihoková K.: FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredi. Periodický zborník vedeckých príspevkov. Košice, Katedra jazykov TUKE, 2012, s. • p. 201-207. ISBN 978-80-553-0982-8.

Sarah Gráfová

  Aleš Klégr

  • Klégr A., Šaldová P.: Coding Anger in Fiction. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 7-18. ISSN 0567-8269.
  • Klégr A.: Čintamani a predátoři. Rozbor lexikální výpůjčky z angličtiny. In Stluka M., Škrabal M.: Lifka a czban: Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Lidové noviny, 2017, s. • p. 130-137. ISBN 978-80-7422-563-5.
  • Dušková L., Klégr A.: Předmluva. In Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-246-2267-5.
  • Klégr A.: Šmilauerova slovotvorná a lexikografická práce z pohledu anglisty. Jazykovědné aktuality, 2016, č. • no. 53, s. • p. 41-45. ISSN 1212-5326.
  • Klégr A.: Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 95-103. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A.: Geoffrey N. Leech, The Pragmatics of Politeness. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 67-73. ISSN 0862-8432.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Klégr A., Vašků K.: O čem je morfologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 376 s. • p. ISBN 978-80-246-2504-1.
  • Klégr A.: Životní jubileum anglistiky emeritní profesorky Ludmily Urbanové. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 111-115. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A.: Remembering Geoffrey Leech. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 69-71. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A.: Concatenative and Non-Concatenative Word-Formation Patterns. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 89-102. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A.: Život jako kořen(í), práce jako cirkumfix. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 74. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 20-33. ISBN 978-80-7422-361-7.
  • Klégr A.: Proverbs as speech acts in English and Czech. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 7-29. ISSN 0567-8269.
  • Klégr A.: Publisher's descriptions of linguistic books : Comparison of Czech and English discourse strategies. Discourse and Interaction, 2014, č. • no. 7, s. • p. 21-33. ISSN 1802-9930.
  • Klégr A.: In partibus infidelium: Rostislav Kocourek's 85th Birthday. Linguistica Pragensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 171-173. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A.: Jaroslav Macháček - jubileum anglisty na horské dráze. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 273-277. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A.: Anglista, filolog a lingvista Rostislav Kocourek : Vzpomínky, odpovědi na osm dotazů. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 129-133. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A.: ...přečtěte si Mathesia. Rozhovor s jubilantkou Jarmilou Tárnyikovou. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 100-105. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A.: The limits of polysemy: enantiosemy. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 23, s. • p. 7-23. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
  • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
  • Klégr A.: Proverbs from a Discourse-Function Perspective. In Soares R., Lauhakangas O.: 5. Colloquio Interdisciplinar sobre Proverbios - Actas, 5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Lisbon, AIP-IAP, 2012, s. • p. 349-363. ISBN 978-989-96592-7-8.
  • Klégr A., Čermák P.: Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí. Akademický bulletin Akademie věd České republiky, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 26-27. ISSN 1210-9525.
  • Klégr A.: Anglista Miroslav Renský. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 93, s. • p. 59-60. ISSN 0862-8459.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Klégr A.: Paradigmatic Relations between English Proverbs. In Soares R., Lauhakangas O.: Proceedings of 4th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 4th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, International Association of Paremiology, 2011, s. • p. 267-289. ISBN 978-989-96592-6-1.
  • Klégr A.: Josef Fronek - medailon. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 142-143. ISSN 0862-8459.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Klégr A.: Introduction. In Malá M., Šaldová P.: ... for thy speech bewrayeth thee : A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 9-10. ISBN 978-80-7308-299-4.
  • Klégr A.: Noun Phrases with So-adj Predeterminers: So complicated a matter. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 93-119. ISBN 978-80-7308-299-4.
  • Klégr A.: ‘Corruption’ redux. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. neuveden, s. • p. 153-159. ISSN 0567-8269.
  • Klégr A.: František Čermák (Ed. in Chief) et al. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-IV [Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics], A Review. International Journal of Lexicography, 2010, č. • no. 23, s. • p. 477-486. ISSN 0950-3846.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Klégr A., Čermák J.: Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure, Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 229-241. ISBN 978-3-89971-704-4.
  • Malá M., Klégr A.: 'Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface’ : Review. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 113-116. ISSN 0862-8432.

  Markéta Malá

  • Šebestová D., Malá M.: English translation counterparts of the Czech particles copak, jestlipak, kdepak. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc, Palacký University, 2017, s. • p. 431-444. ISBN 978-80-244-5172-5.
  • Malá M.: Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 296-299. ISSN 0008-7386.
  • Malá M.: Non-prepositional English correspondences of Czech prepositional phrases. From function words to functional sentence perspective (Chapter 8). In Egan T., Dirdal H.: Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017, s. • p. 199-217. ISBN 978-90-272-5956-1.
  • Brůhová G., Malá M.: On English Locative Subjects. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 19-38. ISSN 0567-8269.
  • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
  • Čapková A., Malá M.: Actuellement jako diskurzní částice? Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 174-180. ISSN 0008-7386.
  • Šebestová D., Malá M.: Anglické překladové protějšky českých vět s částicemi copak a jestlipak. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 228-237. ISSN 0008-7386.
  • Malá M.: Šárka Zikánová et al., Discourse and Coherence. From Sentence Structure To Relations In Text. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 74-76. ISSN 0862-8432.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Malá M., Šaldová P.: Libuše Dušková - Janusovská tvář české anglistické jazykovědy. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 229-231. ISSN 0008-7386.
  • Malá M., Šaldová P.: English non-finite participial clauses as seen through their Czech counterparts. Nordic Journal of English Studies, 2015, č. • no. 14, s. • p. 232-257. ISSN 1654-6970.
  • Malá M.: Translation counterparts as indicators of the boundaries of units of meaning: A contrastive view of the position of "come V-ing" among the patterns of the verb come. In Oksefjell Ebeling S., Hasselgård H.: Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. • p. 169-191. ISBN 978-1-4438-7808-1.
  • Malá M.: Copular verbs of the become type and the expression of 'resulting' meaning in English and in Czech: A contrastive corpus-supported view. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 99-115. ISSN 0567-8269.
  • Malá M.: English copular verbs: a contrastive corpus-supported view. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 254 s. • p. ISBN 978-80-7308-509-4.
  • Malá M.: Translation counterparts as markers of meaning. The case of copular verbs in a parallel English-Czech corpus. Languages in Contrast, 2013, č. • no. 13, s. • p. 170-192. ISSN 1387-6759.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
  • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Malá M.: Renata Povolná: Interactive Discourse Markers in Spoken English. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 52-53. ISSN 0862-8459.
  • Šaldová P., Malá M.: Profesor Aleš Klégr - "the Practical Linguist". Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 63-64. ISSN 0862-8459.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
  • Malá M.: ''Maggie Charles, Diane Pecorari and Susan Hunston (eds): Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse. Review''. Applied Linguistics, 2011, č. • no. 32, s. • p. 118-122. ISSN 0142-6001.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Malá M.: Maggie Charles, Diane Pecorari and Susan Hunston (eds): Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse. Review. Applied Linguistics [online], 2010, č. • no. 31. ISSN 1477-450X.
  • Malá M.: Dvě konference o korpusové lingvistice: Corpus Linguistics a Grammatik und Korpora. Korpus, gramatika, axiologie, 2010, č. • no. 1, s. • p. 92-95. ISSN 1804-137X.
  • Malá M., Klégr A.: 'Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface’ : Review. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 113-116. ISSN 0862-8432.
  • Malá M.: English declarative yes/no questions as seen through their Czech counterparts. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 141-151. ISSN 0567-8269.
  • Malá M.: Copular Verbs Sound and Look and their Czech Counterparts. In Malá M., Šaldová P.: ... for thy speech bewrayeth thee: A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 169-187. ISBN 978-80-7308-299-4.
  • Malá M., Šaldová P.: Discourse-pragmatic Functions of Participial Clauses in Preverbal Position. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 177-189. ISBN 978-3-89971-704-4.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.

  Jiřina Popelíková

  • Popelíková J.: Tough-constructions and the issue of thematicity: a study of the word easy in 17th and 18th century English. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 37-48. ISSN 0862-8432.
  • Popelíková J.: The Relations Between Syntactic Structure and Functional Sentence Perspective: A Study of Developmental Tendencies. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2014, č. • no. 09/2012, s. • p. 117-143. ISSN 0567-8269.
  • Popelíková J., Sudková M.: Disertační práce z anglistiky na české a německé univerzitě v Praze v letech 1912-39. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 233-244. ISSN 0008-7386.
  • Popelíková J.: Impersonal Verbs in Old and Middle English: A Typological Perspective. In Znojemská H., Filipová H., Hejná M.: Freond ic gemete wið: Perspectives on Medieval Britain; Language, Literature, Society. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. • p. 15-32. ISBN 978-1-4438-4799-5.
  • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.

  Pavlína Šaldová

  • Šaldová P.: Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček, Irena Pauková (eds): Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940-1960). Časopis pro moderní filologii [online], 2017, č. • no. 99, s. • p. 136-139. ISSN 2336-6591.
  • Klégr A., Šaldová P.: Coding Anger in Fiction. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 7-18. ISSN 0567-8269.
  • Malá M., Šaldová P.: English non-finite participial clauses as seen through their Czech counterparts. Nordic Journal of English Studies, 2015, č. • no. 14, s. • p. 232-257. ISSN 1654-6970.
  • Malá M., Šaldová P.: Libuše Dušková - Janusovská tvář české anglistické jazykovědy. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 229-231. ISSN 0008-7386.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Šaldová P.: Olga Dontcheva-Navratilova: Coherence in Political Speeches. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 2/2013, s. • p. 195-197. ISSN 0008-7386.
  • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
  • Šaldová P., Malá M.: Profesor Aleš Klégr - "the Practical Linguist". Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 63-64. ISSN 0862-8459.
  • Šaldová P.: Publications of Professor PhDr. Aleš Klégr. Linguistica Pragensia, 2012, č. • no. 22, s. • p. 45-52. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
  • Šaldová P.: Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná (eds.): Koherence a koheze v mluveném a psaném diskurzu. Časopis pro moderní filologii, 2010, č. • no. 92, s. • p. 121-122. ISSN 0862-8459.
  • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Malá M., Šaldová P.: Discourse-pragmatic Functions of Participial Clauses in Preverbal Position. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 177-189. ISBN 978-3-89971-704-4.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.

  Ondřej Tichý

  • Tichý O., Čermák J.: Consonant cluster reduction and change of language type: structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English. In Kijak A., Łęcki A., Nykiel J.: Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. • p. 307-326. ISBN 978-83-226-3310-6.
  • Tichý O.: Lexical obsolescence 1700-2000. In Kopaczyk J., Tyrkkö J.: Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics. Amsterdam, John Benjamins, 2018, s. • p. 81-103. ISBN 978-90-272-0013-6.
  • Tichý O.: Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 40-54. ISSN 0008-7386.
  • Tichý O., Čermák J.: Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang, 2014, s. • p. 141-160. ISBN 978-3-0343-1326-1.

  Kateřina Vašků

  • Vašků K.: Ivan Poldauf - vzpomínka na slavnou dobu. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 300-302. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A., Vašků K.: O čem je morfologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 376 s. • p. ISBN 978-80-246-2504-1.
  • Vašků K.: Alexander Onysko, Sascha Michel (eds): Cognitive Perspectives on Word Formation. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 76-78. ISSN 0008-7386.
  • Vašků K.: Anglické vytýkací konstrukce a jejich české protějšky. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 296-307. ISBN 978-80-7422-114-9.
  • Vašků K.: Vytýkací konstrukce v angličtině a v norštině. Kontrastivní studie. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 95-103. ISSN 0862-8459.
  • Vašků K.: Pražská přednáška Dirka Geeraertse. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 130-131. ISSN 1804-3240.
  Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost