Publikační činnost

Major Publication Projects

The Department has been involved in systematic long-term cooperation with the Institute of the Czech National Corpus in a joint project of parallel corpora, Intercorp, which is part of the research plan The Czech National Corpus and Corpora of Other Languages; these activities result in regular series published by the Lidové Noviny Publishing House, Prague, including (collective) monographs in contrastive linguistics (Czech-English Studies in Syntax, Morphology and Lexicology).

Members of our Department contribute as chief editors or members of editorial boards in renowned linguistic series and journals published by Charles University and the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic as well abroad: major publications include Prague Studies in English, Linguistica Pragensia, Brno Studies in English and Časopis pro moderní filologii (Journal of Modern Philology), Studia Anglica Posnaniensia, European Journal of English Studies and Working Papers in Early English Lexicology and Lexicography (WPEELEX).

 • Čermák, J. (2012) „Behēmas þā Hildlatan: Bēowulf and its First Translation into Czech“ and „Heaney’s Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable“ In: P. E. Szarmach and J. K. Schulman, eds. Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Medieval Institute Publications, Western Michigan University, 105–116 and 301–304.
 • Klégr A., Malá, M., P. Šaldová (2012) Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek, Praha: Karolinum.
 • Malá, Markéta (2014) English Copular Verbs: A contrastive corpus supported view. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
 • Čermák, Jan (2003) Béowulf, Praha: Torst.
 • Klégr, A. (2007) Tezaurus jazyka českého. Praha: NLN.
 • Dušková, L. (2015) From Syntax to Text: the Janus face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum.

As part of its publication activities, the Department has also been involved in critical reassessment of the Prague School heritage, focussing principally on the history of the Prague Linguistic Circle and the works of Vilém Mathesius, Bohumil Trnka and Vladimír Skalička.

 • Dušková, L., Jan Čermák (2009): Život a dílo Viléma Mathesia, str. 9 – 53, In Vilém Mathesius, Paměti a jiné rukopisy, Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum.
 • Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds) (2012) A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
 • Dušková, L. (2013) Prague School Linguistics, In: R. Jon McGee and Richard L. Warms (eds.), Theory in Social and Cultural Anthropology, An Encyclopedia, Vol. 2., pp. 654-657, SAGE Reference, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
 • Dušková, L. (2014) English studies at Charles University and the Prague Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle’s constitution and linguistic theories, La Linguistique,Revue de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, Journal of the International Society for Functional Linguistics, Volume 50, 2014-1, pp. 93-118, Presses Universitaires de France, Paris, 2014.
 • Mathesius,V. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Ed. Libuše Dušková and Aleš Klégr. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014.
 • Trnka, B. (2014) Rozbor nynější spisovné angličtiny. Introd. Libuše Dušková. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Publications of Individual Members of the Department:

Gabriela Brůhová

 • Hlaváčková V., Brůhová G.: The development of and factors influencing double object construction preference of the ditransitive verbs envy and forgive. Linguistica Pragensia [online], 2022, č. • no. 32, s. • p. 198-213. ISSN 0862-8432.
 • Malá M., Brůhová G., Vašků K.: Reporting Verbs in L1 and L2 English Novice Academic Writing. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 2022, č. • no. 19, s. • p. 127-147. ISSN 1581-8918.
 • Brůhová G., Vašků K.: Lexical Bundles Ending in that in Academic Writing by Czech Learners and Native Speakers of English. Anglica. An International Journal of English Studies, 2021, č. • no. 30, s. • p. 33-69. ISSN 0860-5734.
 • Brůhová G., Malá M.: Presentation sentences of the 'have something to do' type and their Czech translation counterparts. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2020, č. • no. XXVII, s. • p. 39-46. ISSN 0577-3768.
 • Vašků K., Brůhová G., Šebestová D.: Phraseological Sequences Ending in of in L2 Novice Academic Writing. In Corpas Pastor G., Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Cham, Switzerland, Springer International Publishing, 2019, s. • p. 431-443. ISBN 978-3-030-30134-7.
 • Brůhová G., Malá M.: English presentative sentences with have. Linguistica Pragensia, 2019, č. • no. 29, s. • p. 160-177. ISSN 0862-8432.
 • Malá M., Brůhová G.: English presentative semantic patterns as seen through a parallel translation corpus. Languages in Contrast, 2019, č. • no. 19, s. • p. 232-255. ISSN 1387-6759.
 • Tyčová D., Brůhová G.: Anglické pasivum se slovesem get v současné britské angličtině. Časopis pro moderní filologii [online], 2019, č. • no. 2019 (101), s. • p. 40-53. ISSN 0008-7386.
 • Malá M., Brůhová G.: English presentative semantic patterns as seen through a parallel translation corpus. Languages in Contrast [online], 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1387-6759.
 • Brůhová G., Malá M.: On English Locative Subjects. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 19-38. ISSN 0567-8269.
 • Raušová V., Brůhová G.: Nestandardní funkce slova like v mluveném projevu. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 45-61. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G.: Passivization of ditransitive verbs from the FSP point of view. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 27-36. ISSN 0862-8432.
 • Brůhová G.: Marta Chromá: Právní překlad v teorii a praxi. Nový občanský zákoník. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 94-97. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G.: Ditransitive complementation from the FSP point of view. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 61-83. ISSN 0567-8269.
 • Brůhová G.: František Čermák: Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 117-120. ISSN 0008-7386.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Brůhová G.: The position of reason clauses. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 35-55. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Brůhová G.: Supplement to the Publications of Professor Libuše Dušková 2005-2010. Linguistica Pragensia, 2010, č. • no. 20, s. • p. 108-110. ISSN 0862-8432.

Jan Čermák

 • Brown P., Čermák J., Petříková K., Znojemská H., Suchý M., Dienstbier J.: England and Bohemia in the Age of Chaucer. Woodbridge; Rochester NY, Boydell and Brewer, 2023. 288 s. • p. ISBN 978-1-84384-579-9.
 • Čermák J., Jimenéz Pareja S.: Subject-related -ly adverbs: the role of stativity in English adverbial formation. A synchronic and diachronic perspective. Studia Neophilologica, 2022, č. • no. 94, s. • p. 1-23. ISSN 0039-3274.
 • Čermák J.: The impersonal construction in the texts of Updated Old English. In Kranich S., Breban T.: Lost in Change. Causes and processes in the loss of grammatical elements and constructions. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2021, s. • p. 75-100. ISBN 978-90-272-0863-7.
 • Čermák J.: Beowulf. Praha, Jitro, 2020. 464 s. • p. ISBN 978-80-86985-14-5.
 • Čermák J.: "Kde lov čeká nejhojnější": poznámky ke Kanteletar Josefa Holečka. In Flemrová A., Šuman Z.: Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, 2020, s. • p. 111-128. ISBN 978-80-7671-008-5.
 • Flemrová A., Šuman Z., Radimská J., Dufková V., Koprda P., Prokop J., Blinková Pelánová E., Bohadlová K., Cosentino A., Čermák J., Dobiáš D., Ébert-Zeminová C., Fulka J., Galmiche X.: Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 488 s. • p. ISBN 978-80-7671-008-5.
 • Čermák J.: Já o panně zpívám. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2019, č. • no. 30, s. • p. 4-9. ISSN 0862-6928.
 • Fernández-Alcaina C., Čermák J.: Derivational paradigms and competition in English: a diachronic study on competing causative verbs and their derivatives. SKASE: Journal of Theoretical Linguistics [online], 2018, č. • no. 15, s. • p. 69-97. ISSN 1336-782X.
 • Tichý O., Čermák J.: Consonant cluster reduction and change of language type: structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English. In Kijak A., Łęcki A., Nykiel J.: Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. • p. 307-326. ISBN 978-83-226-3310-6.
 • Čermák J.: Joan Bybee, Language Change. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 77-80. ISSN 0862-8432.
 • Čermák J.: Hodinář, co žil v hodinách. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 297-299. ISSN 0008-7386.
 • Čermák F., Čermák J., Obstová Z., Vachková M.: Language Periphery. Monocollocable Words in English, Italian, German and Czech. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016. 108 s. • p. ISBN 978-90-272-1071-5.
 • Čermák J.: Kalevala Josefa Holečka: překladatel a text. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2014, č. • no. 10, s. • p. 75-82. ISSN 1802-4734.
 • Tichý O., Čermák J.: Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang, 2014, s. • p. 141-160. ISBN 978-3-0343-1326-1.
 • Čermák J.: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Praha, Academia, 2014. 1116 s. • p. ISBN 978-80-200-2291-2.
 • Čermák J.: O Anglosasech a aliteraci. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 46-51. ISSN 1802-4734.
 • Čermák J.: Sto let pražských anglo-amerických univerzitních studií. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 80-81. ISSN 0008-7386.
 • Čermák J.: Bowern, Claire, Bethwyn Evans & Luisa Miceli (eds.), Morphology and language history. In honour of Harold Koch. Word Structure, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 235-240. ISSN 1750-1245.
 • Dlask J., Fárová L., Lindroosová H., Parente Čapková V., Čermák J., Hejkalová M., Piskoř V., Rády A.: Za Janem Petrem Velkoborským. TOP.Tlumočení, překlad, 2013, č. • no. 24, s. • p. 10-10. ISSN 1210-4159.
 • Čermák J.: Elisabeth Okasha: Womenʼs Names in Old English. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 2012, č. • no. 249, s. • p. 178-180. ISSN 0003-8970.
 • Čermák P., Čermák J., Poeta C.: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia, 2012. 784 s. • p. ISBN 978-80-200-2097-0.
 • Čermák J.: Vilém Mathesius as a Literary Scholar: the Evidence of his Early Medieval Project. In Vykypěl B.: Contributions to his life and work. Travaux linguistiques de Brno 8. München, Lincom Europa, 2012, s. • p. 37-47. ISBN 978-3-86288-300-4.
 • Čermák J.: Behēmas þā Hildlatan: Bēowulf and its First Translation into Czech. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 105-116. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Čermák J.: Michael Williama Wordsworthe a Vladimíra Holana. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 187-194. ISSN 0862-8440.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Čermák J.: Heaney's Beowulf: Gleaning the Unsaid off the Palpable. In Szarmach P., Schulman J.: Beowulf at Kalamazoo: Essays on Translation and Performance. Western Michigan University, Medieval Institute Publications, 2012, s. • p. 301-304. ISBN 978-1-58044-152-0.
 • Čermák J.: Ælfric’s homilies and incipient typological change in the 12th century English word-formation. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 109-115. ISSN 0567-8269.
 • Čermák J.: The Case of Old English N-stem Masculine Derivatives: A typological contribution to categorization in English word-formation. In Malá M., Šaldová P.: …for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. • p. 73-92. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Klégr A., Čermák J.: Neologisms of the “On-the-Pattern-of” Type: Analogy as a word-formation process? In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure, Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 229-241. ISBN 978-3-89971-704-4.

Luca Cilibrasi

 • Čechová P., Cilibrasi L., Henyš J., Čecho J.: Introducing a phonotactic probability calculator for Czech. Naše řeč, 2023, č. • no. 106, s. • p. 72-83. ISSN 0027-8203.
 • Gráf T., Huang L., Cilibrasi L.: Oral reading tasks as proficiency indicators: Insights from a learner corpus study. International Journal of Learner Corpus Research, 2023, č. • no. 9, s. • p. 155-179. ISSN 2215-1478.
 • Cilibrasi L., Dunková J.: A longitudinal case study on the development of consonant-vowel distribution in the babbling of a Czech-English infant. Journal of Monolingual and Bilingual Speech, 2022, č. • no. 4, s. • p. 127-144. ISSN 2631-8407.
 • Cilibrasi L., Marková D.: The Development of Language Skills in Speakers of English as an Additional Language. What Matters More, Daily Use or Age of Onset? Theory and Practice of Second Language Acquisition, 2022, č. • no. 8, s. • p. 1-23. ISSN 2450-5455.
 • Cilibrasi L., Adani F., Pérez A., Schmidt E., Wigdorowitz M., Tsimpli I.: The role of number mismatch and exposure in the comprehension of relative clauses in bilingual children. Applied Psycholinguistics, 2022, č. • no. 43, s. • p. 663-682. ISSN 0142-7164.
 • Biondo N., Cilibrasi L.: When more is more. L2 agreement improves when listeners can rely on both noun and verbal features. Rivista di grammatica generativa, 2022, č. • no. 44, s. • p. 1-20. ISSN 1122-4428.
 • Marková D., Cilibrasi L.: Prep for adventure: the acquisition of prepositions through gaming. In McDonnell D.: “Digital Storytelling in ESP Courses”. Conference Proceedings: INCOLLAB International Conference Series 2021. Praha, České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. • p. 39-43. ISBN 978-80-01-06987-5.
 • Jiránková L., Cilibrasi L.: Second-language acquisition of the English past-tense: From rules to analogy. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 31, s. • p. 188-213. ISSN 0862-8432.
 • Cilibrasi L., Šaldová P.: Postpositive adjectives in language acquisition. No bias for canonical word order. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2021, č. • no. 12, s. • p. 95-100. ISSN 1804-3240.
 • Cilibrasi L.: The Transition from One-word to Multi-word Utterances : A Case-study of an Italian Child. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2021, č. • no. 12, s. • p. 26-42. ISSN 1804-3240.
 • Cilibrasi L., Jiránková L.: Reaction times to morphologically inflected nonwords: a study of second language learners of English. Journal of Monolingual and Bilingual Speech, 2021, č. • no. 3, s. • p. 265-289. ISSN 2631-8407.
 • Cilibrasi L.: La lingua inglese nella scuola primaria e il suo ruolo nell'integrazione europea. Rivista Internazionale di Studi Europei [online], 2021, č. • no. 7, s. • p. 61-63. ISSN 2421-583X.
 • Cilibrasi L., Stojanovik V.: The interplay of stress saliency and word beginning saliency: an experimental study. Linguistica Pragensia, 2020, č. • no. 30, s. • p. 113-126. ISSN 0862-8432.
 • Schmidt E., Perez A., Cilibrasi L., Tsimpli I.: Prosody facilitates memory recall in l1 but not in l2 in highly proficient listeners. Studies in Second Language Acquisition, 2020, č. • no. 42, s. • p. 223-238. ISSN 0272-2631.
 • Cilibrasi L., Tsimpli I.: Sensitivity to morphophonological cues in monolingual and bilingual children: Evidence from a nonword task. In Babatsouli E., Ball M.: An Anthology of Bilingual Child Phonology. Bristol, Multilingual Matters, 2020, s. • p. 140-162. ISBN 978-1-78892-842-7.
 • Cilibrasi L.: Sulla natura del linguaggio : Un'analisi interdisciplinare. Catania, Malcor D', 2020. 180 s. • p. ISBN 978-88-97909-63-7.
 • Cilibrasi L.: Why Don't We All Speak the Same Language? Some Reflections on the Role of Cognition. International journal of linguistics, 2020, č. • no. 12, s. • p. 127-136. ISSN 1948-5425.
 • Cilibrasi L., Tsimpli I.: Categorical and Dimensional Diagnoses of Dyslexia: Are They Compatible? Frontiers in Psychology [online], 2020, č. • no. 11. ISSN 1664-1078.
 • Schmidt E., Pérez A., Cilibrasi L., Tsimpli I.: Prosody facilitates memory recall in L1 but not in L2. Studies in Second Language Acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 2019, č. • no. 42, s. • p. 223-238. ISSN 0272-2631.
 • Cilibrasi L., Stojanovik V., Riddell P., Saddy D.: Sensitivity to bound morphology in the absence of meaning: evidence from a novel task. Journal of Psycholinguistic Research, 2019, č. • no. 48, s. • p. 747-767. ISSN 0090-6905.
 • Cilibrasi L., Adani F., Tsimpli I.: Reading as a Predictor of Complex Syntax. The Case of Relative Clauses. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
 • Cilibrasi L.: Introducing the Primus Project "Core syntax in bilingual children with varying levels of input". Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 10, s. • p. 109-111. ISSN 1804-3240.
 • Cilibrasi L., Stojanovik V., Loucas T., Riddell P.: The role of noninitial clusters in the Children's Test of Nonword Repetition: Evidence from children with language impairment and typically developing children. Dyslexia [online], 2018, č. • no. 24, s. • p. 322-335. ISSN 1076-9242.
 • Cilibrasi L., Riddell P., Stojanovik V.: Word Position and Stress Effects in Consonant Cluster Perception and Production. Dyslexia [online], 2015, č. • no. 21, s. • p. 50-59. ISSN 1076-9242.
 • Gavarró Algueró A., Guasti M., Tuller L., Prévost P., Belletti A., Cilibrasi L., Delage H., Vernice M.: The acquisition of partitive clitics in Romance five-year-olds. Iberia. An International Journal of Theoretical Linguistics, 2010, č. • no. 3, s. • p. 1-19. ISSN 1989-8525.

Libuše Dušková

 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Dušková L.: Dual semantics of intransitive verbs: lexical semantics vs. presentative meaning. In Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 25-54. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Dušková L.: Information structure in parallel texts: a Czech-English view. Brno Studies in English, 2019, č. • no. 45, s. • p. 9-34. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: Eva Hajičová: Syntax-Semantics Interface. Slovo a slovesnost, 2019, č. • no. 80, s. • p. 61-63. ISSN 0037-7031.
 • Dušková L.: Professor Jarmila Tárnyiková's Birthday. Linguistica Pragensia [online], 2018, č. • no. 28, s. • p. 115-116. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L., Klégr A.: Remembering Randolph Quirk. Linguistica Pragensia [online], 2018, č. • no. 28, s. • p. 235-237. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Parallel corpora and contrastive linguistics: Where to look for pitfalls in the translation of information structure. Bergen Language and Linguistics Studies [online], 2018, č. • no. 9, s. • p. 5-19. ISSN 1892-2449.
 • Dušková L.: Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 193-213. ISSN 0008-7386.
 • Dušková L.: Syntactic and FSP aspects of fronting as a style marker. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 63-89. ISSN 0567-8269.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2016. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L., Klégr A.: Předmluva. In Obsahový rozbor současné angličtiny. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-246-2267-5.
 • Dušková L.: Deviations from the basic distribution of communicative dynamism as a style marker. Brno Studies in English, 2015, č. • no. 41, s. • p. 29-40. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: Prague English Studies from a Historical Perspective. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, 2015, č. • no. 2, s. • p. 85-100. ISSN 2336-3347.
 • Dušková L.: Textual roles of two forms of rhematic subjects: initial rhematic subjects vs. subjects rhematized by it-clefts. Linguistica Pragensia, 2015, č. • no. 25, s. • p. 49-66. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Czech Approaches to Information Structure: Theory and Applications. In Drápela M.: A Bibliography of Functional Sentence Perspective 1956-2011. Brno, Masaryk University,muniPRES, 2015, s. • p. 9-32. ISBN 978-80-210-7111-7.
 • Dušková L.: From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective. Praha, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. 388 s. • p. ISBN 978-80-246-2879-0.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Dušková L.: Předmluva. In Rozbor nynější spisovné angličtiny. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 7-10. ISBN 978-80-246-2434-1.
 • Dušková L.: English studies at Charles University and the Prague Linguistic Circle: The contribution of English studies to the Circle's constitution and linguistic theories. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 93-118. ISSN 0075-966X.
 • Dušková L.: A Centenary of English Studies at Charles University. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 91-93. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Czech Grammars of English. In Johnová M., Weiss M.: Silesian Studies in English 2012, Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies. Pp. 307. Opava, Slezská Univerzita v Opavě, 2013, s. • p. 33-51. ISBN 978-80-7248-887-2.
 • Dušková L.: Syntax současné angličtiny: Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha, Karolinum, 2013. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-2269-9.
 • Dušková L.: Prague School of Linguistics. In McGee R., Warms R.: Theory in Social and Cultural Antropology, An Encyclopedia, Vol. 2. Los Angeles, SAGE Reference, 2013, s. • p. 654-657. ISBN 978-1-4129-9963-2.
 • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • Dušková L.: Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině. Casopis pro Moderni Filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 1-17. ISSN 0008-7386.
 • Dušková L.: Professor Aleš Klégr Sexagenarian. Linguistica Pragensia, 2012, č. • no. 22, s. • p. 42-44. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: Vzpomínka na PhDr. Eduarda Beneše, CSc. In XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Ústav germánských studií FF UK, 2012, s. • p. 9-11. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: Aleš Svoboda in My Memories. Ostrava Journal of English Philology, 2011, č. • no. 3, s. • p. 175-177. ISSN 1803-8174.
 • Dušková L.: A Centenary of Czech Modern Language Association and its Journal of Modern Philology. Linguistica Pragensia, 2011, č. • no. 21, s. • p. 101-106. ISSN 0862-8432.
 • Dušková L.: A Textual View of Noun Modification. In Černý M., Chamonikolasová J., Kavka S., Klímová E.: New Chapters in Functional Syntax. Ostrava, Ostravská univerzita, 2011, s. • p. 18-30. ISBN 978-80-7368-946-9.
 • Dušková L.: Professor Josef Hladký - Posthumous Octagenarian. Discourse and Interaction, 2011, č. • no. 4, s. • p. 89-91. ISSN 1802-9930.
 • Dušková L.: Foreword by L. Dušková. In Svoboda A., Chamonikolasová J., Urbanová L.: Collected Works of Jan Firbas. Volume 1 (1951-1967). Brno, Masarykova Univerzita, 2010, s. • p. 11-13. ISBN 978-80-210-5128-7.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Göttingen, V & R Unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Rozvíjení tématu v akademickém a narativním textu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 253-260. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Dušková L.: Introduction. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R unipress, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Syntactic construction, information structure and textual role: an interface view of the cleft sentence. Brno Studies in English, 2010, č. • no. 36, s. • p. 29-45. ISSN 0524-6881.
 • Dušková L.: K činnosti Kruhu moderních filologů v oblasti lingvistiky. In XXIII. Ročenka Kruhu moderních filologů. Praha, Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. • p. 13-18. ISBN 978-80-7394-256-4.
 • Dušková L.: On Bohumil Trnka’s concept of neutralization and its nature on the higher language levels. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure : Interfacing Science, Literature, and the Humanities. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 87-103. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • Dušková L.: Noun modification in English and Czech: a contrastive view. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2010, č. • no. 25, s. • p. 117-140. ISSN 0567-8269.

Tomáš Gráf

 • Gráf T.: CLIL in undergraduateEnglish teacher training. In Krawiec M., Dong D., Trambley J., Hsiung P.: Various Facets of Foreign Language Education. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2023, s. • p. 203-218. ISBN 978-3-339-13666-4.
 • Gráf T.: In-Faculty Practicum for TEFL Undergraduates at a Specially Created, On-The-Premises Language School: A Study in Innovation. Lublin Studies in Modern Languages and Literatur, 2023, č. • no. 47, s. • p. 107-116. ISSN 0137-4699.
 • Gráf T., Huang L., Cilibrasi L.: Oral reading tasks as proficiency indicators: Insights from a learner corpus study. International Journal of Learner Corpus Research, 2023, č. • no. 9, s. • p. 155-179. ISSN 2215-1478.
 • Gráf T., Vašků K.: Derivational paradigms in ELT textbooks. In Ruz A., Fernandez Alcaina C., Lara-Clares C.: Paradigms in Word Formation. Theory and applications. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2022, s. • p. 343-378. ISBN 978-90-272-1158-3.
 • Gráf T., Huang L.: Persistent errors in spoken English among Taiwanese and Czech learners at CEFR B2 and C1. In Leńko-Szymańska A., Götz S.: Complexity, Accuracy and Fluency in Learner Corpus Research. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2022, s. • p. 137-158. ISBN 978-90-272-1258-0.
 • Gráf T.: Možnosti a výzvy pregraduální přípravy učitelů angličtiny na FF UK. In Janišová M., Strouhal M.: Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2022, s. • p. 92-108. ISBN 978-80-246-5156-9.
 • Čermák P., Činátl K., Fapšo M., Gráf T., González Lozano J., Hejhalová V., Janišová M., Kasíková H., Králíková A., Kučerová M., Marek B., Převrátilová S., Rycheva E., Stoilova M.: Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum, 2022. 242 s. • p. ISBN 978-80-246-5156-9.
 • Luef E., Resnik P., Gráf T.: Diffusion of phonetic updates within phonological neighborhoods. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 2022, č. • no. 19, s. • p. 149-168. ISSN 1581-8918.
 • Huang L., Lin Y., Gráf T.: Development of the use of discourse markers across different fluency levels of CEFR: A learner corpus analysis. Pragmatics, 2022, č. • no. 33, s. • p. 49-77. ISSN 1018-2101.
 • Huang L., Gráf T.: Expanding LINDSEI to spoken learner English from several L1s across CEFR levels. Corpora, 2021, č. • no. 16, s. • p. 271-285. ISSN 1749-5032.
 • Gráf T.: Vnitrofakultní jazyková škola jako doplněk pedagogické praxe. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2021, č. • no. 12, s. • p. 20-34. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Vyučování cizojazyčné mluvnice v Benešově Metodice cizích jazyků. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2020, č. • no. XXVII, s. • p. 21-28. ISSN 0577-3768.
 • Huang L., Gráf T.: Speech rate and pausing in English: Comparing learners at different levels of proficiency with native speakers. Taiwan Journal of TESOL, 2020, č. • no. 17, s. • p. 57-86. ISSN 1814-9448.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Baštová B.: Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 190 s. • p. ISBN 978-80-7308-931-3.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Kukrechtová B.: Korpusy v jazykovém vyučování. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 111 s. • p. ISBN 978-80-7308-897-2.
 • Gráf T., Huang L.: Repeats in native and learner English. In Liesbeth D., Gilquin G., Laurence M., Anne Catherine S.: Fluency and Disfluency across Languages and Language Varieties. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2019, s. • p. 219-242. ISBN 978-2-87558-769-5.
 • Gráf T.: Speech rate revisited: The effect of task design on speech rate. In Götz S., Mukherjee J.: Learner Corpora and Language Teaching. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2019, s. • p. 175-189. ISBN 978-90-272-0236-9.
 • Jiránková L., Gráf T., Kvítková A.: On the relation between L1 and L2 speech rate. In Abel A., Glaznieks A., Lyding V., Nicolas L.: Widening the Scope of Learner Corpus Research. Selected Papers from the Fourth Learner Corpus Research Conference. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019, s. • p. 19-41. ISBN 0-000-00000-0.
 • Gráf T.: English-language abstracts written by Czech linguists: How are we doing? Linguistica Pragensia [online], 2018, č. • no. 28, s. • p. 71-85. ISSN 0862-8432.
 • Gráf T.: Verb errors in advanced learner English. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 131-149. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: The Story of the Learner Corpus LINDSEI_CZ. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 22-35. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Repeats in advanced spoken English of learners with Czech as L1. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 65-78. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: Terminologický slovník osvojování a vyučování druhého či cizího jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 169-171. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Götz, Sandra, Fluency in Native and Nonnative English Speech. International Journal of Learner Corpus Research, 2015, č. • no. 1, s. • p. 178-181. ISSN 2215-1478.
 • Gráf T.: Up the Garden Path. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 26, s. • p. 85-98. ISSN 0567-8269.
 • Gráf T.: K tabuizaci mateřštiny ve výuce anglického jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 151-155. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: How advanced is advanced when it comes to speaking? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 65-77. ISSN 1804-3240.
 • Gráf T.: Henry Sweet. Cizí jazyky, 2013, č. • no. 56, s. • p. 17-23. ISSN 1210-0811.
 • Gráf T.: English as a Medium of Instruction - Methodological Challenges. In Kaščáková E., Mihoková K.: FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredi. Periodický zborník vedeckých príspevkov. Košice, Katedra jazykov TUKE, 2012, s. • p. 201-207. ISBN 978-80-553-0982-8.

Lucie Jiránková

 • Cilibrasi L., Jiránková L.: Reaction times to morphologically inflected nonwords: a study of second language learners of English. Journal of Monolingual and Bilingual Speech, 2021, č. • no. 3, s. • p. 265-289. ISSN 2631-8407.
 • Jiránková L., Cilibrasi L.: Second-language acquisition of the English past-tense: From rules to analogy. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 31, s. • p. 188-213. ISSN 0862-8432.
 • Jiránková L., Gráf T., Kvítková A.: On the relation between L1 and L2 speech rate. In Abel A., Glaznieks A., Lyding V., Nicolas L.: Widening the Scope of Learner Corpus Research. Selected Papers from the Fourth Learner Corpus Research Conference. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2019, s. • p. 19-41. ISBN 0-000-00000-0.

Suzanne Lewis

  Jakub Sláma

  • Sláma J., Štěpánková B.: The position of ambipositions in Czech. Slovo a slovesnost, 2023, č. • no. 84, s. • p. 91-121. ISSN 0037-7031.
  • Šimík R., Sláma J.: Czech evidential relatives introduced by jak, 'how': Recognitional cues for the hearer. In Jędrzejowski Ł., Umbach C.: Non-Interrogative Subordinate Wh-Clauses. New York, Oxford University Press, 2023, s. • p. 239-273. ISBN 978-0-19-284462-0.
  • Matiasovitsová K., Čechová P., Sláma J., Treichelová J., Smolík F.: The Validity of a Transcript-Based Measure of Child Language Development in Czech. In Gappmayr P., Kellogg J.: BUCLD 47: Proceedings of the 47th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA, Cascadilla Press, 2023, s. • p. 533-547. ISBN 978-1-57473-087-6.
  • Sláma J., Šimík R.: Vztažné věty s relativizátorem jak. Naše řeč, 2021, č. • no. 104, s. • p. 207-224. ISSN 0027-8203.
  • Sláma J.: The Skewed Frequency Hypothesis and the identification of valent nouns in English. Prace filologiczne, 2020, č. • no. 75, s. • p. 437-452. ISSN 0138-0567.
  • Sláma J.: Dirk Geeraerts: Teorie lexikální sémantiky. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 121-124. ISSN 0008-7386.
  • Sláma J., Nzimba S., Rybová M.: Selfíčkářka dodebatovala u burčákomatu před retrobarákem aneb Jak se sbírají nová slova. In Lišková M., Šemelík M.: Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. • p. 35-50. ISBN 978-80-7422-718-9.
  • Sláma J.: L. Hellan, A. Malchukov & M. Cennamo (eds.): Contrastive Studies in Verbal Valency. Linguistica Pragensia, 2019, č. • no. 28, s. • p. 241-246. ISSN 0862-8432.
  • Sláma J.: Alex Ho-Cheong Leung and Wim van der Wurff (eds), The Noun Phrase in English. Past and present. Linguistica Pragensia, 2019, č. • no. 29, s. • p. 249-255. ISSN 0862-8432.
  • Sláma J., Štěpánková B.: On the Valency of Various Types of Adverbs and Its Lexicographic Description. Jazykovedný časopis [online], 2019, č. • no. 70, s. • p. 158-169. ISSN 1338-4287.
  • Sláma J.: K efektivitě manuální a poloautomatické excerpce neologismů. Naše řeč, 2019, č. • no. 102, s. • p. 64-75. ISSN 0027-8203.
  • Sláma J.: K (ne)obligatornosti valenčního komplementu anglických substantiv. In Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2018. Plzeň, Západočeská univerzita, 2018, s. • p. 129-142. ISBN 978-80-261-0834-4.
  • Sláma J.: K (polo)automatické excerpci neologismů. Jazykovědné aktuality, 2017, č. • no. 54, s. • p. 34-46. ISSN 1212-5326.
  • Sláma J.: Markéta Lopatková a kol.: Valenční slovník českých sloves Vallex (Druhé vydání, přepracované a rozšířené). Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 131-135. ISSN 0008-7386.

  Pavlína Šaldová

  • Volná V., Šaldová P.: The Dynamics of Postnominal Adjectives in Middle English. Anglica. An International Journal of English Studies, 2022, č. • no. 31, s. • p. 31-47. ISSN 0860-5734.
  • Šaldová P.: Postpositives in English: in search of adjectives available. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 31, s. • p. 137-160. ISSN 0862-8432.
  • Beták K., Šaldová P.: Publications of Professor Libuše Dušková, Nonagerian. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 235-251. ISSN 0862-8432.
  • Cilibrasi L., Šaldová P.: Postpositive adjectives in language acquisition. No bias for canonical word order. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2021, č. • no. 12, s. • p. 95-100. ISSN 1804-3240.
  • Šaldová P., Tichý O.: On the position of some adjectival object complements: synchronic and diachronic quantitative approaches. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2020, č. • no. XXXVII, s. • p. 54-74. ISSN 0577-3768.
  • Šaldová P.: Michaela Martinková, Markéta Janebová, Jaroslav Macháček, Irena Pauková (eds): Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940-1960). Časopis pro moderní filologii [online], 2017, č. • no. 99, s. • p. 136-139. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A., Šaldová P.: Coding Anger in Fiction. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 7-18. ISSN 0567-8269.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Malá M., Šaldová P.: Libuše Dušková - Janusovská tvář české anglistické jazykovědy. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 229-231. ISSN 0008-7386.
  • Malá M., Šaldová P.: English non-finite participial clauses as seen through their Czech counterparts. Nordic Journal of English Studies, 2015, č. • no. 14, s. • p. 232-257. ISSN 1654-6970.
  • Šaldová P.: Olga Dontcheva-Navratilova: Coherence in Political Speeches. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 2/2013, s. • p. 195-197. ISSN 0008-7386.
  • Dušková L., Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha, Karolinum, 2012. 120 s. • p. ISBN 978-80-246-2028-2.
  • Brůhová G., Čermák J., Dušková L., Hajičová E., Klégr A., Kocourek R., Leech G., Malá M., Popelíková J., Sudková M., Šaldová P., Urbanová L.: A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 224 s. • p. ISBN 978-80-7308-449-3.
  • Šaldová P.: Publications of Professor PhDr. Aleš Klégr. Linguistica Pragensia, 2012, č. • no. 22, s. • p. 45-52. ISSN 0862-8432.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha, Karolinum, 2012. 185 s. • p. ISBN 978-80-246-2059-6.
  • Klégr A., Malá M., Šaldová P.: Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 10-28. ISBN 978-80-7422-116-3.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In Čermák F., Klégr A.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Malá M., Šaldová P., Klégr A.: English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle’’. In Klégr A., Čermák F., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
  • Malá M., Šaldová P.: Discourse-pragmatic Functions of Participial Clauses in Preverbal Position. In Procházka M., Malá M., Šaldová P.: The Prague School and Theories of Structure. Goettingen, V&R Unipress, 2010, s. • p. 177-189. ISBN 978-3-89971-704-4.

  Denisa Šebestová

  • Šebestová D.: Olga Dontcheva-Navratilova, Martin Adam, Renata Povolná, Radek Vogel (2020). Persuasion in Specialised Discourses. Linguistica Pragensia [online], 2022, č. • no. 2, s. • p. 258-260. ISSN 0862-8432.
  • Šebestová D.: Prepositional phraseological patterns in Czech and English: Towards a contrastive study resource. In Čermáková A., Oksefjell Ebeling S., Levin M., Ström Herold J.: Bergen Language and Linguistic Studies: CROSSING THE BORDERS: ANALYSING COMPLEX CONTRASTIVE DATA. Bergen, The University of Bergen, 2021, s. • p. 27-46. ISBN 0-000-00000-0.
  • Malá M., Šebestová D., Milička J.: The expression of time in English and Czech children's literature. In Čermáková A., Egan T., Hasselgård H., Rørvik S.: Time in Languages, Languages in Time. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2021, s. • p. 283-304. ISBN 978-90-272-0968-9.
  • Šebestová D., Malá M.: Expressing Time in English and Czech Children's Literature: A Contrastive N-gram-Based Study of Typologically Distant Languages. In Emonds J., Janebová M., Veselovská L.: Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018. Olomouc, Palacký University, 2019, s. • p. 469-483. ISBN 978-80-244-5525-9.
  • Vašků K., Brůhová G., Šebestová D.: Phraseological Sequences Ending in of in L2 Novice Academic Writing. In Corpas Pastor G., Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Cham, Switzerland, Springer International Publishing, 2019, s. • p. 431-443. ISBN 978-3-030-30134-7.
  • Šebestová D., Malá M.: The expression of interpersonal and textual functions in Czech and in English The Czech postfix -pak and its translation counterparts. Bergen Language and Linguistics Studies [online], 2018, č. • no. 9, s. • p. 187-205. ISSN 1892-2449.
  • Šebestová D., Malá M.: English translation counterparts of the Czech particles copak, jestlipak, kdepak. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc, Palacký University, 2017, s. • p. 431-444. ISBN 978-80-244-5172-5.
  • Šebestová D., Malá M.: Anglické překladové protějšky českých vět s částicemi copak a jestlipak. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 228-237. ISSN 0008-7386.

  Ondřej Tichý

  • Tichý O.: Countability in the history of English: Evidence from grammars and dictionaries. Linguistica Pragensia, 2022, č. • no. 32, s. • p. 39-58. ISSN 0862-8432.
  • Obstová Z., Tichý O., Klégr A.: Projekt Lexikálně-sémantické databáze češtiny (LSD-Czech): uživatelský pojmový slovník a online databáze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 86-98. ISSN 1804-3240.
  • Tichý O., Obstová Z., Klégr A.: A lexico-semantic database of Czech : An interim report. Linguistica Pragensia, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 93-100. ISSN 0862-8432.
  • Tichý O.: Corpus driven identification of lexical bundle obsolescence in Late Modern English. In Breban T., Kranich S.: Lost in change: Causes and processes in the loss of grammatical elements and constructions. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2021, s. • p. 101-129. ISBN 978-90-272-0863-7.
  • Šaldová P., Tichý O.: On the position of some adjectival object complements: synchronic and diachronic quantitative approaches. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2020, č. • no. XXXVII, s. • p. 54-74. ISSN 0577-3768.
  • Tichý O.: Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2018, č. • no. neuveden, s. • p. 27-41. ISSN 1804-3240.
  • Tichý O.: Gabriele Stein, Word Studies in the Renaissance. Linguistica Pragensia, 2018, č. • no. 28, s. • p. 119-123. ISSN 0862-8432.
  • Tichý O.: Lexical obsolescence 1700-2000. In Kopaczyk J., Tyrkkö J.: Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics. Amsterdam, John Benjamins, 2018, s. • p. 81-103. ISBN 978-90-272-0013-6.
  • Tichý O.: Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 40-54. ISSN 0008-7386.
  • Tichý O., Čermák J.: Consonant cluster reduction and change of language type: structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English. In Kijak A., Łęcki A., Nykiel J.: Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of Rafał Molencki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. • p. 307-326. ISBN 978-83-226-3310-6.
  • Tichý O., Čermák J.: Measuring typological syntheticity of English diachronically with the use of corpora. In Alcaraz Sintes A., Valera S.: Diachrony and Synchrony in English Corpus Linguistics. Bern, Peter Lang, 2014, s. • p. 141-160. ISBN 978-3-0343-1326-1.

  Kateřina Vašků

  • Gráf T., Vašků K.: Derivational paradigms in ELT textbooks. In Ruz A., Fernandez Alcaina C., Lara-Clares C.: Paradigms in Word Formation. Theory and applications. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2022, s. • p. 343-378. ISBN 978-90-272-1158-3.
  • Malá M., Brůhová G., Vašků K.: Reporting Verbs in L1 and L2 English Novice Academic Writing. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 2022, č. • no. 19, s. • p. 127-147. ISSN 1581-8918.
  • Brůhová G., Vašků K.: Lexical Bundles Ending in that in Academic Writing by Czech Learners and Native Speakers of English. Anglica. An International Journal of English Studies, 2021, č. • no. 30, s. • p. 33-69. ISSN 0860-5734.
  • Vašků K., Brůhová G., Šebestová D.: Phraseological Sequences Ending in of in L2 Novice Academic Writing. In Corpas Pastor G., Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Cham, Switzerland, Springer International Publishing, 2019, s. • p. 431-443. ISBN 978-3-030-30134-7.
  • Vašků K.: Lexical idioms: what is regular and what anomalous in word-formation. Linguistica Pragensia, 2019, č. • no. 29, s. • p. 29-46. ISSN 0862-8432.
  • Vašků K.: Ivan Poldauf - vzpomínka na slavnou dobu. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 300-302. ISSN 0008-7386.
  • Klégr A., Vašků K.: O čem je morfologie. Praha, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 376 s. • p. ISBN 978-80-246-2504-1.
  • Vašků K.: Alexander Onysko, Sascha Michel (eds): Cognitive Perspectives on Word Formation. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 76-78. ISSN 0008-7386.
  • Vašků K.: Anglické vytýkací konstrukce a jejich české protějšky. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 296-307. ISBN 978-80-7422-114-9.
  • Vašků K.: Pražská přednáška Dirka Geeraertse. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 130-131. ISSN 1804-3240.
  Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost