První ročník

Průvodce prvním ročníkem studia pro nově přijaté studenty navazujícího magisterského programu Anglický jazyk

 

Magisterský studijní program (samostatný a sdružený, 5ANJ) Anglický jazyk zajišťuje ÚAJD.

Obecné informace:

 • Harmonogram akademického roku obsahuje informace o tom, kdy je třeba se zapsat, kdy probíhá výuka v jednotlivých semestrech a kdy je zkouškové období.
 • Manuály FF UK vám pomohou nejen s prací ve Studijním informačním systému.
 • Informační brožura Studentské rady Filozofické fakulty OFFšem obsahuje řadu praktických rad pro začínající studenty, které na této stránce nenajdete.

Před zahájením výuky (září):

Nejprve je třeba zapsat se ke studiu

 • zápis ke studiu:
 • nezapomeňte si zařídit průkaz studenta UK, budete ho potřebovat k přístupu do Studijního Informačního systému, při zápisu předmětů, tisku, kopírování, vstupu do knihoven, atd.

Poté je třeba sestavit si rozvrh a vybrané předměty si zapsat:

 • kompletní nabídka kurzů FF UK je obsažena ve Studijním informačním systému (SIS nebo jen IS, pod odkazem Předměty)
 • doporučený průchod studiem pro anglistiku a amerikanistiku není závazný, pokud ho ale dodržíte, ušetříte si možné problémy:
 • popisy jednotlivých kurzů naleznete ve Studijním informačním systému a na stránkách jednotlivých pracovišť zajišťujících výuku konkrétního předmětu. Při sestavování studijního plánu nezapomeňte, že některé předměty jsou prerekvizitou pro předměty další.

Konec září a v průběhu října:

 • zápis do předmětů probíhá pomocí Studijního informačního systému, a to od 23. 9. 2022 (7:00), přičemž předběžně je třeba zapsat se do začátku výuky (3.10.), aby vám bylo rezervováno místo v seminářích (popis zápisu najdete v sekci Rozvrh). Závazný zápis je třeba dokončit do 14. 10. 2022 (23:59), po tomto datu již nelze provádět změny. V odůvodněných případech provádí změny studijní oddělení (viz bod 13). Rozvrh naleznete jak v SIS, tak na stránkách ústavů. Většina anglistických předmětů má výukové materiály vystaveny v Moodlu, kam je vhodné se do začátku výuky také přihlásit.

V průběhu výuky:

Zkouškové období:

 • ke zkouškám a zápočtovým testům se studenti zapisují přes SIS (je vhodné zapsat se včas, místa na jednotlivé termíny jsou často omezena). Termíny atestací vyhlašované mimo SIS či změny oproti SIS jsou  vyhlašovány na nástěnce a pro kurzy ÚAJD je naleznete v kalendáři.
 • V případě neúčasti v termínu, na který se student elektronicky přihlásil, je nutná písemná OMLUVA (stačí e-mailem)! Pokud se student neomluví, termín propadá!!!
 • atestace vyučující zapisují do SIS. Zapisování je vhodné kontrolovat a na zápisu si trvat, do SIS někdy zapisují místo vyučujících tajemníci či osoby k tomu na dané součásti pověřené
 • podmínky k atestacím určují vnitřní předpisy UK, FF UK a opatření děkana FF UK  (viz bod 6)
 • v závěru semestru a v průběhu zkouškového období je dobré vyplnit studentské evaluace, o kterých informují jednotliví vyučující v závěru svých kurzů
 • vyřizování případných studentských žádostí oboru anglistika-amerikanistika se řídí zde popsanými pravidly
Úvod > Studium > Magisterské studium > První ročník