Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností květen/červen 2024

Anglistika-amerikanistika

 

BZK 19. – 20. 6. 2024
přihláška k BZK 9. 5. 2024
kontrola splnění studijních povinností 29. 5. 2024
termín odevzdání BP 29. 5. 2024

 

Anglický jazyk

 

SZZK 28. 5. 2024
přihláška k SZZK 24. 4. 2024
kontrola splnění studijních povinností 15. 5. 2024
termín odevzdání DP 7. 5. 2024
Úvod > Nástěnka > Termíny > Termíny státních závěrečných zkoušek a souvisejících povinností květen/červen 2024