Mathesiova cena

index

Ceny za nejlepší studentské diplomové a bakalářské práce

udělované

 

Nadačním fondem Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze

 

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze a s radostí a vděčně oznamuje, že dne 22.12.2015 přijal velkorysý sponzorský dar z rukou prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., určený zejména k oceňování nejlepších disertačních prací doktorandů Ústavu anglofonních literatur a kultur a Ústavu anglického jazyka a didaktiky.

Dárce svůj dar chápe jako splátku dluhu za šlechetný finanční příspěvek studentů anglistiky po listopadu 1989, jenž byl určen tehdejší Katedře anglistiky a amerikanistiky a jenž vlastně umožnil samo založení Nadačního fondu Viléma Mathesia. Dar je podle prof. Hilského „velmi skromným pokusem přispět ke kontinuitě dobré vůle a k té neviditelné síti dobra, která, jak je přesvědčen, existuje“.

Nadační fond (původně Nadace) Viléma Mathesia vznikl v roce 1992 ve spojitosti s finančním darem, který věnovali Katedře anglistiky a amerikanistiky její tehdejší studenti. Tato řádně registrovaná nadace (IČO 45251789) se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 2, je pojmenována po zakladateli československé vědecké anglistiky a prvním řádném profesoru tohoto oboru na Univerzitě Karlově, Vilému Mathesiovi (1882-1945). Smyslem fondu je financovat aktivity přispívající k rozvoji anglistiky a amerikanistiky, které nelze pokrýt z fakultního rozpočtu pro tyto obory.

Jednou z těchto aktivit je i každoroční udílení cen za nejlepší studentské diplomové práce, které probíhá od roku 2000. V letech 2000-2012 byla cena udílena v kategorii anglický jazyk, anglická literatura a americká literatura. Od roku 2013 jsou udíleny ceny za nejlepší studentské práce v kategorii Anglofonní literatury a kultury a v kategorii Anglický jazyk a didaktika. Cena má nejen symbolickou hodnotu (vyjádřenou diplomem), ale je spojena i s peněžní cenou v každé kategorii a/nebo s věcnou cenou (slovníkem), kterou pravidelně věnuje nakladatelství Oxford University Press. Podle okolností nemusí být cena v každé kategorii udělena každým rokem, naopak v odůvodněných případech může být cena v kategorii rozdělena mezi více studentů. Tradice udělování cen zůstává zachována i po rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky do dvou pracovišť, Ústavu anglického jazyka didaktiky (ÚAJD) a Ústavu anglofonních literatur a kultur (ÚALK). Vzhledem k tomu, že bakalářské studium tvoří nedílnou součást práce obou ústavů a že podíl bakalářských prací se neustále zvyšuje, bylo rozhodnuto zavést od r. 2010 také ceny za nejlepší bakalářské práce ve formě diplomů (a podle možností i věcných cen).

Přehled oceněných studentů (a jejich prací) v jednotlivých letech:

2018

Disertační práce – Cena Martina Hilského

Anglofonní literatury a kultury:

Anglický jazyk a didaktika:

  • Kateřina Vašků: Lexical idioms in English

 

Diplomové práce

Anglofonní literatury a kultury:

Anglický jazyk a didaktika:

 

Bakalářské práce

Anglofonní literatury a kultury:

  • Dominika Kecsöová: Persephone the Wanderer: Myth in the Poetry of Contemporary American Women Poets

Anglický jazyk a didaktika:

 

Cena Jamese Ragana

  • Kristýna Greňová

2017

Diplomové práce

Bakalářské práce

Disertační práce (Cena Martina Hilského)

 

Cena Jamese Ragana

  • Anna Ohlídalová

2016

Předávání Mathesiových cen 2016

Ocenění studenti

Diplomové práce

Bakalářské práce

James Ragan Prize: Arwen Ock

2015

                                                                      Předávání cen 21.10.2015

  Diplomové práce

Bakalářské práce

James Ragan Prize: Anastasija Siljanoska

2014

Diplomové práce

Bakalářské práce

Audio záznam:

2013

Diplomové práce

Bakalářské práce

2012

Diplomové práce

Bakalářské práce

2011

Diplomové práce

Bakalářské práce

2010

Diplomové práce

Bakalářské práce

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000