Rozvrh – letní semestr 2023/24

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

 

Postup při zápisu kurzů

Zápis do předmětů i rozvrhu probíhá pomocí SIS. V letním semestru 2023/24 začíná 9. 2. 2024 v 7:00 a končí 1. 3. 2024 v 23:59.

Předměty si v SISu zapisujte nejprve z doporučeného seznamu pod odkazem „Zápis (studijní plán)„, vyhnete se tak problémům s chybně zapsanými kódy. Odkaz „Zápis (vlastní)“ použijte pouze pro předměty, které v zápisu dle studijního plánu nenaleznete – např. volitelné (dále viz Podrobný návod k zápisu pomocí SIS).

Nezapomeňte se také zaregistrovat do Moodlu, nejsnáze přes odkazy  v rozvrhu. V Moodlu naleznete materiály nutné k výuce.

Přednost při zápisu předmětu mají studenti, kteří si ho zapisují podle doporučeného studijního plánu, např. povinně volitelné předměty v bakalářském studiu zapisují přednostně studenti 3. ročníku bakalářského studia, magisterské předměty pak studenti magisterského a doktorského studia. Ostatní studenti si tyto předměty zapisují až po dohodě s příslušným vyučujícím. V opačném případě jim hrozí vyškrtnutí ze zapsaného předmětu z kapacitních důvodů.

Úvod > Studium > Rozvrh – letní semestr 2023/24