Studentský výzkum

ÚAJD podporuje studentský výzkum. Pokud máte nápad na lingvistický či didaktický projekt, do kterého byste se chtěli pustit, napište nám a podívejte se na možnosti financování na stránkách fakulty.

Inspirovat se můžete i studentskými výzkumnými projekty popsanými níže, výzkumem prováděným členy ústavu, vypsanými tématy bakalářských nebo diplomových prací a již odevzdanými bakalářskými nebo diplomovými pracemi.

Seznam projektů

 

Úvod > Věda a výzkum > Studentský výzkum