Mathesiova cena

index

Ceny za nejlepší studentské diplomové a bakalářské práce

udělované

 

Nadačním fondem Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze

 

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze a s radostí a vděčně oznamuje, že dne 22.12.2015 přijal velkorysý sponzorský dar z rukou prof. PhDr. Martina Hilského, CSc., určený zejména k oceňování nejlepších disertačních prací doktorandů Ústavu anglofonních literatur a kultur a Ústavu anglického jazyka a didaktiky.

Dárce svůj dar chápe jako splátku dluhu za šlechetný finanční příspěvek studentů anglistiky po listopadu 1989, jenž byl určen tehdejší Katedře anglistiky a amerikanistiky a jenž vlastně umožnil samo založení Nadačního fondu Viléma Mathesia. Dar je podle prof. Hilského „velmi skromným pokusem přispět ke kontinuitě dobré vůle a k té neviditelné síti dobra, která, jak je přesvědčen, existuje“.

Nadační fond (původně Nadace) Viléma Mathesia vznikl v roce 1992 ve spojitosti s finančním darem, který věnovali Katedře anglistiky a amerikanistiky její tehdejší studenti. Tato řádně registrovaná nadace (IČO 45251789) se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 2, je pojmenována po zakladateli československé vědecké anglistiky a prvním řádném profesoru tohoto oboru na Univerzitě Karlově, Vilému Mathesiovi (1882-1945). Smyslem fondu je financovat aktivity přispívající k rozvoji anglistiky a amerikanistiky, které nelze pokrýt z fakultního rozpočtu pro tyto obory.

Jednou z těchto aktivit je i každoroční udílení cen za nejlepší studentské diplomové práce, které probíhá od roku 2000. V letech 2000-2012 byla cena udílena v kategorii anglický jazyk, anglická literatura a americká literatura. Od roku 2013 jsou udíleny ceny za nejlepší studentské práce v kategorii Anglofonní literatury a kultury a v kategorii Anglický jazyk a didaktika. Cena má nejen symbolickou hodnotu (vyjádřenou diplomem), ale je spojena i s peněžní cenou v každé kategorii a/nebo s věcnou cenou (slovníkem), kterou pravidelně věnuje nakladatelství Oxford University Press. Podle okolností nemusí být cena v každé kategorii udělena každým rokem, naopak v odůvodněných případech může být cena v kategorii rozdělena mezi více studentů. Tradice udělování cen zůstává zachována i po rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky do dvou pracovišť, Ústavu anglického jazyka didaktiky (ÚAJD) a Ústavu anglofonních literatur a kultur (ÚALK). Vzhledem k tomu, že bakalářské studium tvoří nedílnou součást práce obou ústavů a že podíl bakalářských prací se neustále zvyšuje, bylo rozhodnuto zavést od r. 2010 také ceny za nejlepší bakalářské práce ve formě diplomů (a podle možností i věcných cen).

Přehled oceněných studentů (a jejich prací) v jednotlivých letech:

2023

Disertační práce

Anglický jazyk a didaktika:

 • Discourse-pragmatic functions of “like” in spoken discourse

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

2022

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

2021

Disertační práce – cena Martina Hilského

Anglický jazyk a didaktika:

 

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

 

Bakalářské práce

2020

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

 

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

2019

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Cena Jamese Ragana

 • Štěpán Krejčí

2018

Disertační práce  Cena Martina Hilského

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Cena Jamese Ragana

 • Kristýna Greňová

2017

Disertační práce Cena Martina Hilského

 

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Cena Jamese Ragana

 • Anna Ohlídalová

2016

Předávání Mathesiových cen 2016

Ocenění studenti

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Cena Jamese Ragana:

 • Arwen Ock

2015

                                                                      Předávání cen 21.10.2015

  Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika: 1. (-3.) cena

Anglofonní literatury a kultury: 1. cena (2. cena nebyla udělena)

 

Bakalářské práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

Cena Jamese Ragana:

 • Anastasija Siljanoska

2014

Diplomové práce

Anglický jazyk a didaktika:

Anglofonní literatury a kultury:

 

Bakalářské práce

Audio záznam:

2013

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

2012

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

2011

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

2010

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

2009

2008

2007

2006

2005

 • anglický jazyk: The development of the prefixes un– and in– in Early Modern English with special regard to the sociolinguistic background
 • anglický jazyk: Means of lexical negation in two translations of Boethius’s De Consolatione Philosophiae
 • anglický jazyk: Multimediální prostředky ve výuce angličtiny u dyslektiků
 • anglická literatura: Play-within-Play in Selected Jacobean and Caroline Tragedies
 • anglická literatura: Dramatizing the Medium: Samuel Beckett’s Work for Radio, Theatre, Film and Television
 • anglická literatura: Samuel Beckett’s and Harold Pinter’s Dramas of Memory
 • americká literatura: An Melville vs. Emerson: Identity and Performance in Melville’s Confidence-Man
 • americká literatura: Radiant Literature – Thomas Pynchon: Gravity’s Rainbow

2004

 • anglický jazyk: Phrasal Verbs as a Style Marker
 • anglická literatura: Towards India: Representations of India in Contemporary British Fiction
 • anglická literatura: The Frames of Meaning: The Poetry in A.S. Byatt’s Possession
 • americká literatura: An Ambiguous Triumph: Evolving Stereotypes of Local Color Fiction in Kate Chopin’s The Awakening
 • americká literatura: Rhetorical Analysis of the Sermons of Jonathan Edwards

2003

 • anglický jazyk: Reason Clauses Introduced by the Central Conjunctions BecauseSinceAs and For
 • anglický jazyk: A Portrait of Louis George Alexander. His Contribution to the Theory and Practice of the FL Textbook
 • anglická literatura: —
 • americká literatura: Cooper’s ‘Histories’: The Explanation of Historical Change in The Spy and The Pioneers

2002

 • anglický jazyk: Deviations from grammatical word order as a stylistic indicator
 • anglický jazyk: Větněčlenská konstantnost předmětu mezi češtinou a angličtinou
 • anglický jazyk: Converse predicators as a device for changing the position of the proposition argument
 • anglická literatura: Towards the Interpretation and Genre Characteristics of The Hobbit
 • americká literatura: Private Experience and National Identity in the Poetry of Walt Whitman, Allen Ginsberg and Robert Pinsky
 • americká literatura: Towards the Poetics of Ceremony: A Study in Native American Fiction
 • americká literatura: Freedom and Subjectivity: The Late Novels of Henry James

2001

 • anglický jazyk: Zvukomalebná slova v anglickém lexiku
 • anglický jazyk: Typologie predikativních adjektiv
 • anglická literatura: Žena a vlk: Dvě staroanglické elegie
 • americká literatura: Symbolism of Names in Toni Morrison’s Novels

2000

 • anglický jazyk: Složité souvětí o čtyřech větách jako stylový indikátor
 • anglický jazyk: Adjektivní kolokační paradigmata substantiva house
 • anglická literatura: The Mental History of Macbeth
 • anglická literatura: Parents-Children Relationships in Shakespeare’s Romances
 • americká literatura: Who They Are and Where They Are Going: Female Characters in Louise Erdrich
Úvod > Studium > Obecné informace o studiu > Mathesiova cena