Vypsaná témata diplomových prací

Učitelé ÚAJD přijímají magisterské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala.

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax a nadvětná rovina.

Luca Cilibrasi, Ph.D.

Práce v oblastech dyslexie, fonologie a bilingvní akvizice.
Příklady témat:

 • Acquisition of phonology in newborns
 • Bilingual acquisition
 • Dyslexia

Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Diplomové práce v oboru historického vývoje anglického jazyka (anglické historické lingvistiky), staroanglické a středoanglické filologie

Příklady témat:

 • Poměr recipročních zájmen each other one another  z historického hlediska
 • Konverze jako náhrada za slovotvorně využité introflektivní alternace: typ hate náhradou za hete

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Diplomové práce v oboru žákovských korpusů, žákovského jazyka (přesnost a plynulost) a didaktiky AJ.

Příklady témat:

 • The teaching practicum and its evaluation
 • Automatic and semi-automatic annotation of learner errors
 • „Lexical teddy bears“ in advanced spoken learner English
 • Lexical profiling in contemporary ELT textbooks
 • Grammatical complexity in advanced learner English
 • Lexical complexity in advanced learner English

Mgr. Michaela Hejná, Ph.D. (University of Aarhus)

Phonetics, phonology, language variation and change

 • Is American English pre-aspiration constrained by age?
 • An apparent-time study of Manchester English pre-aspiration: change in progress?
 • Acoustic correlates of the fortis-lenis contrast in Aberystwyth English
 • Acoustic correlates of the fortis-lenis contrast in a selected variety of English
 • What’s in a /t/? The phonetic implementation of /t/ in a selected variety of English
 • Pre-pausal vowels in Welsh English: creaky, breathy, or whispery?
 • Is the THOUGHT vowel changing in British Englishes?
 • Language-internal constraints on dh-stopping in Welsh English
 • Language-internal constraints on spirantisation in Welsh English
 • Creaky voice in a selected variety of English (various research questions)
 • Breathy voice in a selected variety of English (various research questions)

Mgr. Eva Maria Luef, Ph.D.

Cognitive Science, Linguistic Anthropology, Sociolinguistics

 • Morpho-phonetics/ phonology of English
 • Phono-lexical neighbourhood density and sound change
 • English in East-Asia

PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D. (ÚFAL MFF UK)

Diplomové práce v oblasti textové lingvistiky, diskurzu a textové syntaxe, konkrétní zaměření: výstavba textu, diskurzní konektory (výrazy členící text), sémanticko-pragmatické vztahy v textu, anafora a koreference aj.
Příklady témat:
– způsoby vyjadřování časových/kauzálních… vztahů v textu
– interpretace demonstrativních zájmen v textu a jejich role ve strukturaci textu
– analýza výstavby textu u nerodilých mluvčích angličtiny
– komparativní anglicko-český výzkum v oblasti diskurzu
Specifikace konkrétního tématu po dohodě, pokud máte o uvedená témata zájem, kontaktujte e-mailem dr. Rysovou magdalena.rysova@post.cz

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie, syntax (i konstrastivní) a nadvětná/diskurzní rovina.

Příklady témat:

 • un– formy v postnominální pozici (other issues unaddressed)

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Práce zaměřené na

 • Corpus based/computationally based/quantitative research in the history of English (i.e. with diachronic perspective and/or on a historical material)
 • Digitization projects on English historical material.

Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.

Práce v oblastech anglická morfologie/slovotvorba, syntax, lexikální sémantika, frazeologie
Příklady témat:

 • Antonymní páry v českém a anglickém textu
 • Sekvence the N that a její užití
 • České protějšky komplexně tranzitivní konstrukce slovesa make (The news made him happy.)
Úvod > Studium > Magisterské studium > Diplomová práce > Vypsaná témata diplomových prací