Digitální technologie ve výuce pomáhají motivovat studující – jsou atraktivní a pomáhají rozšiřovat uplatnění. O novém Centru pro digital humanities FF UK hovoří předseda rady centra Ondřej Tichý

Úvod > Nástěnka > Digitální technologie ve výuce pomáhají motivovat studující – jsou atraktivní a pomáhají rozšiřovat uplatnění. O novém Centru pro digital humanities FF UK hovoří předseda rady centra Ondřej Tichý