Setkání absolventů didaktiky angličtiny: „Máte nám co říct!“

Setkání absolventů didaktiky angličtiny: „Máte nám co říct!“

Ve středu 29. 5. 2019 od 18.00 se v č. 104 koná první setkání absolventů didaktiky angličtiny. Jeho cílem je nejen propojit anglistiku se svými absolventy obzvláště na poli didaktiky, ale i vytvořit prostor pro sdílení dobré praxe a pro rozvoj spolupráce mezi ÚAJD, fakultou a všemi absolventy, pro něž je učitelská praxe posláním, ať už ji aktivně vykonávají nebo o ní jen rádi přemýšlejí. Vítáni jsou nejen absolventi didaktiky, ale všichni, pro které je toto téma důležité či zajímavé. V neposlední řadě z této akce plyne jistě milá možnost setkat se s bývalými spolužáky a učiteli.

Program

1.      Krátké zahájení – učitelství, didaktika AJ, oborové didaktiky – status quo, plány a naděje

2.      Diskuse – možnosti odborné podpory učitelů ústavem a fakultou, možnosti spolupráce; jakákoliv témata, která chcete sdílet

3.      Volná zábava (drobné pohoštění)

 

Moc se těším na viděnou!

Tomáš Gráf

za ÚAJD

 

23.5.2019

 

 

Úvod > Nástěnka > Přednášky > Setkání absolventů didaktiky angličtiny: „Máte nám co říct!“