Ukázky testů

Bakalářské studium

  • Test se správnými odpověďmi z přijímacího řízení 2014/15
  • Příručka: Přijímací zkouška na obor Anglistika-amerikanistika (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sektretariátu ÚAJD.

Navazující magisterské studium: Anglický jazyk, English Language and Linguistics

  • Nmgr Test 2016-KEY
  • (od roku 2017 bude část otázek v přijímacím testu na obor Anglický jazyk formulována v češtině)
Úvod > Uchazeč > Ukázky testů