Základy digital humanities

Kurz se zaměřuje na rozšiřování kompetencí v problematice digital humanities, nabízí základní pohled na tuto problematiku i začátečníkům a je otevřen jak posluchačům z řad veřejnosti (v rámci programu Celoživotního vzdělávání), tak studujícím UK.

Kurz je orientovaný prakticky – na výkon povolání v oblastech neučitelské pedagogiky a mediálních a komunikačních studií – ale je určen pro všechny profese, kterých se týká práce s digitálními texty, digitalizace textů, jejich analýza či zpracování. Mezi takové profese mohou patřit např. archiváři, žurnalisté a tiskoví mluvčí, editoři, zaměstnanci v IT oblasti, datoví analytici a další.

Kurz seznámí účastníky s prací s digitálními technologiemi, které mohou následně využít v rámci výkonu povolání, absolvování kurzu současně zvyšuje kvalifikaci účastníků na trhu práce. Konkrétně se jedná o následující postupy a technologie: sběr webových dat a jejich zpracování, XML (včetně standardů ALTO, TEI, XPath, XSLT a XQuery), databáze a dotazy v SQL, datová analýza v Power BI, data linking v Keebole, přístupný design aplikačního rozhraní, strojové učení a AI (velké jazykové modely), ukládání a zpřístupňování (včetně licencování) dat v repozitářích.

Kurz probíhá každý týden 90 minut v prostorách FF UK, přičemž od účastníků očekává zhruba stejný čas domácí přípravy.

Požadavky k atestaci

Aktivní účast a úspěšné zpracování vlastního mikroprojektu na min. jedno téma, v lepším případě více propojených témat z aktuálního sylabu kurzu.

Projekt je nutné odevzdat do 31. 7. V případě, že projekt nebude dostatečný k udělení atestace, bude možné na základě připomínek vyučujících odevzdat opravený či náhradní projekt do 15. 9.

Materiály online

 

Kontakt v případě dotazů: ondrej.tichy@ff.cuni.cz

Letní semestr 2023/24

Vyučující (dle pořadí výuky)

Sylabus

  • pilotní běh kurzu (zdarma)
  • úterý 17:30–19:00 v P104, od 20. 2. do 14. 5. 2024
  • přihlášky:
    • pro posluchače z řad veřejnosti (v rámci CŽV): kapacita je v tomto semestru již vyčerpána. Pokud chcete být informováni o konání v dalších semestrech, dejte nám vědět na ondrej.tichy@ff.cuni.cz
    • pro studující univerzity: v SISu s kódem AMCAA10127
den vyučující téma
1 20. 2. Ondřej Tichý et al. Úvod (organizační a tematický, představení kurzu a vyučujících)
2 27. 2. Ondřej Tichý Sběr, vytváření a obohacování digitálních vědeckých dat
3 5. 3. Jindřich Marek Úvod do digitálních metod
4 12. 3. Boris Lehečka Digitalizace textu a XML (XML, ALTO, TEI)
5 19. 3. Boris Lehečka Digitalizace textu a XML (XPath, XSLT, XQuery)
6 26. 3. Martina Vacková Reiterová Databáze (základy SQL)
7 2. 4. Martina Vacková Reiterová Datová analýza v Power BI
8 9. 4. Kateřina Vašků Data linking v Keboole
9 16. 4. Martin Roček Design & přístupnost DH aplikací
10 23. 4. Ondřej Tichý a Jindřich Marek Strojové učení a tzv. umělá inteligence
11 30. 4. Ondřej Tichý a Jindřich Marek Strojové učení a tzv. umělá inteligence
12 7. 5. Ondřej Fúsik Ukládání a zpřístupnění digitálních dat
14.5. výuka se nekoná (rektorský sportovní den)
Úvod > Základy digital humanities